1-2/2010
 
Ze świata
Z unii Europejskiej
Z kraju
 
Najszybsze pociągi na sieci kolejowej Polski w roku 2010
Autor: Andrzej Massel  
 
Aspekty organizacji międzynarosowej przewozów kolejowych w Polsce
Autor: Anna Urbanek, Paweł Sośnicki   
 
Budowa sieci kolei dużych prędkości w Belgii zakończona
Autor: Raymond Kies   
 
Kolej w Berlinie
Autor: Marek Kaczorek 
 
Tramwaje w Bordeaux
Autor: Marek Graff       
 
Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowych (1)
Autor: Marek Sitarz, Adam Mańka, Katarzyna Chruzik   
 
IRIS - międzynarosowy standard zarządzania jakością w przemyśle kolejowym
Autor: Andrzej Ambroziak, Katarzyna Krownicka           
 
Parametry trakcyjne elektrycznych zespołów trakcyjnych w trakcji wielokrotnej przy ograniczeniu mocy pobieranej z sieci trakcyjnej
Autor: Lech Lipiński, Mirosław Miszewski         
 
Integracja techniki GPS i metody georadarowej we współczesnych pomiarach inżynierskich
Autor: Arkadiusz Kampczyk     

Tramwaj-laboratorium do diagnostyki taborowych urządzeń elektronicznych i energoelektrycznych w Tramwajach Warszawskich Sp. z o.o.
Autor: Danuta Zacharska, Andrzej Gola, Wojciech Kozik           
 
Nowoczesne silniki z magnesami trwałymi do zastosowań trakcyjnych
Autor: Jakub Bernatt, Stanisław Gawron, Emil Król       
 
Prognozowanie rezerwy na nieprzewidziane wydatki techniczne w kolejowych inwestycjach infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej
Autor: Tadeusz Dyr, Paweł Kozubek     
 
Analiza sieci trakycjnych przy szybkozmiennych impulsach
Autor: Zofia Wróbel, Robert Ziemba     
 

3/2010
 
Ze świata
Z Unii Europejskiej
Z kraju
 
Uwarunkowania rozwoju transportu w Unii Europejskiej
Autor: Tadeusz Dyr, Magdalena Ożóg  
 
Rozwój i eksploatacja modernizowanych elektrycznych zespołów trakcyjnych Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście
Autor: Konrad Węsiora, Bartłomiej Buczek       
 
Dworzec Antwerpen-Centraal
Autor: Ryszard Rusak  
 
Metro w Londynie (2)
Autor: Marek Graff       
 
Metody likwidacji sadzi i oblodzenia sieci trakcyjnej
Autor: Emil Onderka    
 
Wizyjny system pomiaru wybranych parametrów odbieraków prądu
Autor: Sławomir Judek, Marcin Sawczuk, Damian Więckiewicz  
 
Wdrażanie liczników prądu stałego zasady TPA w PKP Energetyka S.A.
Autor: Marek Prochaska, Tomasz Besztak        
 
Procesy decyzyjne w zarządzaniu strukturą pracy rozrządowej na kolei
Autor: Tadeusz Cisowski, Józef Stokłosa         
 

4/2010
 
Ze świata
Z Unii Europejskiej
Z kraju
 
Preferencje transportowe mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego
Autor: Michał Beim, Jędrzej Gadziński  
 
Łódzki Tramwaj Regionalny - od projektu do realizacji
Autor: Jakub Gałęski   
 
Modernizacja lokomotywy SM42 wersja 6Dg produkcji NEWAG Nowy Sącz - nowoczesność, ekologia i ekonomia
Autor: Wiesław Szewczyk         
 
Redundanta, przemysłowa sieć Ethernet w nowej wersji - protokoły Moza Turbo Ring V2 oraz Turbo Chain w zastosowaniach transportowych
Autor: technika
 
Wybrane aspekty zmienności obciążeń kolejowych podstacji trakcyjnych
Autor: Sławomir Drapik, Andrzej Kobielski, Janusz Prusak        
 
Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym (2) Wymagania w zakresie bezpieczeństwa stawiane przewoźnikom kolejowym i zarządcom infrastruktury
Autor: Marek Sitarz, Katarzyna Chruzik 
 
Metody szacowania wartości rezydualnej w kolejowych inwestycjach infrastruktualnych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej
Autor: Tadeusz Dyr      
 
Badania w wielkowymiarowym modelu podtorza kolejowego
Autor: Michał Pawłowski          
 

5-6/2010
 
Ze świata
Z Unii Europejskiej
Z kraju
 
Elektryczne zespoły trakcyjne w Polsce - stan obecny i bliska perspektywa
Autor: Paweł Terczyński           
 
ERTMS - perspektywy dla systemu
Autor: Andrzej Białoń, Paweł Gradowski, Marta Grylas  
 
Suchy port w Falkoping - studium przypadku
Autor: Marcin Wołek    
 
Metro w Berlinie
Autor: Marek Graff       
 
Tramwaje w Helsinkach
Autor: Marek Graff       
 
Eksploatacyjne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju komunikacji trolejbusowej na przykładzie Gdyni
Autor: Krzysztof Grzelec, Olgierd Wyszomirski 
 
Nowa generacji urządzeń do zabezpieczania robót torowych - Mobilny System Ostrzegania w wersji radiowej
Autor: Oferty   
 
Wykorzystanie termowizji w badaniach terenowych sieci trakcyjnej
Autor: Wiesław Majewski          
 
Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym (3). Zarządzanie kompetencjami personelu bezpośrednio związanego z ruchem kolejowym
Autor: Marek Sitarz  
   

Laboratoryjne badania współpracy elementów nośno-przewodzących oraz osprzętu przeznaczonych dla sieci trakcyjnych o wysokiej obciążalności mechanicznej i prądowej
Autor: Tadeusz Knych, Artur Kawecki, Paweł Kwaśniewski, Andrzej Mamala, Grzegorz Kiesiewicz
 

7-8/2010
 
Ze świata
Z Unii Europejskiej
Z kraju
 
Wpływ systemu sterowania ruchem kolejowym ERTMS/ETCS na zwiększenie przepustowości linii kolejowych
Autor: Andrzej Białoń, Paweł    
 
Eksploatacja i rozwój infrastruktury oraz tabory przedsiębiorstwa komunikacji trolejbusowej w Gdyni
Autor: Marcin Połom, Mikołaj Bartłomiejczyk    
 
Tramwaje w Padwie
Autor: Marek Graff       
 
Metro w Kopenhadze
Autor: Marek Graff       
 
Uruchomienie bielańskiego odcinka I linii metra warszawskiego i zmiany potencjału tej podziemnej konstrukcji
Autor: Józef Dąbrowski           
 
Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym (4) System zarządzania bezpieczeństwem - podejście procesowe
Autor: Marek Sitarz, Katarzyna Chruzik, Ilona Mańka     
 
Zakłócenia generowane przez lokomotywę HUSARZ i ich wpływ na urządzenia srk
Autor: Andrzej Białoń, Juliusz Furman, Paweł Gradowski, Andrzej Kazimierczak 
 
Możliwości stosowania wybranych modeli generatorów udarowych w analizie zagrożeń urządzeń sterowania ruchem kolejowym
Autor: Zofia Wróbel     
 
Fluktuacja obciążeń podstacji trakcyjnych w ujęciu teorii szeregów czasowych
Autor: Sławomir Drapik, Andrzej Kobielski, Janusz Prusak        
 

9/2010
 
Ze świata
Z Unii Europejskiej
Z kraju
 
Czynniki kształtowania popytu na przewozy pasażerskie kolejami dużych prędkości - aspekt teoretyczny
Autor: Bartłomiej Gorlewski      
 
Pociągi dużych prędkości Sapsan w Rosji
Autor: Marek Graff       
 
Metro w Sztokholmie
Autor: Marek Graff, Melker Larsson      

Wielosystemowy wyłącznik trakcyjny do pojazdów kolejowych
Autor: Marek Bartosik, Ryszard Lasota, Franciszek Wójcik       
 
Aktualny stan środowiska elektromagnetycznego na terenie PKP w świetle wymagań normatywnych
Autor: Andrzej Białoń, Artur Dłużniewski, Łukasz John  
 
Badania segmentowych wstawek hamulcowych na stanowisku Instytutu Kolejnictwa
Autor: Paweł Urbańczyk, Jacek Kukulski          
 

10/2010
 
Ze świata
Z Unii Europejskiej
Z kraju
 
Targi InnoTrans 2010 w Berlinie
Autor:
 
Kierunki rozwoju transportu w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI w.
Autor: Tadeusz Dyr      
 
Kolej miejska w Helsinkach
Autor: Marek Graff       
 
Pierwszy polski pantograf od 20 lat
Autor: EC Engineering sp. z o.o.          
 
Ochrona obiektów kolejowych
Autor: Andrzej Białoń, Artur Dłużniewski, Łukasz John  
 
Nowa metoda pomiaru parametrów wyłączników szybkich prądu stałego
Autor: Ryszard Jaworski, Zygmunt Kulhawik, Gustaw Przywara, Andrzej Domino, Henryk Świątek
 
Model kabla wielożyłowego do symulacji zagrożeń urządzeń sterowania ruchem kolejowym
Autor: Zofia Wróbel     
 

11-12/2010
 
Ze świata
Z Unii Europejskiej
Z kraju
 
VII Światowy Kongres Kolei Dużych Prędkości w Polsce
Autor: Andrzej Żurkowski         
 
Koleje dużych prędkości jako czynnik poprawy konkurencyjności kolei na rynku transportowym
Autor: Tadeusz Dyr      
 
Kierunki rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce
Autor: Jan Raczyński, Iwona Wróbel, Agata Pomykała  
 
Koleje dużych prędkości w Chinach - wybrane zagadnienia techniczne i eksploatacyjne
Autor: Andrzej Massel  
   
Linia dużych prędkości Pekin - Tianjin
Autor: Agata Pomykała
 
Kolej miejska w Kopenhadze
Autor: Marek Graff       
 
Modernizacja napędu lokomotyw elektrycznych serii 303E (EP07)
Autor: Janusz Biliński, Emil Gmurczyk, Tadeusz Płatek 
 
Trakcyjny napęd asynchroniczny o zwiększonej sprawności energetycznej z wykorzystaniem pojemnościowego zasobnika energii
Autor: Michał Ciąćka, Witold Kobos     
 
Rozpływ prądów trakcyjnych w tramwajowej sieci powrotnej - ocena w aspekcie zagrożeń prądami błądzącymi
Autor: Ireneusz Chrabąszcz, Adam Kaniewski, Janusz Prusak   
 
Elektryczny napęd gokarta z bezszczotkowym silnikiem prądu stałego
Autor: Zbigniew Goryca