W dniu 19.03.2011 z Bydgoszczy do Żnina i Kruszwicy pojechał pociąg specjalny, zorganizowany przez prywatnego przewoźnika pasażerskiego - Arrivę RP. Do obsługi połączenia wystawiono wagon spalinowy SA106-001, który często kursował pomiędzy Żninem a Inowrocławiem do czasu zamknięcia tej linii. Pociąg pojechał następującą trasą:

Bydgoszcz Gł. - Bydgoszcz Emilianowo - Inowrocław - Żnin - Inowrocław Rąbinek - Kruszwica - Inowrocław - Bydgoszcz Gł.

        Przewozy pasażerskie na liniach z Inowrocławia do Żnina i Kruszwicy zostały zawieszone odpowiednio w latach 2004 i 1997. Odcinek Inowrocław Rąbinek – Żnin stanowi 37-kilometrowy fragment linii nr 206 z Inowrocławia do Drawskiego Młyna (przez Wągrowiec, Rogoźno Wielkopolskie i Bzowo Goraj). Początkowo linia zaczynała się w Kościelcu Kujawskim, znajdującym się kilka kilometrów od Inowrocławia. Powstała ona etapami w latach 1888 – 1896. Niemal 70 lat później (w 1965 r.) linia uzyskała połączenie z Inowrocławiem w miejscowości Dziarnowo, znajdującej się na linii Poznań Wschód – Skandawa. Przez pierwszą połowę lat 90. zawieszono większość ruchu na linii (zarówno pasażerskiego, jak i towarowego). W 1996 r. Żnin utracił połączenie pasażerskie z Damasławkiem, natomiast pociągi towarowe kursowały tam do 1999 r. Na początku maja 2004 r. zawieszono przewozy pasażerskie z Inowrocławia do Żnina. Obecnie do Żnina dojeżdżają wyłącznie pociągi towarowe. Największym odbiorcą usług kolejowych na linii jest firma Lafarge Cement w Piechcinie, posiadająca cementownię "Kujawy" oraz kopalnię wapienia. Inowrocław – Żnin nie jest jedynym czynnym odcinkiem linii 206. Kilka miesięcy temu przywrócono przejezdność na odcinku Rogoźno Wielkopolskie – Wągrowiec. Miało to związek z planowanym zamknięciem linii Poznań Wschód – Wągrowiec na czas robót torowych, które mają rozpocząć się w czerwcu bieżącego roku.
        Drugim, dużym punktem programu imprezy była Kruszwica. Leży ona na dawnej linii nr 231, mającej początek na stacji Inowrocław Rąbinek i kończącej się w Mogilnie. Nie stanowiła ona najkrótszego połączenia między Inowrocławiem a Mogilnem. Układała się w charakterystyczny łuk. Nic dziwnego, że potoki pasażerskie na niej nie były zbyt wielkie. Linia nabrała ostatecznych kształtów w 1908 r. Pociągi pasażerskie z Kruszwicy do Mogilna przestały kursować w 1996 r., natomiast połączenie z Inowrocławiem zamknięto rok później. W 2004 r. zapadła decyzja o likwidacji linii na odcinku Kruszwica – Mogilno. Obecnie do Kruszwicy dojeżdżają pociągi towarowe do zakładów tłuszczowych.

Dziarnowo. Pociąg specjalny zjechał z linii Poznań Wschód - Skandawa i wjechał na linię 206 (Inowrocław Rąbinek - Drawski Młyn.
Widok w drugą stronę.
Barcin - Jadowniki. Poc. specjalny powoli zbliża się do Jadownik. W dali jezioro Wolickie, przez które przepływa Noteć.
W parę chwil później. W tle widać zakłady Lafarge Cement w Piechcinie.
Poc. specjalny kończy bieg w Żninie.
Wjazd na stację w Żninie.
Żnin. Spotkanie wąskotorowego "Leona" z normalnotorowym "Partnerem".
Pakość - Wielowieś Kujawska. 001 jedzie w stronę Inowrocławia, mijając wiadukt na drodze lokalnej.
Inowrocław Mątwy - Rożniaty. Pociąg specjalny na linii Inowrocław Rąbinek - Mogilno przejechał właśnie most nad Kanałem Noteckim. W tle widać zakłady "Soda - Mątwy".
W drodze do Kruszwicy. W tle widać zabudowania Inowrocławia.
Chwila później. Dalej most niekolejowy.
Rożniaty. Poc. specjalny przejechał bez zatrzymania p.o. Rożniaty i przekracza DW 412. W dali widać biały budynek stacyjny.
Kruszwica. Poc. specjalny wjeżdża na stację przeznaczenia. Obok silosy zakładów tłuszczowych.
Kruszwica, pociąg specjalny skończył bieg na ok. pół godziny. Dalej widać budynek stacyjny.
PRL-owski budynek dworca w stanie agonalnym.
W oczekiwaniu na powrót do Inowrocławia. Po prawej magazyny stacyjne oraz wieża wodna z odkrytym zbiornikiem wody. Drewnianie pokrycie zniknęło kilka lat temu.
Pociąg specjalny wyjeżdża z Kruszwicy i wraca do Bydgoszczy. Uwagę zwracają silosy, należące do Zakładów Tłuszczowych.
Widok w drugą stronę.
SA106-001 przekracza po raz kolejny DW 412.
Chwilę później.
Poc. specjalny na szlaku pomiędzy Rożniatami a Inowrocławiem Mątwy.
Wjazd na stację Inowrocław Mątwy. W tle most nad Kanałem Noteckim.
Pociąg przekracza DK 15 i 26, wjeżdżając na stację Inowrocław Mątwy.