1-2/2011
 
Ze świata
Z Unii Europejskiej
Z kraju
 
Mocne i słabe strony ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
Autor: Tadeusz Dyr      
 
Uwarunkowania rozwoju kolejowego transportu towarowego
Autor: Iwona Wacławik 
 
Włoskie linie i pociągi dużych prędkości
Autor: Marek Graff       
 
Tramwaj szybki - modernizacja tramwaju tradycyjnego
Autor: Andrzej Gocek   
 
Stanowisko do badań pantografów przeznaczone do eksploatacji w procesie produkcji oraz utrzymania taboru kolejowego i tramwajowego - założenia
Autor: J. Borsiak,J. Ilski, M. Kaniewski, T. Kopycki, W. Morawski, K. Piłka,A. Rojek,A. Szubko, S. Szymański  
 
Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym (5) Proces przewozu towarów i pasażerów
Autor: Marek Sitarz      
 
Funkcjonalność systemów wspomagania pracy dyspozytora liniowego i dyżurnego ruchu w świetle wyników badań ankietowych z 2010 r.
Autor: Grzegorz Herzyk, Grzegorz Karoń          
 
Badania systemu uszynień grupowych ze zmienioną długością sekcji
Autor: Andrzej Białoń, Juliusz Furman, Andrzej Kazimierczak     
 
Efektywność odzysku energii w komunikacji trolejbusowej
Autor: Mikołaj Bartłomiejczyk, Zygmunt Giętkowki        
 
Analiza efektywności modernizacji lokomotywy manewrowej serii SM42
Autor: Maciej Szkoda, Adam Tułecki    
 
Wspomaganie decyzji w zarządzaniu potokami transportowymi na kolei
Autor: Tadeusz Cisowski          
 

3/2011
 
Ze świata
Z Unii Europejskiej
Z kraju
 
Prawa pasażera w Unii Europejskiej
Autor: Joanna Raczyńska        
 
Alternatywne źródła zasilania w trolejbusach - przegląd rozwiązań stosowanych w miastach europejskich
 
Historia pociągów TGV Eurostar - pierwszych międzynarodowych pociągów dużych prędkości
Autor: Marek Graff       
 
Modernizacja lokomotywy serii EU07
Autor: Jarosław Czerwieński, Mirosław Łastowski, Stanisław Krajewski, Janusz Szymczak         
 
Możliwości modyfikacji taboru spalinowego w celu zmniejszenia jego oddziaływania na środowisko naturalne
Autor: Zygmunt Marciniak, Włodzimierz Stawecki, Jerzy Merkisz, Ireneusz Pielecha, Jacek Pielecha
 
Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym (6) Wymagania w zakresie bezpieczeństwa stawiane podmiotom odpowiedzialnym za utrzymanie taboru - ECM
Autor: Marek Sitarz, Katarzyna Chruzik, Rafał Wachnik  
 
Propozycje zmian w funkcjonalności systemów wspomagania pracy dyspozytora liniowego i dyżurnego ruchu na podstawie wyników badań ankietowych z 2010 r.
Autor: Grzegorz Herzyk, Grzegorz Karoń          
 
Rola i miejsce szkolenia w zarządzaniu potokami transportowymi na kolei
Autor: Tadeusz Cisowski          
 

4/2011
 
Ze świata
Z Unii Europejskiej
Z kraju
 
Lokomotywy elektryczne i spalinowe zmodernizowane w Polsce w ostatnich latach
Autor: Zygmunt Marciniak        
 
Kolej Malmbanan - Lulea - Kiruna - Narwik
Autor: Marek Graff, Peter Stefek          
 
Doświadczenia Solaris Bus & Coach w produkcji trolejbusów
Autor: Marcin Połom, Bohdan Turżański           
 
Lokomotywy elektryczne serii Sr1 i Sr2 kolei fińskich
Autor: Marek Graff       
 
Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym (7). Dworce kolejowe
Autor: Marek Sitarz, Katarzyna Chruzik, Rafał Wachniak
 
 
5-6/2011
 
Ze świata
Z Unii Europejskiej
Z kraju
 
Europejska polityka transportowa na pierwszą połowę XXI w.
Autor: Tadeusz Dyr      
 
Kolej regionalna jako element systemu komunikacyjnego konurbacji
Autor: Marcin Rechłowicz, Vladyslav Bespalov 
 
Metro w Moskwie
Autor: Marek Graff       
 
Budowa linii dużych prędkości Frankfurt - Kolonia i pociągi serii ICE3 kolei DB
Autor: Marek Graff       
 
Optymalizacja jazdy pociągu na odcinku linii kolejowej
Autor: Mirosław Wnuk  
 
Trolejbusy z bateryjnym źródłem zasilania - doświadczenia eksploatacyjne i koncepcja liniowego zastosowania w Gdynii
Autor: Mikołaj Bartłomiejczyk, Marcin Połom    
 
Problemy wynikające z izolowania konstrukcji podziemnej metra
Autor: Józef Dąbrowski           
 
Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym (8). Ocena ryzyka.
Autor: Marek Sitarz, Katarzyna Chruzik, Rafał Wachnik  
 

7-8/2011
 
Ze świata
Z Unii Europejskiej
Z kraju
 
Kształtowanie opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej w aspekcie konkurencyjności linii dużych prędkości
Autor: Iwona Wacławik 
 
Znaczenie infrastruktury transportowej w realizacji procesów logistycznych
Autor: Marianna Jacyna, Dariusz Pyza, Mariusz Wasiak
 
Shinkansen – linie i pociągi dużych prędkości w Japonii
Autor: Marek Graff       
 
Metro w Mediolanie
Autor: Marek Graff       
 
Co dalej z lokomotywami EM10?
Autor: Krzysztof Lewandowski 

Szacowanie stopnia strat ponoszonych przez przewoźników kolejowych w wyniku zdarzeń niepożądanych w ruchu kolejowym
Autor: Jerzy Kwaśnikowski, Adrian Gill, Grzegorz Gramza         
 
RAMS jako podstawa zapewnienia bezpieczeństwa i jakości wyrobów w transporcie kolejowym
Autor: Marek Sitarz, Adam Mańka, Ilona Mańka
 
Tory kolejowe linii zelektryfikowanych napięciem stałym, jako źródło ewentualnych zagrożeń porażeniem elektrycznym
Autor:  
 

9/2011
 
Ze świata
Z Unii Europejskiej
Z kraju
 
Co nowego na miejskich torach?
Autor: Tomasz Gieżyński         
 
Metro w Rzymie
Autor: Marek Graff       
 
Solarne tramwaje w Bad Schandau
Autor: Mikołaj Bartłomiejczyk   
 
Niskopodłogowy tramwaj Solaris Tramino S105p
Autor: Arkadiusz Lupka
 
Uprzywilejowanie tramwaju poprzez dobór parametrów sygnalizacji świetlnej
Autor: Adam Molecki   
 
Rozpoznawanie źródeł zagrożeń jako ważny element metod zarządzania ryzykiem w komunikacji tramwajowej
Autor: Adam Kadziński, Adrian Gill, Konrad Pruciak     
 
Badania hałasu i drgań w tramwajach
Autor: Grzegorz Zając  
 
Ocena klimatu akustycznego tramwaju na postoju i podczas jazdy
Autor: Franciszek Tomaszewski, Małgorzata Orczyk, Grzegorz Szymański, Bartosz Czechyra    
 
Możliwości symulacji wpływu impulsowych zaburzeń elektromagnetycznych na układy sieci trakcyjnych
Autor: Zofia Wróbel     
 

10/2011
 
Ze świata
Z Unii Europejskiej
Z kraju
 
Liberalizacja dostępu do rynku przewozów kolejowych w Unii Europejskiej
Autor: Tadeusz Dyr      
 
Perpektywy i uwarunkowania rozwoju systemu kolei dużych prędkości w Polsce
Autor: Jan Raczyński   
Amerykańskie pociągi dużych prędkości Acela Express
Autor: Marek Graff       
 
Linia CMK a tunel Gottharda na przykładzie techniki rozjazdowej
Autor: Piotr Rosiński, Piotr Michowski  
 
Rozwój systemów wykorzystujących akumulację energii w transporcie szynowym
Autor: Marek Pawełczyk           
 
Gumowe nosy - zespoły trakcyjne kolei duńskich (DSB)
Autor: Marek Graff       
 
Współpraca przewoźników w obsłudze ruchu turystycznego w rejonie Zalewu Wiślanego, Mierzei Wiślanej i Żuław Wiślanych
Autor: Jarosław Kaczmarczyk, Jacek Goździewicz        
 
Nowy graficzny system tworzenia wykresów ruchu pociągów
Autor: Andrzej Wolfenburg       
 

11/2011
 
Ze świata
Z Unii Europejskiej
Z kraju
 
Pociągi TGV Thalys na liniach dużych prędkości w Belgii i Holandii
Autor: Marek Graff       
 
Publiczny transport zbiorowy w obszarach podmiejskich Krakowa i Łodzi
Autor: Zofia Bryniarska
 
Plany transportowe w Niemczech - ocena funkcjonowania systemu publicznego transportu zbiorowego
Autor: Gerard Krawczyk, Piotr Cupryjak
 
Problemy techniczne nowych serii pojazdów szynowych w Niemczech
Autor: Franciszek J. Restel      
 
Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym (9) Ocena ryzyka operacyjnego w aspekcie ryzyka technicznego
Autor: Marek Sitarz, Katarzyna Chruzik, Adam Mańska, Rafał Wachnik  
 
Kolej w ocenie pasażerów Unii Europejskiej
Autor: Joanna Raczyńska        
 
Konstrukcja zmodernizowanej spalinowej lokomotywy pasażerskiej serii SP32 (312D)
Autor: Marek Babeł, Maciej Gorowski   
 
Hamulce wiroprądowe w kolejnictwie
Autor: Jacek Skowron  
 

12/2011
 
Ze świata
Z Unii Europejskiej
   
Most Oresund w systemie transportowym krajów nadbałtyckich
Autor: Marcin Wołek, Ernest Czermański          
 
Integracja miejskiej i regionalnej informacji internetowej na przykładzie doświadczeń Dolnego Śląska
Autor: Bogusław Molecki         
 
30 lat kolei dużych prędkości we Francji
Autor: Marek Graff       
 
Kolej dużych prędkości we Francji - korzyści i plany dalszego rozwoju
Autor: Agata Pomykała
 
Metodyka prowadzenia badań obiektów mostowych w ciągu linii CMK dla dużych predkości pociągów
Autor: Małgorzata Mazanek, Tomasz Wierzbicki
 
Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym (10) Podmioty odpowiedzialne za utrzymanie ECM
Autor: Marek Sitarz, Katarzyna Chruzik, Adam Mańska