1/2013
 
Ze świata
Z Unii Europejskiej
Z kraju
 
Strategia rozwoju transportu do 2020 r.
Dyr T.
 
Ocena jakości statycznej informacji pasażerskiej na przystankach i stacjach kolejowych PKP PLK
Molecki B.
 
Koleje Kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie
Mukownin M., Graff M.
 
Niestandardowe zasilanie pojazdów trakcji miejskiej bez ciągłej górnej sieci trakcyjnej
Maciołek T.
 
Analiza porównawcza elektrycznych napędów zwrotnicowych EEA-5 i S700 KM
Kornaszewski M., Czubak D.
 
Analiza wyników monitoringu odbieraków prądu w warunkach eksploatacyjnych na linii kolejowej
Karwowski K., Mizan M., Ochal M., Woźniak K.
 
Zmienność napięcia na odbieraku tramwaju – analiza wybranych przypadków metodą symulacji
 
Analiza wpływu zużycia szyny 49E1 na wartość wskaźnika wytrzymałości na zginanie
Caban J., Gardyński L., Samborski S.