1-2/2012
 
Ze świata
Z Unii Europejskiej
Z kraju
 
10 mitów o kolejach dużej prędkości
Autor: Pomykała A.
 
Strategia rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej
Autor: Dyr T.
 
Dostęp do miejskiej sieci transportowej
Autor: Lubieniecka-Kocoń K.
 
Metro w Kijowie
Autor: Graff M.
 
Zwiększenie efektywności pracy lokomotyw spalinowych SM31 w eksploatacji
Autor: Babeł M.
 
Lokomotywy elektryczne serii E405/E412 kolei włoskich
Autor: Graff M.
 
Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym (11). Integracja systemów zarządzania
Autor: Sitarz M., Chruzik K., Wachnik A.
 
Zagadnienia modernizacji stacji rozrządowych
Autor: Cieślakowski S.J.
 
Efektywność ekonomiczna inwestycji kolejowych a zmiana struktury kosztów i korzyści zewnętrznych
Autor: Zagożdżon B.

Modele strukturalne dla europejskich krajowych sektorów kolejowych. Stanowisko Wspólnoty Kolei Europejskich (CER).
 

3/2012
 
Ze świata
Z Unii Europejskiej
Z kraju
 
Koleje kontra samoloty – konkurencyjność szybkich przewozów pasażerskich w Europie i Polsce
Autor: Hawalena J., Urbanek A.
 
Eksploatacja systemów kolei dużych prędkości w Europie
Autor: Bużałek T.
 
Metro w Ałmaty
Autor: Graff M.
 
Pociągi ICE-T i ICE-TD kolei DB
Autor: Graff M.
 
Ocena niezawodnościowa kolejowych łańcuchów dostaw węgla
Autor: Cisowski T.
 
Wykorzystanie środków UE na realizację transportowych inwestycji infrastrukturalnych w perspektywie finansowej 2007-2013
Autor: Kopyłowski J.
 
Finansowanie rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej
Autor: Dyr. T.
 

4/2012
 
Ze świata
Z Unii Europejskiej
Z kraju
 
Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych EN57 przez Urząd Marszałkowski w Łodzi
Autor:
 
Fotele do modernizowanych elektrycznych zespołów trakcyjnych
Autor: TAPS
 
Nowoczesny asynchroniczny napęd z hamowaniem odzyskowym produkcji MEDCOM do zmodernizowanych elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AKŁ
Autor: Biliński J., Buta S., Gmurczyk E., Kaska J.
 
Tramwaje i metro w Marsylii
Autor: Graff M.
 
Planowanie i tworzenie systemów ograniczania dostępu (ARS) na terenie polskich miast
Autor: Lubieniecka-Kocoń K.
 
Usługi publiczne w kolejowym transporcie pasażerskim w Unii Europejskiej
Autor: Raczyńska J.
 
Zarządzanie ryzykiem przedsięwzięcia inwestycyjnego
Autor: Wełnic P.
 
Transformatory trakcyjne – wybrane trudności identyfikacji obiektu
Autor:
 
Wyznaczanie jazdy optymalnej pociągu na odcinku z ograniczeniem prędkości
Autor: Wnuk M.
 

5-6/2012
 
Ze świata
Z Unii Europejskiej
Z kraju
 
Od TGV do AGV
Autor: Graff M.
 
Kolej aglomeracyjna obszaru metropolitarnego Helsinek i jej rola w rozwoju aglomeracji
Autor: Bużałek T.
 
Maksymalne wartości prądów obciążeń trakcyjnych dla rzeczywistej trasy kolejowej w odniesieniu do bezpiecznej eksploatacji wyłączników szybkich
Autor: Bartkiewicz P., Chrabąszcz I., Prusak J.
 
Pociągi dużych prędkości ICE4
Autor: Graff M.
 
Bezpieczeństwo na polskich kolejach – teoria i praktyka
Autor: Sitarz M.
 
Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym Unii Europejskiej. Raport 2012
Autor: Sitarz M., Chruzik K., Wachnik R.
 
Usługi publiczne w kolejowym transporcie pasażerskim w Unii Europejskiej (2)
Autor: Raczyńska J.
 
Zdobywanie funduszy na rozwój transportu – przegląd narzędzi Unii Europejskiej
Autor: Lubieniecka-Kocoń K.
 

7-8/2012
 
Ze świata
Z Unii Europejskiej
Z kraju
 
Metro w Dubaju
Autor: Graff M.
 
Zespoły trakcyjne serii X2000 kolei szwedzkich (SJ)
Autor: Graff M.
 
Analiza koncepcji pociągów towarowych typu push-pull
Autor: Stokłosa J., Cisowski T.
   
Elektroenergetyka trakcyjna linii kolejowych w Polsce – uwagi dotyczące procesu projektowania
Autor: Szeląg A., Maciołek T.
 
Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym (12). Monitorowanie procesów w Systemie Zarządzania Utrzymaniem.
Autor: Sitarz M., Chruzik K., Wachnik R.
 
Pryncypia sygnalizacji w miejskim transporcie zbiorowym
Autor: Molecki B.
 
Wyznaczanie funkcji zużycia energii dla jazdy pociągu z ograniczeniem prędkości
Autor: Wnuk M.
 
Zewnętrzne koszty transportu w Europie
Autor: Lubieniecka-Kocoń K.
 

9/2012
 
Ze świata
Z Unii Europejskiej
Z kraju
 
Konkurencja w przewozach kolejowych – opinie pasażerów w Unii Europejskiej
Autor: Raczyńska J.
 
Oznakowanie miejsca zatrzymania na przystankach tramwajowych
Autor: Gąsior W., Molecki B.
 
Tramwaje w Dijon
Autor: Graff M.
 
Obsługa portów lotniczych transportem kolejowym w Polsce jako element integracji międzygałęziowej
Autor: Wróbel I.
 
Modernizacja spalinowej lokomotywy manewrowej serii SM31
Autor: Babeł M., Szachniewicz B.
 
Nowe zasady dla otwarcia konkurencji na rynku przewozów kolejowych. Zmiana I pakietu kolejowego.
 
Do numeru dołączono płytę z artykułami z konferencji TransComp.
 

10/2012
 
Ze świata
Z Unii Europejskiej
Z kraju
 
VIII Światowy Kongres Kolei Dużych Prędkości w Filadelfii
Żurkowski A.
 
Łódzka Kolej Aglomeracyjna
Raczyński J., Giedryś A., Wesołowski J.
   
Zespoły FLIRT dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej
Skalski S.
 
Metro i tramwaje w Sewilli
Graff M.
 
Aspekty projektowania sieci trakcyjnych kolei dużych prędkości
Maciołek T.
 
Pociągi Shinkansen serii E5
Graff M.
 
Systemy automatycznego ograniczania prędkości ATP na sieci kolei i w metrze – analiza procesów
Barański S., Karbowiak H.
 
Wydatki samorządów województw na transport kolejowy w 2011 r.
Wołek M.
 
Wyzwania certyfikacji podsystemów współtworzących linie kolejowe po ostatnich zmianach europejskiego i polskiego prawa w tym zakresie
Pawlik M.
 

11-12/2012
 
Ze świata
Z Unii Europejskiej
Z kraju
 
Bariery liberalizacji europejskiego rynku kolejowego i perspektywy zmian
 
Przewozy pasażerskie transportem kolejowym w aglomeracji krakowskiej
Bryniarska Z.
 
Pociągi Pendolino w Finlandii
Graff M.
 
Metro w Amsterdamie
Graff M.
 
Rodzina nowych nawrotników tramwajowych typu NHM
 
Lokomotywy elektryczne w państwach poradzieckich wyprodukowane po 1991 r.
Graff M.
 
Uniepalnienie materiałów niemetalowych a ich właściwości funkcjonalne
Radziszewska-Wolińska J., Milczarek D.
 
Aspekty oceny zgodności wyrobów stosowanych w budowie infrastruktury kolejowej na przykładzie wybranych elementów nawierzchni kolejowej PKP PLK
 
Ocena efektywności ekonomicznej środków transportu szynowego z zastosowaniem analizy LCC
Szkoda M.
 
Polska i europejska perspektywa notyfikowania krajowych kolejowych przepisów technicznych
 
Finansowanie zintegrowanych systemów taryfowo-biletowych na przykładzie Metropolii Zatoki Gdańskiej
Kołodziejski H., Wyszomirski O.
 
Analiza stabilności wyboczeniowej toru bezstykowego
Caban J., Gardyński L.