1-2/2007
 
Ze świata
Nowe linie dużych prędkości w Europie w 2007 r. Chiny planują zbudowanie do 2010 r. zbudować 7000 tys. linii dużych prędkości.
 
Z Unii Europejskiej
 
Z kraju
Konferencja "70 lat trakcji elektrycznej w Polsce". SEMTRAK 2006.
 
Popyt na rynku kolejowych przewozów pasażerskich w Unii Europejskiej
Autor: Tadeusz Dyr, Paulina Wełnic      
Ocena rynku przewozów pasażerskich w Unii Europejskiej i czynników mających wpływ na popyt na nie, w tym zależności popytu od wzrostu produktu PKB. Ocena przyczyn szybkiego wzrostu popytu na przewozy kolejami dużych prędkości. Ocena zależności rozwoju przewozów pasażerskich od stopnia liberalizacji rynku kolejowego.
 
Ewolucja struktur i systemu regulacji kolei brytyjskich
Autor: Anna Mężyk      
Analiza rozwoju rynku kolejowego a zwłaszcza struktur organizacyjnych i regulacyjnych w Wielkiej Brytanii. Ocena zmian organizacyjnych w sektorze przewozów pasażerskich po restrukturyzacji tego sektora przewozowego w latach 90.
 
Nowe regulacje w Unii Europejskiej dotyczące usług publicznych w kolejowym transporcie pasażerskim
Autor: Joanna Raczyńska        
Wieloaspektowa analiza przyczyn podjęcia zmian w prawie unijnym w zakresie prowadzenia usług publicznych w transporcie pasażerskim. Omówienie ostatniej sesji projektu nowego rozporządzenia.
 
Europejskie pociągi dużych prędkości 2006
Autor: Tadeusz Wolfram          
Omówienie projektu najnowszej edycji specyfikacji TSI dla taboru kolejowego dużych prędkości, która wejdzie w życie w br. Analiza aktualnych trendów w zakresie konstrukcji pociągów dużej prędkości w Europie. Zestawienia parametrów technicznych ostatnich konstrukcji pociągów.
 
Nowa generacja wysokoobciążalnych sieci trakcyjnych - YC120-2CS150 i YC150-2CS150 (1) Założenia techniczno-konstrukcyjne
Autor:  
Pierwszy z serii artykułów przedstawiających konstrukcję nowej generacji sieci trakcyjnej. W artykule omówiono założenia konstrukcyjne i przedstawiono parametry techniczne nowego typu sieci. Przedawniono w ilustracjach sposób montażu nowej sieci.
Modernizacja lokomotywy spalinowej typu M62 w oparciu o silnik 12CZN26/26 - konstrukcja i wyniki badań
Autor: Zygmunt Marciniak        
Omówienie zakresu modernizacji lokomotywy oraz jej zasadniczych parametrów technicznych. Przedstawiono także wyniki badań eksploatacyjnych lokomotywy po modernizacji w aspekcie obowiązujących wymagań prawnych.
 
Tramwaj z akumulatorowym zasobnikiem energii - wyniki eksploatacji
Autor: Marcin Gąsiewski          
W 2005 r. podjęte zostały prace badawcze nad prototypem tramwaju, w którym zastosowano akumulatorowy zasobnik energii. Tramwaj jest eksploatowany przez Tramwaje Warszawskie. W artykule przedstawiono szczegółowe wyniki badań eksploatacyjnych.
 
Kondensatorowy zasobnik energii do pojazdów trakcji elektrycznej
Autor: Paweł Giziński   
Omówienie zasad pracy pojazdu szynowego z wykorzystaniem kondensatorowego zasobnika energii. Analiza przypadku zastosowania takiego zasobnika w pojeździe tramwajowym.
 
Łącznik tranzystorowy hamowania odzyskowego - element zwiększający bezpieczeństwo eksploatacji pojazdów zasilanych z sieci trakcyjnej
Autor: Maciej Kozierkiewicz      
Wprowadzanie do eksploatacji pojazdów trakcyjnych umożliwiających zwrot energii do sieci podczas hamowania elektrodynamicznego podnosi efektywność ekonomiczną eksploatacji przy jednoczesnym zmniejszeniu stopnia niekorzystnego oddziaływania na środowisko naturalne. Z drugiej strony z pojazdami tego typu są związane pewne zagrożenia w przypadku wystąpienia nienormalnych lub awaryjnych stanów pracy sieci trakcyjnej. W niniejszym artykule omówiono powyższe zagrożenia oraz przedstawiono przykład rozwiązania technicznego, pozwalającego na zdecydowane podniesienie zarówno bezpieczeństwa funkcjonowania taboru, jak i stopnia jego koordynacji z systemem zasilania trakcji elektrycznej prądu stałego.
 
Aktualności SITK
Autor:  
 

3/2007
 
Ze świata
m.in. Linia dużej prędkości Mediolan - Bolonia we Włoszech ma być gotowa już w 2008 r. Dalsza rozbudowa linii dużej prędkości we Francji w najbliższych latach • Koleje Korei Południowej wstąpiły do klubu dużych prędkości • Wentylacja długiego tunelu pod przełęczą Św. Gotharda
 
Z Unii Europejskiej
m.in. Deklaracja EurailFreight 2007 - Pełna liberalizacja rynku kolejowych przewozów towarowych.
 
Z kraju
m.in. Program likwidacji wąskich gardeł w infrastrukturze kolejowej.
 
Ekonomiczne i prawne aspekty kształtowania opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej w Europie
Autor: Marianna Kotowska-Jelonek      
W artykule omówiono podstawy prawne ustalania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej w Unii Europejskiej, metody kształtowania tych opłat w państwach Unii. Dokonano też porównania średnich stawek dostępu w poszczególnych państwach.
 
Kolejowe przewozy poczty i przesyłek kurierskich - zmierzch czy szansa? (1)
Autor: Krzysztof Lewandowski 
W artykule przedstawiono historię rozwoju kolejowych przewozów poczty i przesyłek. Omówiono tez kształtowanie się oferty w tym zakresie w poszczególnych państwach

Kontrola i ochrona przed hałasem emitowanym przez transport kolejowy - narzędzia prawne
Autor: Dominika Wróblewska   
Omówienie aktów prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej w zakresie ograniczania emisji hałasu od środków transportu oraz ich implementacja do prawa polskiego. Programy ochrony środowiska, środki finansowo-prawne, kary za emisję.
 
System ERTMS/ETCS na pojazdach trakcyjnych w odniesieniu do doświadczeń kolei europejskich
Autor: Jacek Kukulski  
W artykule przedstawiona została problematyka instalacji urządzeń systemu ERTMS/ETCS w pojazdach trakcyjnych. Opisane zostały doświadczenia w tym zakresie kolei europejskich.
 
Nowa generacja wysokoobciążalnych sieci trakcyjnych - YC120-2CS150 i YC150-2CS150 (2) Właściwości mechaniczne przewodów jezdnych z miedzi srebrowej
Autor:  
Drugi z serii artykułów przedstawiających konstrukcję nowej generacji sieci trakcyjnej. W artykule omówiono własności mechaniczne przewodów jezdnych z miedzi srebrowej.
 
Efektywność energetyczna w miejskim transporcie publicznym
Autor: Stanisław Jedliński        
Omówienie unijnych programów mających na celu oszczędność energii poprzez poprawę efektywności jej wykorzystania w transporcie. Omówiono także polskie doświadczenia w tym zakresie m.in. przedsięwzięcia w trakcji tramwajowej, metrze i autobusach w Warszawie.
 

4/2007
 
Ze świata
m.in. Iran rozpoczyna budowę linii dużej prędkości • Turcja chce uruchomić w 2007 r. pierwszą linie dużych prędkości • Kolejne pociągi o prędkości 200 km/h oddano do eksploatacji w Chinach • Najdłuższe tramwaje świata w Budapeszcie.
 
Z Unii Europejskiej
Program Marco Polo II • Utworzenie Agencji Wykonawczej Transeuropejskiej sieci transportowej • Dedykowane linie do przewozów towarowych
 
Z kraju
Pokaz lokomotywy TRAXX serii E186 w Warszawie
 
Nowy rekord świata pociągu TGV - 574,8 km/h
Autor: Jan Raczyński   
3 kwietnia 2007 r. zostal ustanowiony nowy rekord prędkości pociągu TGV - 574,8 km/h. Artykuł opisuje przebieg testów i finalny rekordowy przejazd pociągu. Ponadto opis prototypowego pociągu i trasy, na której ustanowiony został nowy rekord.
 
Linia dużych prędkości East Europeen
Autor: Andrzej Massel  
Opis nowej linii dużej prędkości. Artykuł zawiera genezę budowy nowej linii, jej charakterystykę i, nową ofertę przewozowa z jej wykorzystaniem
 
Finansowanie zakupu i modernizacji taboru z wykorzystaniem unijnych środków pomocowych
Autor: Tadeusz Dyr      
W artykule omówiono zasady wsparcia inwestycji taborowych z unijnych środków pomocowych oraz programy wsparcia inwestycji taborowych w Polsce.
   
Czynniki decyzyjne w procesie zakupu taboru kolejowego
Autor: Jan Raczyński   
Analiza mająca na celu określenie czynników, które powinny być brane pod uwagę przy zakupie taboru kolejowego. Omówione zostały kryteria inwestycyjne, techniczne, aspekty ekonomiczne (koszty zakupu i eksploatacji, zużycie paliw i energii, koszty przygotowania specyfikacji i certyfikacji), aspekty ekologiczne oraz rola perspektywy czasowej rozwojowej w podejmowaniu decyzji o zakupie.
 
Projekty unifikacji taboru kolejowego realizowane w Unii Europejskiej
Autor: Zbigniew Durzyński       
Omówienie unijnego projektu MODTRAIN. Rola projektu w unifikacji taboru kolejowego w Unii Europejskiej.
 
Techniczne specyfikacje interoperacyjności dotyczące hałasu od pojazdów kolejowych
Autor: Dominika Wróblewska   
Analiza wymagań zawartych w specyfikacji TSI dla kolei konwencjonalnych w zakresie poziomu emitowanego hałasu przez tabor kolejowy. Omówienie wymagań specyfikacji TSI dla pociągów dużej prędkości w znowelizowanej wersji przygotowywanej przez Komisję Europejską do publikacji. stron: 6
 
Nowa generacja wysokoobciążalnych sieci trakcyjnych - YC120-2CS150 i YC150-2CS150 (3) Osprzęt cieci trakcyjnych
Autor:  
Trzeci z serii artykułów przedstawiających konstrukcję nowej generacji sieci trakcyjnej. W artykule omówiono nowy osprzęt sieci trakcyjnych.
 
Zmiany konstrukcyjne podwozia lokomotyw serii ET22 dokonywane przez PKP CARGO S.A. i ich wpływ na poprawę bezpieczeństwa jazdy
Autor: Sławomir Mikstein, Sławomir Wójcik      
Omówienie przyczyn zmian konstrukcyjnych w podwoziu lokomotyw serii ET22 oraz opis nowych rozwiązań konstrukcyjnych. Analiza pozytywnych wyników dokonanych zmian.
 
SITK
Seminarium - Techniczne, prawne i finansowe aspekty zakupów i modernizacji taboru kolejowego
 

5-6/2007
 
Ze świata
M.in. Wykolejenie pociągu Pendolino w Wlk. Brytanii. Rozpoczęcie budowy nowej linii kolejowej Johanenesburg -Pretoria w RPA. Dworzec ST Pancras w Londynie szykuje się do przejęcia pociągów Eurostar. Otwarcie pierwszego odcinka linii tramwajowej Glattalbahn w Zurychu. 57. światowy Kongres UITP w Helsinkach.
 
Z Unii Europejskiej
M.in. Program Galileo przechodzi na finansowanie publiczne. Komisja Transportu Parlamentu Europejskiego dyskutuje kwestię wzajemnego uznawania taboru. Parlament Europejskich przegłosował rozporządzenie o transporcie publicznym.
 
Z kraju
 
15 lat hiszpańskich kolei dużych prędkości
Autor: Ryszard Rusak  
W artykule opisano genezę kolei dużych prędkości w Hiszpanii. Ponadto opisy kolejnych projektów linii oraz opisy taboru dużych prędkości.
 
Rozwój tramwajów o niskiej i średniej wysokości podłogi (1)
Autor: Harry Hondius   
Analiza rynku taboru tramwajowego w 2006 r. Opisy konstrukcji taboru, dane techniczne i ceny.

Kolejowe przewozy poczty i przesyłek kurierskich - zmierzch czy szansa? (2)
Autor: Krzysztof Lewandowski 
W artykule przedstawiono historię rozwoju kolejowych przewozów poczty i przesyłek. Omówiono tez kształtowanie się oferty w tym zakresie w poszczególnych państwach.
 
Modernizacja elektrycznego zespołu trakcyjnego serii EW60 (6WEb)
Autor:  
Opis techniczny dwóch zmodernizowanych zespołów trakcyjnych serii EW60
 
Nowa generacja wysokoobciążalnych sieci trakcyjnych - YC120-2CS150 i YC150-2CS150 (4) Obciążalność prądowa górnej sieci trakcyjnej
Autor:  
Czwarty z serii artykułów przedstawiających konstrukcję nowej generacji sieci trakcyjnej. W artykule omówiono warunki obciążalności prądowej nowego typu sieci trakcyjnej.
 
Założenia europejskiej Zielonej księgi dla transportu publicznego
Autor: Wiesław Starowicz         
Komitet Polityczny programu Civitas Caravel (Policy Advisary Committee) podjął inicjatywę opracowania Zielonej księgi dla transportu publicznego. Założenia do niej przyjęte zostały w maju br na posiedzeniu w Brukseli. Przekazano je oficjalnie wiceprzewodniczącemu Komisji Europejskiej, Komisarzowi ds. Transportu Panu M. Jacques Barrot. Na podstawie tych założeń w połowie 2007 roku zostanie przygotowany tekst Zielonej księgi. W artykule przedstawiono ostateczną wersję założeń.
 
Pomoc publiczna dla sektora transportu w Unii Europejskiej i w Polsce
Autor: Tadeusz Dyr, Paulina Wełnic      
Wsparcie finansowe, udzielane podmiotom sektora transportu z środków publicznych, stanowi istotny element realizacji polityki transportowej Unii Europejskiej. Racjonalne ukierunkowanie wsparcia powinno sprzyjać realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju transportu. Prowadzić może to jednak do dyskryminacji niektórych podmiotów. Dlatego Unia Europejska określiła szczegółowe ramy prawne udzielania wsparcia. W artykule dokonano ich omówienia
 
Plan działania na rzecz wydajności energetycznej
Autor:  
W październiku 2006 r. Komisja Europejska opublikowała plan działania na rzecz wydajności energetycznej. Zaproponowane w planie polityki i środki oparte są na konsultacjach dotyczących Zielonej Księgi nt. wydajności energetycznej [1]. Zwiększenie wydajności energetycznej w sektorze transportu było uważane za kwestię specjalnej wagi, ponieważ sektor ten zużywa większość produktów ropopochodnych a dodatkowo poziom emisji zwiększa się w nim najszybciej. W artykule omówiono główne założenia planu.
 
Poziomy zaburzeń elektromagnetycznych w sieci pokładowej niskiego napięcia pojazdów trakcyjnych i wagonów pasażerskich
Autor: Andrzej Białoń, Mieczysław Laskowski   
W artykule omówiono główne źródła zakłóceń elektromagnetycznych w pojazdach kolejowych. Podane zostały także wyniki pomiarów tych zakłóceń i ich interpretacja.
 

7-8/2007
 
Ze świata
m.in. W Lozannie powstaje metro na gumowych kołach.
 
Z Unii Europejskiej
m.in. Zielona Księga nt. Transportu Miejskiego - wnioski z końcowej konferencji partnerów
 
Z kraju
Kolej Mazowieckie kupuja 37 nowych wagonów piętrowych. Pierwszy pociąg międzynarodowy CTL z lokomotywą wielosystemową. Modernizacja linii kolejowej do Okęcia.

Rozwój tramwajów o niskiej i średniej wysokości podłogi (2)
Autor: Harry Hondius   
Analiza rynku taboru tramwajowego w 2006 r. Opisy konstrukcji taboru, dane techniczne i ceny.
 
Tabor do przewozów aglomeracyjnych - kierunki rozwoju
Autor: Jan Raczyński   
Wymagania techniczne i prawne dla taboru kolei aglomeracyjnych. Przegląd konstrukcji najbardziej typowych zespołów trakcyjnych, w tym znajdujących się obecnie w produkcji
 
Bezpieczeństwo urządzeń infrastruktury tramwajowej
Autor: Wojciech Ulatowski       
Analiza stanu prawnego w zakresie bezpieczeństwa urządzeń infrastrukturalnych sieci tramwajowej. Przykłady napędów zwrotnicowych, systemów sterowania nimi, w tym sterowanie grupami zwrotnic.
 
Komfort jazdy w pasażerskim transporcie szynowym
Autor: Piotr Sipić         
Analiza istoty komfortu jazdy i wskaźników je opisujących. Przyczyny i źródła drgań i wibracji i ich wpływ na pasażerów i obsługę pociągu. Urządzenia i czynniki zwiększające komfort podróżowania.
 
Nowa generacja wysokoobciążalnych sieci trakcyjnych - YC120-2CS150 i YC150-2CS150 (5). Badania nowej sieci trakcyjnej
Autor:  
Piąty z serii artykułów przedstawiających konstrukcję nowej generacji sieci trakcyjnej. W artykule przedstawiono wyniki badań nowego typu sieci trakcyjnej
 
Techniczne rozwiązania elektroenergetyki transportu szynowego w aglomeracjach
Autor: Leszek Mierzejewski, Adam Szeląg        
Omówienie stosowanych oraz nowych trendów zakresie budowy i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w miejskich systemach transportu szynowego. M.in. kryteria wyboru napięcia zasilania, metody odbioru prądu z sieci trakcyjnej, lokalizacja i konstrukcja podstacji trakcyjnych, oddziaływanie systemów zasilania na inne urządzenia infrastruktury i na środowisko,
 
Wspólna akceptacja i wzajemna akceptacja konwencjonalnego taboru kolejowego w Unii Europejskiej
Autor: Marek Pawlik     
W artykule omówiono aktualny stan prac w Unii Europejskiej w zakresie prawnego unormowania zasad wzajemnej akceptacji taboru kolejowego.
 
SITK
m.in. Seminarium "Budowa kolei dużych prędkości w Polsce", Dni Techniki Kolejowej.
 

9/2007
 
Ze świata
m.in. Druga linia metra z taborem z silnikami liniowymi. Teraz albo nigdy dla ERTMS. Głęboki tunel pod Lotschberg.
 
Z Unii Europejskiej
m.in. Wspólna deklaracja CER-EIM-ETF w sprawie internalizacji kosztów zewnętrznych.
 
Z kraju
m.in. Pierwsza faza prac w Kuźnicy Białostockiej zakończona.
 
Nowe tramwaje w Polsce w 2007 r.
Autor: Tomasz Gieżyński         
Analiza zamówień na nowe tramwaje w polskich miastach. Opis tramwajów serii 16T, 119-122N, 123N, 118N.

Współczesne przystanki tramwajowe (4) Przystanki na dworcach kolejowych
Autor: Jacek Wesołowski         
Analiza usytuowania przystanków w okolicy dworców kolejowych. Problematyka intermodalności a także zagadnienia związane z architekturą i urbanistyka miasta oraz udogodnień dla osób niepełnosprawnych.
 
Linie tramwajowe w regionie paryskim
Autor: Jan Raczyński   
Opis linii tramwajowych T1, 2, 3, 4 (linia tramwaju dwusystemowego) w Paryżu. Opis przebiegu tras, uwarunkowania urbanistyczne oraz opis taboru.
 
Wpływ ograniczeń zewnętrznych na przepustowość przystanku
Autor: Adam Molecki   
Jednym z najistotniejszych czynników ograniczających przepustowość linii komunikacji miejskiej jest przepustowość przystanków. Niemniej, ważne są również czynniki zewnętrzne, niezwiązane bezpośrednio z prowadzeniem przewozu osób. Są to m.in. podporządkowanie innemu strumieniowi pojazdów na skrzyżowaniu, czy działanie sygnalizacji świetlnej. Niezależnie od charakteru czynników, w wielu przypadkach, nie można brać pod uwagę pojedynczego ograniczenia. Należy rozpatrywać ograniczenia łącznie. Takie podejście zaprezentowano w opisanej w artykule metodzie oceny przepustowości.
 
Analiza kosztów urządzeń infrastruktury tramwajowej w pełnym cyklu życia
Autor: Wojciech Ulatowski       
Analiza znaczenia metodyki liczenia kosztów cyklu życia dla urządzeń infrastruktury tramwajowej. Opis przykładu w oparciu o doświadczenia formy TENS.
 
Tramwaje NGT-6 w Krakowie
Autor: Stanisław Jurga 
Opis uwarunkowań jakie stały u wyboru nowego tramwaju dla Krakowa. Opis konstrukcji tramwaju.
 
Nowe tramwaje na linii z Łodzi do Ozorkowa
Autor: Łukasz Stefańczyk        
Opis konstrukcji tramwajów GT Geamatic i GT8N, które sprowadzono z Niemiec dla potrzeb najdłuższej linii tramwajowej w Polsce - linii 46 Łódź - Ozorków.
 
Niskopodłogowe tramwaje z PESA Bydgoszcz
Autor: Marcin Jędryczka, Jarosław Oleszko, Marcin Pikul         
Szczegółowy opis konstrukcji tramwajów z PESA Bydgoszcz, w tym pojazdów wyprodukowanych dla Elbląga i Warszawy.
 
Nowoczesne rozwiązania - podtorowe maty wibroizolacyjne
Autor: Joanna Wójciak 
Opis asortymentu podtorowych mat do tłumienia wibracji od pojazdów szynowych produkcji TINES.
 
Hybrydowy układ zasilania trolejbusu
Autor: Zygmunt Giziński, Marcin Żuławnik, Marcin Gąsiewski, Michał Zych        
Prace nad zastosowaniem kondensatorowych zasobników energii w pojazdach trakcji elektrycznej Instytut Elektrotechniki prowadzi od ponad dwóch lat, a od roku 2006 w ramach projektu badawczego specjalnego COST/260/2006 zleconego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W artykule przedstawione zostały wyniki badan prototypowego trolejbusu z takimi zasobnikami eksploatowanego przez MPK Lublin.
 

10/2007
 
Ze świata
m.in. Najcięższe pociągi świata w Australii. Szlifowanie szyn z prędkością 16 km/h.
 
Z Unii Europejskiej
m.in. Nowa Strategiczna Agenda Kolejowa. Stanowisko EIM - kolejne kroki na rzecz zrównoważonej sieci kolejowej w Europie.
 
Z kraju
Ograniczona modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź.
 
Koleje aglomeracyjne i regionalne w Europie
Autor: Aleksandra Ciastoń       
Analiza znaczenia, wielkości i charakteru przewozów aglomeracyjnych i regionalnych w Europie. Omówienie wyników raportu unijnego "Suburban and Regional Railways Landscape in Europe".
 
Kolejowe przewozy towarowe a megaciężarówki
Autor: Jan Raczyński   
Sektor kolejowy może w najbliższej przeszłości stanąć przed kolejnym groźnym dla jego przyszłości problemem. Jest nim wizja wprowadzenia na drogach Unii Europejskiej znacznie większych niż obecnie 25-metrowych i 60-tonowych samochodów ciężarowych. Propozycja umożliwienia ruchu takich pojazdów w ruchu międzynarodowym będzie miała poważne konsekwencje nie tylko dla zarządców dróg i ich użytkowników ale także dla sektora kolejowego. Organizacje kolejowe podjęły więc aktywne działania w kierunku rzetelnego przedstawienia opinii publicznej konsekwencji takich regulacji prawnych.
 
Pociągi dużych prędkości w Niemczech
Autor: Ryszard Rusak  
Historia rozwoju systemu kolei dużych prędkości w Niemczech. Dane techniczne pociągów dużej prędkości.
 
Współczesne rozwiązania hybrydowych układów napędowych spalinowych pojazdów trakcyjnych
Autor: Maciej Michnej, Maciej Szkoda  
Opis idei i konstrukcji zastosowania systemu silnik spalinowy - bateria akumulatorów dla uzyskania napędu hybrydowego. Analiza korzyści ekonomicznych i ekologicznych.
 
Nowa rodzina synchronizowanych wyłączników próżniowych SWT do systemów trakcji kolejowej zasilanych wysokimi napięciami przemiennymi
Autor: Marek Bartosik, Ryszard Lasota, Franciszek Wójcik       
Opis konstrukcji i zasady działania nowej generacji wyłącznika szybkiego wyłączanego synchronicznie dla trakcji kolejowej prądu przemiennego 25 kV i 15 kV.
 
Nowe pasażerskie jednostki elektryczne z bydgoskiej PESY dla trakcji 3 kV
Autor: Lech Lipiński, Mirosław Miszewski         
Opis konstrukcji elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN81 i ED74.
 
O projektach regulacji rynku przewozów pasażerskich
Autor: Tadeusz Dyr      
Analiza rozwiązań prawnych w projekcie nowego unijnego rozporządzenia (w wersji po drugim czytaniu w Parlamencie Europejskim) oraz porównanie go z krajowymi projektami w sektorze transportu publicznego.
 
Dlaczego narzucone niepełne rekompensowanie prowadzi do upadku publicznych usług transportowych (PSO)?
Autor: Stanowisko CER           
Stanowisko Wspólnoty Kolei Europejskich (CER) w sprawie ułomności regulacji prawnych, które powodują wykonywanie usług publicznych transportowych poniże kosztów własnych przedsiębiorstw.
   
 
11/2007
 
Ze świata
m.in. Chiny potrzebują szybkich pociągów pasażerskich i towarowych. Spalinowe lokomotywy hybrydowe produkcji zakładów General Motors. Pierwsze wyniki eksploatacyjne linii TGV Est. Szwajcarska firma Hupac wzorowym przewoźnikiem w transporcie kombinowanym.
 
Z Unii Europejskiej
m.in. Sondaż Eurobarometru: Europejczycy potrzebują poprawy mobilności. Galileo: Komisja proponuje konkretne działania.
 
Z kraju
m.in. Kolej połączy centrum z lotniskiem na Okęciu w 20 minut.
 
TRAKO 2007
Autor: Jacek Goździewicz        
Relacja z Międzynarodowych Targów kolejowych TRAKO 2007.
 
Tabor do przewozów międzyregionalnych (1). Pociągi dużej prędkości do 250 km/h
Autor: Jan Raczyński   
Analiza trendów w konstrukcji pociągów międzyregionalnych o prędkościach do 250 km/h. Opisy typowych rozwiązań konstrukcyjnych.
 
Pociągi hybrydowe z Bombardiera o napędzie elektryczno-spalinowym na kolejach SNCF
Autor: Marek Rabsztyn 
Relacja z inauguracji pierwszego pociągu hybrydowego. Opis konstrukcji pociągu AGC.
 
Techniczne problemy wykonawstwa nawierzchni szynowej z wibroizolacją w tunelu średnicowym w Warszawie
Autor: Jerzy Janaczek  
W artykule opisano historię budowy i eksploatacji tunelu średnicowego w Warszawie. Przedstawiono problemy techniczne związane z projektowaniem remontu tunelu i jego wykonawstwem z ilustracjami rozwiązań technicznych.
 
Ocena zagrożeń w wybranych elementach sieci tramwajowej
Autor: Paweł Szałek     
W artykule przedstawiono wskaźniki zagrożeń i metodykę wspomagania oceny zagrożeń z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Jako przykład przedstawiono dane dla sieci tramwajowej w Poznaniu.
 
Obecny stan w dziedzinie telematyki systemów transportowych
Autor: Jerzy Mikulski    
Opis możliwości zastosowania informatyki w systemach transportowych. Przykłady zastosowania informatyki w zarządzaniu siecią drogową, ruchem miejskim i transporcie kolejowym.
 
Systemy zarządzania bezpieczeństwem zarządców infrastruktury i przewoźników kolejowych
Autor: Marek Pawlik     
Opis wymagań prawnych w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwach kolejowych i zarządców infrastruktury. Zadania podmiotów w zakresie tworzenia takich systemów.
 
Mobilność w mieście - wspólne działanie na rzecz zielonych miast
Autor: Katarzyna Lachowicz     
Obszerne omówienie prac nad Zielona Księgą "W kierunku nowej kultury mobilności w mieście" oraz kierunki dalszych działań. Prezentacja stanowiska CER.
   
150 lat mostów w mieście
Autor: Jacek Goździewicz        
Opis historii mostu kolejowego i drogowe w Tczewie oraz ich renowacji.
 

12/2007
 
Ze świata
m.in. Francja - duże inwestycje kolejowe, w linie duże prędkości z finansowaniem PPP. Urządzenia RTMS od różnych producentów mogą ze sobą współpracować. W najbliższych latach zakupy taboru metra mogą się zwiększyć o 50%. stron: 10
 
Z Unii Europejskiej
m.in. Transeuropejska siec transportowa - wybór projektów w ramach wieloletniego programu TEN-T.
 
Z kraju
Lokomotywy Bombardiera TRAXX F140MS dla PKP CARGO.
 
Najszybsze pociągi świata w latach 2005-2007
Autor:  
Analiza rozkładów jazdy szybkich połączeń kolejowych. Klasyfikacja najszybszych pociągów pod względem prędkości handlowej. Perspektywy nowych połączeń.
 
Sieci kolejowe z priorytetem dla ruchu towarowego
Autor: Jan Raczyński   
Analiza propozycji Komisji Europejskiej w zakresie utworzenia sieci kolejowej dedykowanej dla ruchu towarowego. Analiza i statystyki rozwoju przewozów towarowych w Europie.
 
Metro w Paryżu
Autor: Marek Graff       
Opis historii metra, w tym linii RER w Paryżu. Stan aktualny i opisy taboru.
 
Tramwaje Alstom Citadis - ponad 1000 zamówionych pojazdów
Autor:  
Opis rozwoju produkcji tramwajów CITADIS firmy Alstom. Opis także nowatorskich rozwiązań pojazdów zasilanych z szyny w torowisku, akumulatorowych i dwusystemowych, w tym z napędem spalinowym.
 
Doświadczenia eksploatacyjne z dwusystemową lokomotywą elektryczną serii 1822
Autor: Bolesław Stokowy         
Analiza pierwszego okresu eksploatacji lokomotywy dwusystemowej serii 1882. Lokomotywy te zostały zakupione przez PTKiGK Rybnik od kolei austriackich OBB.
 
Zmniejszanie zużycia przewodów sieci trakcyjnej dużych prędkości poprzez zmiany konstrukcji pantografów i sieci trakcyjnej
Autor: Tomasz Miaciołek          
 
Jednotorowe linie tramwajowe - eksploatacyjne aspekty projektowania
Autor: Adam Molecki