Bydgoskie Towarzystwo Przyjaciół Kolei przy współpracy ze spółkami PKP S.A. zorganizowało dzień otwarty na stacji Grudziądz w dniu 21.07.2007. Główny punkt programu stanowiła wystawa taboru przy peronie 3. - można było przyjrzeć się z bliska lokomotywom SM42-838, SU42-528, SU45-168, SA106-018, wagonowi Bhp oraz zabytkowej, odnowionej lokomotywie SM41-111, dotychczas pełniącej funkcję pomnika techniki na grudziądzkiej stacji. Przywrócono jej malowanie z lat siedemdziesiątych. Zajęli się tym miłośnicy kolei z BTPK oraz CM Bydgoszcz. Efekt - na zdjęciach. Oprócz tego zorganizowano darmowe kursy pesobusu pod zabytkową nastawnię Gr2, którą można było obejrzeć od środka. W wagonie Bhp prezentowano eksponaty Izby Tradycji Bydgoskich Dróg Żelaznych. Szynobus miał również kursować pod grudziądzką lokomotywownię, jednak PKP nie zgodziło się na jej otwarcie dla zwiedzających z obawy przed "inwigilacją" przez prywatnego przewoźnika, który od 9 grudnia 2007 roku przechwycił pałeczkę w przewozach osobowych na liniach niezelektryfikowanych w województwie Kujawsko - Pomorskim.

Stonka i polsat były oblegane głównie przez dzieci, skuszone możliwością nadania sygnału Rp1. Całe szczęście, że zbiorniki powietrza lokomotyw mają ograniczoną pojemność...
Bohaterka dnia - czyli SM41-111 po liftingu.
Ujęcie od przodu.
SA106-018 - jeden z najnowszych szynobusów, należących do Urzędu Marszałkowskiego województwa Kujawsko - Pomorskiego.
Odmalowany fiat po naprawie przyciągał tłumy zainteresowanych.
Suczka z innego ujęcia...
... i z jeszcze inniejszego. W dwusekcyjnym wagonie Bhp urządzono wystawę tematyczną oraz odtwarzano filmy o tematyce kolejowej.
Pesobus kończy swój pierwszy kurs pod nastawnię Gr2 i wraca na peron.
W chwilę później.
Wymiana pasażerów.
Pesa czeka na powrót zwiedzających nastawnię.
Wspomniana już kilka razy zabytkowa nastawnia Gr2.
Wyposażenie nastawni.
Wyposażenie nastawni.
Wyposażenie nastawni.
Ciekawy pomnik przed wjazdem do grudziądzkiej sekcji ZT w Bydgoszczy.
Fiat smutnym, pełnym żalu wzrokiem patrzy na pesobusa, który już od 8 grudnia wyprze większość kursów obsługiwanych przez SU45 w województwie Kujawsko - Pomorskim...