1-2/2008
 
Ze świata
m.in. Pierwsze pociągi VELARO CN dla Chin. Londyn połączony linią dużej prędkości z Europą kontynentalną.
   
Z Unii Europejskiej
Nowy instrument finansowania transeuropejskiej sieci transportowej. III pakiet kolejowy przyjęty.
 
Z kraju
m.in. Konferencja Naukowa MET 2007. Nowa linia tramwajowa w Gdańsku. Tramwaje 16T Skody dla Wrocławia.
 
Lokomotywa wielosystemowa typu E186 serii EU43
Autor: Konrad Gawłowski         
Opis techniczny lokomotywy z rysunkami i schematami obwodów. Wymagania w zakresie utrzymania lokomotywy i jej eksploatacji, charakterystyki trakcyjne.
 
Marketingowe kształtowanie usługi w kolejowych przewozach międzyaglomeracyjnych w Finlandii
Autor: Marcin Wołek    
Opis rynku kolejowych przewozów pasażerskich w Finlandii. Analiza obsługi relacji miedzregionalnej Helsinki - Turku.
 
Kolejowe przewozy poczty i przesyłek kurierskich - zmierzch, czy szansa? (3) Polska
Autor: Krzysztof Lewandowski 
Historia przewozów pocztowych koleją w Polsce. Przyczyny kryzysu w tym segmencie i propozycje środków mających na celu rewitalizację tych przewozów.
 
Metro w Pradze
Autor: Marek Graff       
Historia budowy i eksploatacji metra w Pradze. Opisy taboru metra.
 
Koncepcja monitoringu dynamicznego oddziaływania odbieraka prądu w warunkach eksploatacyjnych
Autor: Przemysław Pazdro, Krzysztof Karwowski, Mirosław Mizan, Jacek Skibicki         
Opis koncepcji pomiaru oddziaływań na styku pantograf - sieć trakcyjna w warunkach dynamicznych. Opis koncepcji stanowiska pomiarowego.
 
Oczekiwana płynność ruchu na odcinku z komputerowym systemem ILTIS - odcinek linii 139: Łodygowice - Żywiec - Węgierska Górka
Autor: Grzegorz Karoń, Grzegorz Firlejczyk       
Artykuł prezentuje analizę porównawczą wpływu zmian urządzeń srk (z mechanicznych i przekaźnikowych na komputerowe) na wielkość intensywności optymalnej ruchu, na odcinku Łodygowice – Żywiec – Węgierska Górka linii 139. W analizie wykorzystano symulację komputerową opartą na teorii płynności ruchu.
 
III pakiet kolejowy. Nowe unijne regulacje w zakresie organizacji kolejowych przewozów pasażerskich
Autor: Joanna Raczyńska        
W grudniu 2007 r. opublikowano 4 akty prawne, które w istotny sposób wpłyną na rynek przewozów kolejowych. Pierwszy z nich, dyrektywa 2007/58, liberalizuje zasady dostępu do rynku międzynarodowych przewozów pasażerskich, drugi – rozporządzenie 1370/2007 – określa zasady organizacji publicznych usług transportowych. Komisja Europejska przeforsowała tym samym swoją koncepcję, aby oba te dokumenty weszły w życie prawie jednocześnie, tak aby cały sektor pasażerskich przewozów kolejowych był regulowany spójnymi przepisami, zapewniającymi równowagę między otwarciem rynku a ochroną usług transportu publicznego.
 
Pomoc państwa dla przedsiębiorstw kolejowych
Autor: Tadeusz Dyr      
W grudniu 2007 r. Generalna Dyrekcja ds. Energii i Transportu opublikowała wstępny projekt dokumentu „Wspólnotowe wytyczne dotyczące pomocy państwa na rzecz przedsiębiorstw kolejowych” [1]. Dokument ten został przedstawiony do konsultacji.

Sieć kolejowa z priorytetem dla ruchu towarowego. Agenda UE w sprawie transportu towarowego i stanowiska

Autor:
W nawiązaniu do opublikowanego w 12/2007 artykułu „Sieci kolejowe z priorytetem dla ruchu towarowego”, który spotkał się z dużym zainteresowaniem, prezentujemy dokument Komisji Europejskiej „Agenda UE w sprawie transportu towarowego”, który wyjaśnia w szerszym kontekście potrzebę zapewniania właściwych warunków rozwoju przewozów towarowych w Europie. Ponadto prezentujemy stanowiska organizacji transportowych CER i UIRR oraz opinie Zbigniewa Szafrańskiego, pełnomocnika prezesa PKP S.A.
 

3/2008
 
Ze świata
Nowe odcinki linii dużych prędkości w Hiszpanii. Pierwsze zamówienie na pociągi AGV.
 
Z Unii Europejskiej
m.in. Komisja Europejska oferuje wsparcie dla intermodalnych usług transportowych. Parlament Europejski ponagla do działań na rzecz zrównoważonego transportu.
 
Z kraju
Pierwsze wyniki przewozowe grupy PKP w 2007 r. Współpraca grupy PKP z kolejami rosyjskimi.
 
Pojazdy trakcyjne przewoźników prywatnych - lokomotywy elektryczne
Autor: Ryszard Rusak  
Opisy techniczne i historia poszczególnych serii lokomotyw elektrycznych eksploatowanych przez przewoźników towarowych spoza grupy PKP. Opisy obejmują także pojazdy sprowadzone z zagranicy.
 
Lokomotywa 311D - sposób na modernizacje lokomotywy M62/ST44
Autor: Sławomir Kowalski, Wiesław Szewczyk  
Opis techniczny i charakterystyki trakcyjne lokomotywy zmodernizowanej przez NEWAG w Nowym Sączu.
 
Zacisk CAGE CLAMP(R) - 30 lat doświadczeń na kolei. Certyfikat IRIS dla WAGO
Autor: WAGO ELWAG Sp. z o.o.         
Opis techniczny i przykłady zastosowań w połączeniach elektrycznych zacisku klatkowego CAGE CLAMP
 
Wybrane uwarunkowania modernizacji lokomotyw
Autor: Henryk Rzepiejewski      
Analiza problematyki związanej z podejmowaniem decyzji o modernizacji lokomotyw spalinowych. Artykuł zawiera obszerny wykaz literatury dla tej tematyki.
 
Wybrane zagadnienia związane z cechami metrologicznymi systemu kontroli zużycia paliwa
Autor: ZEPWN - Jerzy Czerwiński i wspólnicy   
Analiza problematyki związanej ze specyfika pomiaru ilości paliwa w zbiornikach lokomotyw spalinowych. Omówienie zagadnienia dokładności pomiarów.
 
Struktura rozproszonego systemu mikroprocesorowego sterowania zespołem trakcyjnym
Autor: Grażyna Barna, Zbigniew Durzyński       
Przedmiotem artykułu jest rozproszony system sterowania mikroprocesorowego trakcyjnym pojazdem szynowym rozwiązany dla zespołu trakcyjnego. System może być zastosowany w nowych lub modernizowanych zespołach trakcyjnych. W dalszej części artykułu termin pojazd odnosić się będzie do zespołu trakcyjnego, natomiast termin pociąg oznaczać będzie jeden, dwa lub trzy zespoły trakcyjne w trakcji wielokrotnej.
   
Terenowe stanowisko pomiarowe do diagnostyki technicznej odbieraków prądu
Autor: Krzysztof Karwowski, Sławomir Leman, Mirosław Mizan, Przemysław Pazdro, Władysław Reducha         
Opis stanowiska pomiarowego do badań pantografów. Opisana została także metoda pomiarów, oprogramowanie stanowiska oraz podane przykładowe wyniki pomiarów diagnostycznych.
 
Ewolucja oferty przewozów międzyaglomeracyjnych w Polsce w latach 1989-2007
Autor: Michał Wolański
Historia przewozów Intercity w Polsce. Analiza rozwoju oferty, stan obecny i wnioski.
 
Ochrona praw pasażera w nowym rozporządzeniu III pakietu kolejowego w Unii Europejskiej
Autor: Joanna Raczyńska        
Analiza Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym. Opis zawartości oraz wymagania dla przewoźników.
 
Aktualności SITK
IV Forum Transporu Publicznego, Porty lotnicze w sieci transportowej miast i regionów.
 

4/2008
 
Ze Świata
 
Z Unii Europejskiej
Nowelizacja specyfikacji technicznych interoperacyjności
 
Z kraju
 
AGV - nowy pociąg dużych prędkości
Autor: Marek Graff       
 
Kontrola zużycia paliwa - system rejestrujący CL 400
Autor: ZEPWN Jerzy Czerwiński i wspólnicy - Spółka Jawna     
 
UIC HIGHSPEED 2008 VI Światowy Kongres Dużych Prędkości
Autor: Anrzej Żurkowski           
 
Pojazdy trakcyjne przewoźników prywatnych - lokomotywy spalinowe
Autor: Ryszard Rusak  
 
Wahania sezonowe przewozu osób komunikacją tramwajową na Ukrainie
Autor: Marcin Rechłowicz         
 
Modelowanie elementów sieci trakcyjnej w analizie zagrożeń urządzeń sterowania ruchem kolejowym powodowanych przepięciami atmosferycznymi
Autor: Zofia Wróbel, Robert Ziemba     
 
Dwie czy trzy ziemie odniesienia na drugiej linii metra warszawskiego?
Autor: Józef Dąbrowski           
 
Ekonomiczny cykl życia kolejowych inwestycji infrastrukturalnych
Autor: Paweł R. Kozubek         
 
 
5-6/2008
 
Ze świata
Koleje BNSF w USA budują nowe tory. Półmetek budowy linii dużych prędkości we Włoszech. Wielkie plany transportu publicznego w USA.
 
Z Unii Europejskiej
Z kraju
Silniki bezstykowe wzbudzane magnesem trwałym w zastosowaniu do napędu pojazdów szynowych
Autor: Andrzej Pochanke         
 
Metro w Wiedniu
Autor: Marek Graff       
 
Badanie jakości napięcia w sieci elektroenergetycznej zasilającej prostownikowe podstacje trakcyjne - wyniki symulacji i pomiarów
Autor: Adam Szeląg, Zbigniew Drązek, Marek Targielski           
 
Realizacja inwestycji a sieć Natura 2000 - działania minimalizujące
Autor: Urszula Michajtow, Monika Radko          
 
Koszty zewnętrzne w polityce transportowej Unii Europejskiej
Autor: Sabina Puławska           
 
Ocena oddziaływania na środowisko jako element procesu inwestycyjnego
Autor: Urszula Rzeszot 
 
Odstraszanie zwierząt za pomocą urządzeń UOZ-1
Autor: Joanna Bobińska-Werka, Paweł Nasiadka, Michał Wasilewski     
 
Aktywne metody ochrony zwierząt na liniach kolejowych
Autor: Marek Stolarski, Joanna Zyłkowska       
 
Wymagania w zakresie ograniczenia emisji spalin przez tabor kolejowy i konsekwencje dla przedsiębiorstw kolejowych
Autor: Magdalena Ożóg           
 
Właściwości silników spalinowych w aspekcie ochrony środowiska
Autor: Zygmunt Marciniak, Ireneusz Pielecha    
 
Systemowe rozwiązanie ograniczenia oddziaływań dynamicznych na podtorze pojazdów kolejowych o prędkościach powyżej 250 km/h
Autor: Jan Adamczyk, Dorota Szałyga-Osypanka         
 
Analiza i badanie właściwości fizykomechanicznych ustrojów elastomerowych minimalizujących dynamiczne oddziaływanie podtorz kolejowego na otoczenie
Autor: Jan Targosz      
 
Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności na i Rozwoju Transportu Szynowego
Autor:  
 
Aktualności SITK
Transport kolejowy i ochrona środowiska
 
 
7-8/2008
 
Ze świata
Z Unii Europejskiej
Z kraju
 
Rozwój tramwajów oraz kolejek miejskich niskopodłogowych i o średniej wysokości podłogi (1)
Autor: Harry Hondius   
 
Przewozy ładunków w Polsce transportem kolejowym w komunikacji międzynarodowej na kierunkach wschód - zachód - wschód
Autor: Leszek Mindur, Alina Lipińska-Sołota     
 
CDG VAL - automatyczne metro w porcie lotniczym Roissy w Paryżu
Autor: Aleksandra Ciastoń       
 
Kolejowe połączenie w centrum Krakowa z portem lotniczym w Balicach
Autor: Jolanta Żurowska          
 
Czeskie pociągi Pendolino
Autor: Marek Graff       
 
Testy pociągu AGV
Autor: Marek Graff, Jan Raczyński       
 
Maksymalne prądy obciążenia w trakcji trolejbusowej
Autor: Mikołaj Bartłomiejczyk, Zygmunt Giętkowski      
 
Zastosowanie programu EMTP-ATP w analizie zagrożeń przepięciowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym
Autor: Zofia Wróbel, Robert Ziemba     
 
Systemy badań wypadków w poszczególnych gałęziach transportu - porównanie z transportem kolejowym
Autor: Sabina Puławska           
 

9/2008
 
Ze świata
Z Unii Europejskiej
Z kraju
 
Projekt Master Planu dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 r.
Autor: Andrzej Massel  
 
Rządowy program budowy linii dużych prędkości w Polsce
Autor: Jan Raczyński   
 
Pociągi dużej prędkości KTX w Korei Południowej
Autor: Marek Graff       
 
Wąskim torem w XXI wiek
Autor: Marek Malczewski         
 
Wykorzystanie systemu METRONIX do pomiaru zużycia paliwa oraz detekcji poza eksploatacyjnych ubytków paliwa w lokomotywach spalinowych
Autor: Leszek Kowalik, Witold Chmielowski, Adam Szastok      
 
Pociąg Grona Taget dla kolei szwedzkich
Autor: Marek Rabsztyn 
 
Wykonywanie przewozów a realizacja projektów modernizacyjnych
Autor: Andrzej Massel  
 
Pomoc publiczna na restrukturyzację kolejowych przedsiębiorstw towarowych
Autor: Tadeusz Dyr, Magdalena Dyr     
 
Aktualności SITK
 

9en/2008
 
The High Speed Line Project of Polish government
Autor: Andrzej Massel, Jan Raczyński, Zbigniew Szafrański      
 
Trackling the Problem of Lodz Junction in the High Speed Railway (KDP) Project
Autor: Jacek Wesołowski         
 
Tramways in Polish cities
Autor: Magdalena Ożóg           
 
By narrow gauge railway into 21st century
Autor: Marek Malczewski         
 
A New Family of SVB Synchronized Vacuum Circuit-breakers for Railway Traction Systems Powered with Alterning Current High Voltages
Autor: Marek Bartosik, Ryszard Lasota, Franciszek Wójcik       
 

10/2008
 
Ze świata
m.in. W Niemczech powstaje nowa wypożyczalnia taboru, Prezentacja elektrycznej lokomotywy Skody serii 380. Przynano finansowanie na budowę linii dużej prędkości we Francji, Dodatkowe zespoły Pendolino dla Wlk. Brytanii.
 
Z Unii Europejskiej
m.in. Galileo -11 kandydatów na liście procedury przetrgowej, Pomoc publiczna na autorstrady kolejowe we Francji i we Włoszech
 
Z kraju
Koleje Mazowieckie otrzymały 26 wagonów piętrowych
 
Innotrans 2008
Targi Innotrans 2008 w Berlinie, W Hennigsdorf rozpczęto produkcję Talenta 2, PKP CARGO S.A. na targach Innotrans
 
Pojazdy spalinowe w ruchu regionalnym na sieci PKP
Autor: Paweł Terczyński           
Opis konstrukcji pojazdów, dane techniczne, wykazy serii i linii po których kursują.
   
Rozwój tramwajów i kolejek miejskich i średniej wysokości podłogi (2)
Autor: Harry Hondius   
Opis konstrukcji pojazdów, dane techniczne, kierunki rozwoju.
 
Struktura szybkich pociągów pasażerskich
Autor: Tadeusz Wolfram          
Analiza trendów w zakresie rozmieszczenia napędów w pociągach dużej prędkości
 
Nowy moduł hamulcowy MBF-01A firmy Bumar-Fablok uzyskał znak jakości UIC
Autor: Janusz Fortuński, Władysław Dyląg       
Historia rozwoju aparatury hamulcowej Procedury certyfikacji i kierunki rozwoju konstrukcji.
 
Nowe wyroby aparatury hamulcowej z Bumar-Fablok S.A.
Autor: Janusz Hodorowskie, Zdzisław Zieliński 
Opis konstrukcji zespołu hamulcowego MBF-01A. z BUMAR FABLOK
 
Interoperacyjność kolei skonsolidowana i uzupełniona dyrektywą 2008/57/WE
Autor: Marek Pawlik     
Analiza nowej dyrektywy o interoperacyjności kolei - nowe regulacje i ich skutki
 

11/2008
 
Ze świata
m.in. Nowy tabor kolei litewskich LG, Zespoły Spacium 3.06 dla Paryża, Tramwaj Swimo zasilany z sieci i baterii akumulatorów, Lotnisko Heathrow w Londynie planuje połączenia liniami dużej prędkości z resztą kraju.
 
Z Unii Europejskiej
m.in. Forum CIVITAS 2008 - czysty transport w miastach, Dni TEN-T 2008,
 
Z kraju
m.in. SETMTRAK 2008
 
Pociągi z wychylnym nadwoziem w Europie
Autor: Ryszard Rusak  
Przegląd rozwoju obsługi pociągami z wychylnym nadwoziem w Europie. Opis konstrukcji taboru, dane techniczne, zestawienia głównych odcinków obsługi w Europie.
 
Kilka spostrzeżeń na temat rekuperacji w trakcji elektrycznej
Autor: Józef Dąbrowski           
Problem odzysku energii podczas hamowania pojazdu w trakcji elektrycznej jest obecnie zasadniczym problemem eksploatacyjnym, z którym wiązane są duże nadzieje na poprawę efektywności energetycznej. W artykule dokonano analizy podstawowych zagadnień w tej dziedzinie na przykładzie trakcji tramwajowej i metra.
 
Szacowanie zagrożenia piorunowego sieci trakcyjnych
Autor: Zofia Wróbel, Robert Ziemba, Mariusz Gamracki
W artykule przedstawiono model elektrogeometryczny zjawiska wyładowań atmosferycznych, rozkłady prawdopodobieństwa parametrów wyładowań atmosferycznych, dokonano analizy przepięć wywołanych bezpośrednim uderzeniem pioruna w sieć oraz przepięć indukowanych w sieciach.
 
Zastosowanie autotransformatora i modulacji w obwodzie prądu stałego do modernizacji stacji prostownikowej
Autor: Witold Posiewała           
W artykule zaproponowano modernizację stacji prostownikowych poprzez zastosowanie autotransformatora i modulacji w obwodzie prądu stałego. Pozwala to na znaczne zmniejszenie negatywne oddziaływanie prostownika na sieć energetyczną.

Dyskomfort wibracyjny w tramwajach - analiza możliwości zastosowania formuł P(ct) i P(de)

Autor: Sylwia Król, Jarosław Szczygieł 
W artykule zostaną przedstawione wyniki z przeprowadzonego eksperymentu pomiaru drgań w tramwaju. Następnie na podstawie otrzymanych wyników z badań został wyliczony dyskomfort według opisanych w artykule formuł.
 
Europejska metodologia badań wypadków i incydentów w transporcie
Autor: Sabina Puławska           
Ze względu na wagę zagadnienia badania wypadków i zdarzeń w transporcie, w Białej Księdze Komisji „Europejska polityka transportowa do 2010: czas na decyzje” zwrócono uwagę na potrzebę podjęcia działań związanych z właściwym prowadzeniem badań wypadków w transporcie oraz potrzebę niezbędnego w tym zakresie ustawodawstwa dla wszystkich gałęzi transportu. W konsekwencji Komisja Europejska powołała Doradczą Grupę Ekspertów ds. strategii zapobiegania wypadkom w sektorze transportu. Grupa ta została zobligowana do prowadzenia analiz w zakresie strategii badań bezpieczeństwa. W artykule przedstawiono wyniki prac nad ujednoliceniem metodologii badań wypadków w różnych gałęziach transportu.
 
Transport w budżetach samorządów województw w Polsce w 2007 r.
Autor: Marian Wołek    
W artykule przedstawiono analizę wydatkowania środków publicznych na regionalny transport kolejowy przez samorządy wojewódzkie w 2007 r.
 
Szanse i zagrożenia dla rozwoju rynku kolejowych przewozów regionalnych
Autor: Tadeusz Dyr      
Analiza prawnych i ekonomicznych podstaw dla organizacji i finansowania pasażerskich przewozów regionalnych w Polsce. Ocena skutków proponowanych rozwiązań w Polsce.
 
Popyt na rynku kolejowego transportu towarowego
Autor: Mirosław Antonowicz     
Analiza uwarunkowań dla popytu na rynku kolejowych przewozów towarowych.
 
Aktualności SITK
Autor: Aleksandra Ciastoń       
Seminarium „Kolej w obsłudze pasażerskiej Berlina”
 

12/2008
 
Ze świata
m.in. Porozumienie w sprawie budowy mostu przez cieśnine Fehmarn, Zespól Desiro ML, Kolej przemysłowe w Afryce, Rynek kolejowy w 2008 r., Szwajcaria robi kolejny krok we wdrażaniau ETCS.
 
Z Unii Europejskiej
m.in. Rewizja dyrektywy o eurowinietach, Konferncja projektu New Opera, W kierunku czystych i energooszczędnych pojazdów.
 
Z kraju
m.in. Konferencja "Właściwy kierunek INTERMODAL". stron: 1
 
Zwiększenie efektywności energetycznej transportu szynowego
Autor: Adam Szeląg     
 
Analiza dostępnych środków technicznych i organizacyjnych dla obniżenia energochłochłonności transportu kolejowego w trakcji elektrycznej.
 
"Zielony Pakiet" Komisji Europejskiej
Autor: Magdalena Ożóg, Sabina Puławska       
 
8 lipca 2008 r. Komisja Europejska przedstawiła pakiet nowych inicjatyw „Zielony Transport”, którego celem jest podjęcie działań legislacyjnych i organizacyjnych zmierzających w kierunku osiągnięcia warunków dla rozwoju zrównoważonego transportu. Strategia ta ma przede wszystkim zapewnić lepsze odzwierciedlenie faktycznego kosztu dla społeczeństwa w cenach transportu w taki sposób, aby szkody wyrządzone środowisku naturalnemu oraz zatłoczenie mogły być stopniowo zmniejszane w celu zwiększenia efektywności transportu i docelowo sektora gospodarki. Artykuł przedstawia analizę tych propozycji.
 
Metro w Warszawie
Autor: Marek Graff       
Historia budowy I linii metra w Warszawie. Opis I linii i taboru. Plany rozbudowy sieci metra.
 
Modernizacja systemu napędu elektrycznego zespołu trakcyjnego EN57 z zastosowaniem silników asynchronicznych
Autor: Janusz Biliński, Romuald Frydrysik, Emil Gmurczyk       
Artykuł zawiera propozycję modernizacji elektrycznych zespołówe trakcyjnych serii EN57 i pochodnych poprzez zastsowanie napędu asynchronicznego w miejsce obecnego systemu rozruchu rezystrowo-stycznikowego. W tym celu zaproponowano modernziację silników trakcyjnych LK450 na asynchorniczne.
 
Modelowanie przepięć atmosferycznych jako źródeł zakłóceń w układach zasilania odbiorów nietrakcyjnych
Autor: Zofia Wróbel, Robert Ziemba     
Zapobieganie zakłóceniom od przepięć atmosferycznych jest problemem bardzo złożonym i wymaga wzajemnego połączenia wielu zagadnień. Jedną z metod analizy są badania w rzeczywistym układzie energetycznym wykonywane drogą specjalnie organizowanych pomiarów lub za pomocą rejestratorów przepięć zainstalowanych w układach energetycznych, które rejestrują stany nieustalone w czasie pracy układu. Badania te są również często symulowane metodami analizy matematycznej. Artykuł zawiera wyniki modelowania impulsowych zaburzeń elektromagnetycznych wywołanych wyładowaniami atmosferycznymi. Opracowane zostały modele poszczególnych elementów układu: udar, linia potrzeb nietrakcyjnych, wybrane układy zasilania urządzeń sterowania ruchem kolejowym, transformator, słup, izolator, odgromnik.
 
Model wyceny kosztów krańcowych zużycia infrastruktury transportu kolejowego w Polsce
Autor: Przemysław Borkowski  
Jedną z najistotniejszych kategorii kosztowych, których znajomość pozwoliłaby na ustalenie dokładnych relacji kosztowo-cenowych, jest wielkość kosztów związanych z użytkowaniem infrastruktury transportu kolejowego, a w szczególności koszt krańcowy zużycia tej infrastruktury. Artkuł przedstwia koncepcje metodologii wyceny tych kosztów.
 
Dotychczsowe wyniki ewaluacji inwestycji unijnych w sektorze kolejnictwa
Autor: Michał Wolański
Artykuł analizuje metodykę oceny efektywności inwestycji finasowanych ze środków unijnych. Zwiera równiez przykłady badań ich efektywności.