1-2/2006
 
Ze świata
Z Unii Europejskiej
Z kraju
 
Co nam przyniesie system nawigacji satelitarnej Galileo?
Autor: Jacek Januszewski        
 
Stan i perspektywy rozwoju kolei dużych prędkości w Rosji i innych krajach OSŻD
Autor:  
 
Kolejne modernizacje wagonów 805Na z napędem asynchronicznym ENI-ZNAP w MPK Łódź Sp. z o.o.
Autor: Witold Talar
 
Tabor bimodalny do przewozów kombinowanych kolejowo drogowych (1)
Autor: Marian Medwid  
 
Interoperacyjność układu zasilania trakcji elektrycznej - nowe normy EN 50367 i EN 50388
Autor: Artur Rojek, Marek Kaniewski, Robert Czarnecki 
 
Doświadczenia z eksploatacji systemu ochrony ziemno zwarciowej i przeciwporażeniowej
Autor: Andrzej Białoń, Juliusz Furman, Andrzej Kazimierczak     
 
Wpływ wzrostu cen ropy naftowej na konkurencyjność kolei
Autor:  
 
Tramwaje z napędem asynchronicznym - ocena energochłonności
Autor: Wojciech Czuchra, Janusz Prusak, Waldemar Zając        
 
Tory odstawcze w komunikacji tramwajowej
Autor: Adam Molecki   
 
Propozycje Komisji Europejskiej przeglądu prawa unijnego
Autor: Katarzyna Lachowicz     
 
Problemy praktycznej implementacji projektów PPP w infrastrukturze kolejowej
Autor: Beata Zagożdżon          
 
Instrumenty polityki bilansowej w kreowaniu obrazu sytuacji finansowej grupy kapitałowej
Autor: Ewa Piątek        
 
SITK
Autor:  
 
 
3/2006
 
Ze świata
m.in. Nowa linia dużej prędkości Turyn - Novara. Przebudowa linii średnicowej w Pradze.
 
Z Unii Europejskiej
m.in. Komisja Europejska proponuje zwiększenie ochrony przewozów towarowych przed terroryzmem. Komisja wzywa do podjęcia nowych działań na rzecz zwiększenia produkcji biopaliw.
 
Z kraju
Pierwszy prywatny pociąg pasażerski na polskich torach.
 
Stanowisko Grupy PKP w sprawie konsultacji publicznych, ogłoszonych przez Komisję Europejską dotyczących transportu między UE a krajami trzecimi
Autor: Stanisław Romański      
 
Czas na dalsze decyzje w polityce transportowej UE - przegląd założeń wynikających z Białej Księgi z 2001 r.
Autor: Katarzyna Lachowicz     
 
Koleje dużych prędkości we Włoszech
Autor: Andrzej Żurkowski         
 
Finansowanie rozwoju infrastruktury transportu kolejowego w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej
Autor: Tadeusz Dyr      
 
Normalizacja europejska w zakresie kompatybilności między taborem kolejowym a urządzeniami detekcji pociągu
Autor: Andrzej Białoń, Robert Czarnecki           
 
System zasilania trakcji elektrycznej prądu przemiennego 15 kV 16,7 Hz
Autor: Witold Rostkowski        
 
Badania efektów energetycznych hamowania rekuperacyjnego w trakcji tramwajowej
Autor: Tadeusz Solarek
 
Cykliczne rozkłady jazdy pociągów
Autor: Andrzej Massel  
 
Przetwornice statyczne do pojazdów kolejowych - Propozycja Bombardier Transportation (Obsługa Klienta) Polska Sp. z o.o. w Łodzi. Przetwornice statyczne do modernizacji wagonów osobowych
Autor: Sławomir Gadziński       
 
SITK
Autor:  
 

4/2006
 
Ze świata
m.in. Zdalne mierzenie temperatury szyn w Wlk. Brytanii. Nowoczesna linia pomiędzy Chinami a Hongkongiem. Alstom rozpocząl budowę zespołów ekspresowych dla Chin.
 
Z Unii Europejskiej
Z kraju
 
Usługi publiczne w kolejowym transporcie pasażerskim w Unii Europejskiej
Autor: Joanna Raczyńska        
 
Kierunki rozwoju taboru do kolejowych przewozów pasażerskich
Autor: Jan Raczyński   
 
Intermodalna integracja taryfowa na zdemonopolizowanym rynku
Autor: Michał Wolański
 
Zagadnienia interoperacyjności kolei w polskim prawie i reguły oceny zgodności
Autor: Artur Rojek        
 
Finansowanie kolejowych inwestycji taborowych
Autor: Tadeusz Dyr      
 
Przegląd konstrukcji sieci trakcyjnych w krajach Unii Europejskiej
Autor: Witold Rostkowski        
 
Tabor bimodalny do przewozów kombinowanych kolejowo-drogowych (2). Badania prototypowego pociągu
Autor: Marian Medwid  
 
SITK
Autor:  
Seminarium Koleje dużych prędkości w Europie i projekty budowy nowych linii w Polsce. XXIX Zjazd Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP
 
 
5/2006
 
Ze świata
stron: 5. M.in. Portugalia zaplanowała budowę dwóch linii dużej prędkości. Nieprzerwany rozwój Kolei Izraelskich. Pierwszy skład wagonów na linię do Tybetu
 
Z Unii Europejskiej
 
Z kraju
M.in. Elektryczny zespół trakcyjny serii 16 WE.
 
Rozwój tramwajów i taboru kolei miejskich o niskiej i średniej wysokości podłogi
Autor: Harry Hondius   
 
Pierwszy trolejbus z polskim napędem asynchronicznym
Autor: Grzegorz Jasiński, Andrzej Satke           
 
Współczesne przystanki tramwajowe (1). Lokalizacja
Autor: Jacek Wesołowski         
 
Transportowe problemy przygotowania mistrzostw świata w piłce nożnej
Autor: Rafał Łaszkiewicz          
 
Czeskie Pendolino
Autor: Ryszard Rusak  
 
Energochłonność tramwajów w systemach dynamicznego priorytetowania
Autor: Adam Szeląg, Przemysław Gorczyca     
 
Program wsparcia transportu intermodalnego w Europie
Autor: Stanisław Kwaśniowski, Tomasz Nowakowski    
 
Przetwornice statyczne do pojazdów kolejowych. Propozycja Bombardier Trasportation (Obsługa Klienta) Polska Sp. z o. o. w Łodzi. Przetwornice statyczne do modernizacji elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57 i pochodnych
Autor: Sławomir Gadziński       
 
SITK
Autor:  
Konferencja międzynarodowa. Nowe i modernizowane połączenia kolejowe w Polsce
 

6/2006
 
Ze świata
M.in. Na linii TGV Est będzie system ETCS równolegle z systemem TVM430. Pomimo trudności prywatni przewoźnicy w Europie rozwijają się. Prywatyzacja kolei w Afryce. Nawierzchnia typu Rheda na linii HSL Zuid w Holandii.
 
Z Unii Europejskiej
Z kraju
 
Rozwój tramwajów i taboru kolei miejskich o niskiej i średniej wysokości podłogi (2)
Autor: Harry Hondius   
 
Stanowisko Grupy PKP w sprawie konsultacji publicznych, ogłoszonych przez komisję Europejską, dotyczących transportu pomiędzy UE a krajami trzecimi (2)
Autor: Stanisław Romański      
 
Współczesne przystanki tramwajowe (2) Perony i dojścia
Autor: Jacek Wesołowski         
 
Nadwozia wymienne (swap body) w bezterminalowym systemie transportu szynowego
Autor: Krzysztof Lewandowski 
 
System ERTMS na linii Rzym - Neapol
Autor: Marek Rabsztyn 
 
Wsparcie rozwoju transportu publicznego z funduszy strukturalnych w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej
Autor: Tadeusz Dyr      
 
Lokomotywy PRIMA
Autor:  
 

7-8/2006
 
Ze świata
m.in. Pociąg z silnikami bez przekładni zębatych wchodzi do produkcji seryjnej w Japonii. Otwarcie nowego centrum obsługi pociągów TGV POS w Paryżu. System przeładunku Modalohr rozwija się w szybkim tempie
 
Z Unii Europejskiej
Z kraju
 
Dobór nowoczesnego taboru do warunków eksploatacji kolei w Polsce
Autor: Marek Czarnecki, Tadeusz Wolfram  
     

Infrastruktura transportu kolejowego w Unii Europejskiej i Polsce
Autor: Tadeusz Dyr, Paulina Wełnic      
 
Opłaty za dostęp do infrastruktury kolejowej w Polsce
Autor: Marianna Kotowska-Jelonek      
 
Współczesne przystanki tramwajowe (3). Architektura a kontekst miejski
Autor: Jacek Wesołowski         
 
Rail Balitica - I paneuropejski korytarz transportowy
Autor: Andrzej Massel  
 
Wsparcie unijne dla szybkich kolei metropolitalnych w okresie budżetowym 2007-2013
Autor: Bartosz Mazur   
 
Komisja Europejska proponuje strategię dla poprawy środowiska w miastach Europy
Autor:  
 
Wykorzystywanie pomiarów toru drezyną EM-120 do śledzenia tempa jego deformacji
Autor: Mirosław Nowakowski    
 
Wyposażenie spalinowych i elektrycznych pojazdów szynowych w układy, zespoły i urządzenia gwarantujące na polskich liniach kolejowych (1)
Autor: Zygmunt Marciniak        
Opis rozwiązań technicznych i podzespołów zastosowanych w ostatnich latach w modernizacji lokomotyw elektrycznych i spalinowych w Polsce. Część tych modernizacji została dokonana w celu przystosowania używanych lokomotyw zakupionych za granicą do warunków polskich. Opisane rozwiązania są w dużej części autorstwa Instytutu Pojazdów Szynowych TABOR w Poznaniu.
 
Aktualności SITK
Autor:  
 

9/2006
 
Ze świata
10 m.in. Lokomotywy napędzane gazem ziemnym w Peru. Transport kolejowy w Erytrei. Szlifowanie szyn obniżające hałas w torze na betonowej płycie musi być znacznie częstsze.
 
Z Unii Europejskiej
m.in. Wnioski z warsztatów Komisji Europejskiej nt. porozumienia dotyczącego transgranicznych przewozów kolejowych
 
Z kraju
 
TRAXX - platforma lokomotyw dla Europy
Autor: Marek Krzyżanowski, Jacek Pawlak, Janis Vitins
Opis platformy lokomotyw elektrycznych i spalinowych różnych i mocy dla różnych zastosowań konstruowanych z typowych modułów. Przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne typowych podzespołów i wyposażenia lokomotywy (także kabiny maszynisty, systemy sterowania). Zestawienie parametrów typowych rozwiązań konstrukcyjnych lokomotyw platformy TRAXX.
 
Wyposażenie spalinowych i elektrycznych pojazdów szynowych w układy, zespoły i urządzenia gwarantujące bezpieczeństwo ruchu na polskich liniach kolejowych (2)
Autor: Zygmunt Marciniak        
Opis rozwiązań technicznych i podzespołów zastosowanych w ostatnich latach w modernizacji lokomotyw elektrycznych i spalinowych w Polsce. Część tych modernizacji została dokonana w celu przystosowania używanych lokomotyw zakupionych za granicą do warunków polskich. Opisane rozwiązania są w dużej części autorstwa Instytutu Pojazdów Szynowych TABOR w Poznaniu.
 
Określenie lokalizacji pociągu za pomocą systemów radionawigacyjnych
Autor: Rafał Iwański, Andrzej Toruń      
Opis koncepcji lokalizacji pociągu w oparciu o systemy nawigacji satelitarnej GNSS. Jako przykład projektu wykorzystującego GNSS do pozycjonowania pociągu został przytoczony projekt INTEGRAIL.
 
Zaburzenia radioelektryczne i impulsowe w sieci niskiego napięcia zasilającej obiekty kolejowe
Autor: Andrzej Białoń, Mieczysław Laskowski   
W artykule przedstawiono problematykę zaburzeń radioelektrycznych i impulsowych zaburzeń elektromagnetycznych, nazywanych potocznie przepięciami, które występują w sieci energetycznej 230 V/50 Hz zasilającej stacjonarne obiekty kolejowe, takie jak na przykład nastawnie. Wykonywano pomiary zaburzeń w sieci trójfazowej wytypowanych wcześniej obiektów kolejowych. Przedstawiono również szereg propozycji dla producentów urządzeń sterowania ruchem kolejowym i urządzeń łączności.
 
Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstw kolejowych w Unii Europejskiej
Autor: Anna Meżyk      
Analiza finansów unijnych przedsiębiorstw kolejowych. W artykule do analizy wykorzystano publikacje Analysis of the financial situation of railway undertakings in the European Union. Final Report. ECORYS Nederland BV, Rotterdam, 2006 i Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno–Społecznego oraz Komitetu Regionów, dotyczące wdrożenia pierwszego pakietu kolejowego. COM(2006)189.
 
Aktualności SITK
Autor:  
 

9en/2006
 
Polish Railways in 2005
Autor: Marek Rabsztyn 
Analysis of economical situation in Polish Railway Market in 2005. Also included comparison wit other countries and market development in the last years. Analysis covered freight an passenger services and also present state and the new investements in the railway infrastructure.
 
Wrocław/Poznań - Łódź - Warszawa High Speed Line Project
Autor: Andrzej Massel  
Description of the project new high speed line which will connetc Warsaw, Lodz, Wroclaw and Poznan. With the existing CMK line upgraded in the future to the no less than 250 km/h new HS line will create modern HS network in Poland.
 
Support for the Development of Transport Infrastructure in Poland from European Union Funds
Autor: Tadeusz Dyr      
Analysis of absorption the EU funds for development raiwlay infrastructure in Poland. Description the projects led in 2004-2006 and also general projects for budget perspective in 2007-2013.
 
Modern dc circuit breakers
Autor: Marek Bartosik, Ryszard Lasota, Franciszek Wójcik       
The increasing requirements stated for modern direct-current circuit-breakers (DCCB) applied in the low and medium voltage range are described in this paper. Possibilities that classic magnetic blow-out circuit-breakers (MBCB) might meet the above requirements are analysed. The most important theoretical principles and the practical realization of new types of ultra-high-speed DC circuit-breakers (UHS DCCB) are presented. The operational performance of UHS DCCBs is compared with that of classical circuit-breakers. There are omitted the problems connected with high voltage direct current (HVDC) applied either for high power transmission on long distances, or in the interconnection lines of AC systems.

Modernisation of ST44 locomotive - principles and practical issues
Autor: Andrzej Smolana, Władysław Dyląg       
Description of modernisation the 2 diesel electric locomotives class ST44. Locomotives were modernised in 2005 year. Main points of modernisation were diesel engine, generator and cotrol system. Locomotives are used by PKP LHS Sp. o.o. for hauling heavy freight trains from east border to Silesia on 1520 tracks of 400 km line built in 80 years.
 
Tramways in Polish cities
Autor: Jan Raczyński   
Poland is the second country in the European Union in terms of the length of its tram network. Poland now has 14 tram systems operating in 27 cities. The length of the tram network is over 900 km, with 3660 trams operating on it. In articles was presented the description the existing tramways system and laso set-up the general data about the newest trams.
 

10/2006
 
Ze świata
m.in. 4-systemowy zespół trakcyjny Desiro dla linii głównych. Uruchomienie linii do Tybetu i chińskie plany przedłużenia jej do Indii. Nowa linia duże prędkości pomiędzy Norymberga a Ingolstadt.
 
InnoTrans 2006
Autor:  
 
Z Unii Europejskiej
m.in. Sieć TEN-T - pierwsze sprawozdanie z działalności koordynatorów europejskich. Czysty transport miejski - nowa rola miast w europejskiej polityce transportowej.
 
Plan pracy Komisji Europejskiej na rok 2007
Z kraju
 
Wdrażanie pierwszego pakietu kolejowego w Polsce na tle pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej
Autor: Joanna Raczyńska        
 
25 lat kolei dużych prędkości we Francji
Autor: Andrzej Massel  
Historia rozwoju kolei dużych prędkości we Francji. Omówienie efektów rozwoju nowej jakości usług kolejowych. Plany rozwoju sieci kolei dużych prędkości w przyszłości.
 
Rozwój konstrukcji pociągów TGV
Autor: Andrzej Harassek, Marek Rabsztyn, Jan Raczyński        
Analiza rozwoju konstrukcji pociągów TGV. Zestawienie danych technicznych i ilości wyprodukowanych pociągów. Omówienie nowej koncepcji pociągu AGV.
 
Komputerowe stanowisko operatora urządzeń srk
Autor: Maksymilian Szczygielski          
Opis nowego stanowiska Monitorowania Odwzorowania Ruchu typu MOR-1 produkcji KOMBUD w Radomiu. Opisany system może znaleźć zastosowanie na stacjach wyposażonych w urządzenia przekaźnikowe typu E pozwalając na stworzenie przy stosunkowo niewielkich nakładach systemu zgodnego z nowoczesnymi standardami pracy dyżurnych ruchu i jednocześnie taniego i bezpiecznego w eksploatacji.
 
Rozwój berlińskiego węzła kolejowego
Autor: Dominika Wróblewska, Paweł Wróblewski          
Historia rozwoju kolei w regionie Berlina. Pierwsze koncepcje budowy nowego dworca centralnego i obecny projekt. Omówienie organizacji ruchu w węźle berlińskim po otwarciu dworca Berlin Hauptbanhoff.
Narzędzia nowoczesnej polityki cenowej w kolejowych przewozach pasażerskich
Autor: Michał Wolański
Kolejowi przewoźnicy pasażerscy, stojący przed wyzwaniem konkurencji z motoryzacją i lotnictwem, są coraz lepiej zmotywowani do poszukiwania nowych rozwiązań, mających na celu lepsze przyciągnięcie pasażerów. Niniejszy tekst przybliża w sposób systematyczny najpopularniejsze z narzędzi nowoczesnej polityki cenowej, stosowanych na kolejach europejskich oraz pokazuje stopień zaawansowania ich wdrożeń w Polsce.
 
SITK
Autor:  
I posiedzenie Komitetu Rozwoju Kolei Dużych Prędkości w Polsce. Stanowisko Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w sprawie stanu i kierunków budowy kolei dużych prędkości i jej wpływu na rozwój transportu i gospodarkę narodową. Stanowisko samorządów w sprawie strategicznych inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w latach 2007–2013 i po roku 2013. Bezpieczne i nowoczesne przejazdy. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w tunelach.
 

11-12/2006
 
Ze świata
M.in. Jubileusz pociągu TGV i budowa jego następcy - pociągu AGV. Nowy wózek Axiom Rail bardziej przyjazny dla toru. Iris 320 - nowy pociąg pomiarowy kolei SNCF. Europejscy kolejowi przewoźnicy towarowi promują infrastrukturę dla pociągów towarowych.
 
Z Unii Europejskiej
 
Z kraju
M.in. Konferencja "wymagania w zakresie ochrony środowiska dla taboru kolejowego. Kierunki modernizacji i rozwoju konstrukcji". 80 lat ZWUS.
 
Kolej w aspekcie kosztów zewnętrznych działalności transportowej
Autor: Beata Zagożdżon          
Omówienie istoty kosztów zewnętrznych i porównanie ich wielkości dla poszczególnych gałęzi transportu. Szacunki kosztów zewnętrznych. Przedstawienie proekologicznego charakteru transportu kolejowego. Referat z Konferencji "Wymagania w zakresie ochrony środowiska dla taboru kolejowego. Kierunki modernizacji i rozwoju konstrukcji."
 
Wpływ przedsięwzięć modernizacyjnych na środowisko naturalne
Autor: Urszula Michajłow          
Przedstawienie zasad uwzględniania aspektów ekologicznych w projektowaniu modernizacji linii kolejowych. Omówienie katów prawnych w zakresie ochrony środowiska jaki musza być uwzględniane w kolejowych inwestycjach infrastrukturalnych. Referat z Konferencji "Wymagania w zakresie ochrony środowiska dla taboru kolejowego. Kierunki modernizacji i rozwoju konstrukcji."
 
Tabor kolejowy a środowisko
Autor: Jan Raczyński   
Prezentacja stanu prawnego w Unii Europejskiej w zakresie budowy i eksploatacji taboru kolejowego. Omówienie wymagań dla taboru kolejowego w zakresie ochrony środowiska. Prezentacja karty UIC 345, która jest forma przewodnika dla sporządzających specyfikacje na zakup nowego taboru kolejowego. Referat z Konferencji "Wymagania w zakresie ochrony środowiska dla taboru kolejowego. Kierunki modernizacji i rozwoju konstrukcji."
 
System oceny zgodności taboru kolejowego oraz dotychczasowa praktyka wzajemnego uznawania procedur dopuszczeniowych
Autor: Wojciech Rzepka           
Analiza skutków wejścia w życie systemu oceny zgodności taboru kolejowego wg unijnych zasad dla dyrektyw nowego i globalnego podejścia. Opis procedur i zasad współpracy w tym zakresie w Unii Europejskiej. Referat z Konferencji "Wymagania w zakresie ochrony środowiska dla taboru kolejowego. Kierunki modernizacji i rozwoju konstrukcji."
 
Składniki interoperacyjności według TSI dla taboru - plany aktualizacji norm europejskich do ich zgodności z TSI CR RST
Autor: Zbigniew Durzyński       
Autor analizuje skutki wejścia w życie specyfikacji TSI Wagony towarowe. Jej pełne wdrożenie jest związane z opracowaniem programu rewizji dotychczasowych norm europejskich (EN) oraz stworzeniem nowych. Referat z Konferencji "Wymagania w zakresie ochrony środowiska dla taboru kolejowego. Kierunki modernizacji i rozwoju konstrukcji."
 
Problemy oddziaływania trakcji elektrycznej na środowisko
Autor: Adam Szeląg     
Wieloaspektowa analiza skutków związanych z funkcjonowaniem trakcji elektrycznej. Analzia obejmuje oddziaływanie urządzeń trakcyjnych na środowisko, inne urzadzenia, w tym komaptybilność elektryczną i elektromagnetyczną. Referat z Konferencji "Wymagania w zakresie ochrony środowiska dla taboru kolejowego. Kierunki modernizacji i rozwoju konstrukcji."
 
Redukcja hałasu emitowanego przez tabor kolejowy poprzez zastosowanie kompozytowych wstawek hamulcowych
Autor: Jacek Bułhak, Ewa Buchalska    
Przedstawienie aktualnej oferty rynkowej w zakresie wstawek hamulcowych kompozytowych. Analiza wpływu ich charakterystycznych parametrów konstrukcyjnych na bezpieczeństwo i eksploatację pojazdów kolejowych. Referat z Konferencji "Wymagania w zakresie ochrony środowiska dla taboru kolejowego. Kierunki modernizacji i rozwoju konstrukcji”
 
Wymagania w zakresie ograniczenia emisji toksycznych składników spalin przez spalinowe pojazdy trakcyjne
Autor: Zygmunt Marciniak, Ireneusz Piechala    
Analiza aktualnego stanu prawnego w Unii Europejskiej w zakresie wymagań dla emisji zanieczyszczeń przez kolejowe silniki spalinowe. Przedstawienie metod badań emisji oraz przykłady pomiarów. Referat z Konferencji "Wymagania w zakresie ochrony środowiska dla taboru kolejowego. Kierunki modernizacji i rozwoju konstrukcji."
 
Wpływ zastosowania wstawek kompozytowych typu K na konstrukcje układu hamulcowego wagonów towarowych
Autor: Romuald Lepkowski      
Własności techniczne wstawek hamulcowych kompozytowych wymagają zmian w konstrukcji układu hamulcowego wagonów towarowych. Autor dokonuje analizy zakresu tych zmian. Referat z Konferencji "Wymagania w zakresie ochrony środowiska dla taboru kolejowego. Kierunki modernizacji i rozwoju konstrukcji."
 
Wpływ wymagań TSI Hałas na obliczenia hamulców wagonów towarowych
Autor: Radosław kapusta         
Analiza własności kompozytowych wstawek hamulcowych z punktu widzenia konstrukcji układu hamulcowego. Opis wpływu zastosowania wstawek na obliczenie układu hamulcowego. Referat z Konferencji "Wymagania w zakresie ochrony środowiska dla taboru kolejowego. Kierunki modernizacji i rozwoju konstrukcji."
 
Wymagania w stosunku do przekładników ciśnienia, przy zastosowaniu wstawek hamulcowych kompozytowych w wagonach towarowych do ruchu SS
Autor: Janusz Fortuński, Andrzej Struk 
 
Zastosowanie kompozytowych wstawek hamulcowych typu K zmienia charakterystykę hamowania wagonu towarowego. Autorzy dokonują w artykule analizy związanych z tym nowych wymagań dla przekładników ciśnienia w układzie hamulcowym. Referat z Konferencji "Wymagania w zakresie ochrony środowiska dla taboru kolejowego. Kierunki modernizacji i rozwoju konstrukcji."
Zróżnicowanie wartości czasu pasażerów w analizie ekonomicznej inwestycji infrastrukturalnych
Autor: Iwona Wacławek, Michał Wolański         
 
W artykule przedstawiono analizę i wnioski w zakresie szacunku roli skrócenia czasu przejazdu na poprawę efektywności inwestycji infrastrukturalnych. Przykładowej analizy dokonano na przykładzie linii Węgliniec - Zgorzelec Miasto.
 
Ekologiczna lokomotywa spalinowa
Autor: Alstom  
Opis konstrukcji i parametrów lokomotywy hybrydowej akumulatorowo-spalinowej. Wyniki badań w zakresie zmniejszenia emisji zanieczyszczeń emitowanych przez silnik spalinowy.