W dniu 15 września 2012 r. w Śremie już po raz drugi urządzono Piknik Kolejowy w ramach obchodów Dni Śremu. Na zamówienie śremskiego Urzędu Miejskiego oraz Biblioteki publicznej we współpracy ze Stowarzyszeniem Kolejowych Przewozów Lokalnych w Kaliszu zorganizowano trzy ogólnodostępne pociągi w relacji Śrem - Czempiń - Śrem. Wagony Bmnopux wraz z obsługą konduktorską zapewniły Przewozy Regionalne, natomiast obsługę trakcyjną w postaci lokomotywy TGM40-0586 podstawiło SKPL, które utrzymuje fragment linii z Czempinia do Śremu.

Tablica relacyjna pociągu specjalnego.
Rozkładowy poc. R 77735 w rel. Leszno - Poznań, w składzie którego znalazły się 3 wagony Bmnopux, przeznaczone do obsługi pociągu specjalnego.
Widok w stronę Leszna. TGM40-0586 wjeżdża na stację Czempiń z linii śremskiej.
Tegieemka doczepiona do składu trzech bohunów przy peronie 1. czempińskiej stacji.
Widok z peronu 1.
Skład pociągu specjalnego w całej okazałości, gotowy do drogi.
Czempiń - Szołdry
Podsył do Śremu jedzie równolegle do DW 310.
Grabianowo
Fotostop na stacji. Podsyłem jechało kilka osób, dla których za dodatkową opłatą zorganizowano kilka fotostopów po drodze.
Grabianowo widziane od strony DW 310.
TGM40-0586 rusza w dalszą drogę do Śremu.
Wyjazd ze stacji
Grabianowo, unieważniony semafor wjazdowy od strony Śremu.
W chwilę później.
Manieczki. Na pierwszym planie ekipa jadąca podsyłem.
Manieczki, fotostop. Przystanek musiał kiedyś być ładownią i posiadać co najmniej jeszcze jeden tor z racji rampy ładunkowej po lewej stronie zdjęcia.
Manieczki, widok na budynek stacyjny.
Przystanek Manieczki w całej okazałości.
Manieczki, podsył pociągu specjalnego jedzie dalej do Śremu.
Śrem
Podsył wjeżdża na stację przeznaczenia.
Śrem, koniec trasy.
TGM rusza na manewry.
Lokomotywa dojeżdża do składu.
Tegieemka z profilu. Na pierwszym wózku brakuje układu dźwigniowego hamulca.
Pierwszy w tym dniu pociąg specjalny do Czempinia gotów do odjazdu ze Śremu.
Pociąg do Czempinia rusza ze stacji.
Manieczki - Grabianowo
Poc. specjalny Śrem - Czempiń przejeżdża przez Manieczki. Po lewej fragment legendarnego klubu "Ekwador".
Grabianowo
Skład mija przystanek bez zatrzymania.
Szołdry - Czempiń
Pociąg zbliża się do pierwszych zabudowań Czempinia.
Wjazd na stację w Czempiniu.
Lokomotywa oblatuje skład. Po lewej zmodernizowana SM42-1258 czeka na wyładunek wagonów.
Pociąg specjalny gotowy do drogi powrotnej do Śremu.
Z innej perspektywy.
Szołdry
Pociąg specjalny przejeżdża przez przystanek osobowy bez zatrzymania.
Poc. Czempiń - Śrem na tle jeziora Szymanowskiego.
W chwilę później.
Manieczki - Śrem
W chwilę po minięciu przejazdu z DW 310 i po wjechaniu w granicę administracyjną Śremu.
Czempiń
Lokomotywa oblatuje skład.
Podstawianie się do składu.
Gotów do odjazdu.
Z innej perspektywy.
I z powrotem w Śremie. Lokomotywa zmienia kierunek jazdy...
... i manewruje na drugą stronę składu.
Poc. specjalny gotowy do ostatniego w tym dniu odjazdu z pasażerami do Czempinia.
Gościem specjalnym w tym dniu była drezyna, zbudowana na bazie samochodu Daewoo Tico (zwana "Ticozyną), należąca do Nadwarciańskiej Kolei Drezynowej z Obrzycka.