1-2/2005
 
Ze świata
m.in. Laserowe urządzenie do pomiarów skrajni budowli w Niemczech
 
Z Unii Europejskiej
m.in. Program transportowy komisarza Barrota zdominowany przez kwestie bezpieczeństwa. Koleje uruchamiają nowy program odszkodowawczy w połączeniach międzynarodowych. Przyjęto pierwsze specyfikacje TSI dla kolei konwencjonalnych.
 
Z kraju
 
Transport intermodalny w europejskiej polityce transportowej
Autor: Tomasz Nowakowski, Stanisław Kwaśniowski    
 
Rynek tramwajów w 2004 r. - najwięksi producenci tramwajów przed niepewnym jutrem
Autor: Harry Hondius   
 
Nowa jakość w telematyce i informatyce. Dlaczego specyfikacja TAF TSI?
Autor: Henryk Pogrzebski        
 
Uwarunkowanie konkurencji na rynku transportowym Unii Europejskiej
Autor: Tadeusz Dyr, Jan Raczyński      
 
Europejska Agencja Kolejowa
Autor: Adam Wielądek 
 
Aktualny stan prawny w zakresie budowy i eksploatacji pojazdów kolejowych w Unii Europejskiej
Autor: Jan Raczyński   
 
SYSTRA w Polsce
Autor:  
 
Oznaczenia wagonów osobowych. Zmiany oznaczeń zgodnie z nową kartą UIC 438-1
Autor: Tomasz Tomaszewski    
 
Budowa i utrzymanie sieci powrotnej w świetlne norm europejskich
Autor: Zygmunt Kulhawik         
 
Ujednolicone systemy hamulcowe stosowane w nowo budowanych i modernizowanych wagonach towarowych i osobowych
Autor: Romuald Lepkowski      
 
Dwa lata eksploatacji kompozytowych wstawek hamulcowych w taborze kolejowym w Polsce
Autor: Jacek Bułhak, Ewa Buchalska    
 
Zawory rozrządcze ESH. Nowoczesne systemy hamulcowe do wagonów towarowych i osobowych oraz pojazdów trakcyjnych
Autor: Józef Haduch    
 
Nowe zespoły trakcyjne Talent na sieci S-Bahn w Wiedniu
Autor: Ewa Raczyńska 
 
Aktualności
Autor: SITK      
 
VARISTAR – gwiazda wśród 19" szaf
Autor: Schroff 
 
 
3/2005
 
Ze świata
m.in. Hydrauliczny napęd zwrotnicowy na kolejach austriackich. Pierwszy 2-systemowy tramwaj dla Kassel.
 
Z Unii Europejskiej
m.in. Sieć transeuropejska ma pobudzić konkurencyjność. Nowa dyrektywa kolejowa dla maszynistów zaangażowanych w usługi transgraniczne.
 
Z kraju
 
Koleje europejskie w 2004 r. w statystyce
Autor: Jan Raczyński   
 
Statystyka publiczna w transporcie w Unii Europejskiej
Autor: Beata Zagożdżon, Tadeusz Dyr, Jan Raczyński  
 
Sytuacja w zakresie zastosowań informatyki w towarowych przewozach kolejowych w Grupie PKP
Autor: Henryk Pogrzebski        
 
Nawigacyjne systemy satelitarne w nowoczesnych rozwiązaniach telematycznych
Autor: Jacek Januszewski        
 
Europejskie organizacje kolejowe (7) Organizacja Współpracy Kolei - OSZD
Autor: Franciszek Krawczyk     
 
Uwarunkowania techniczne zastosowania kompozytowych wstawek hamulcowych w wagonach towarowych
Autor: Adam Osiak      
 
Rozjazdy sieciowe - konstrukcji i badania
Autor: Marek Kaniewski, Wiesław Majewski, Artur Rojek
 
Aktualności
Autor: SITK      
 
Studia podyplomowe na Politechnice Śląskiej
Autor:  
 

4/2005
 
Ze świata
m.in. Hamulce tarczowe montowane na tarczach kół.
 
Z Unii Europejskiej
Z kraju
Nowa oferta – Tanie Linie Kolejowe. Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych w 2004 r. Kto winny? Kto odpowiedzialny?
 
Miejski transport szynowy w Unii Europejskiej
Autor: Jan Raczyński   
 
Tramwaj ciężarówką - przeszłość czy wyzwanie dla logistyki
Autor: Krzysztof Lewandowski, Bogusław Molecki        
 
10 lat warszawskiego metra
Autor: Marcin Stiasny   
 
Reforma kolei i regionalizacja przewozów kolejowych - sukcesy i porażki
Autor: Andrzej Massel  
 
Oferty kontyngentowane w pasażerskich przewozach dalekobieżnych
Autor: Michał Wolański
 
Europejskie organizacje kolejowe (8) ERRAC - Europejska Rada Doradcza ds. Badań kolejowych
Autor: Marek Pawlik     
 
Ewolucja informatycznych pakietów aplikacji wspomagania tworzenia rozkładu jazdy PKP
Autor: Andrzej Zajkowski         
 
Badania parametrów stanu nawierzchni kolejowej z podkładami stalowymi typu Y na odcinku testowym w Krakowie Swoszowicach
Autor: Włodzimierz Czyczuła, Maciej Jamka, Sergiusz Lisowski 
 
Pojazdy RegioCITADIS dla Kassel (Niemcy) i RandStad (Holandia)
Autor:  
 
Aktualności
Autor: SITK      
 

5-6/2005
 
Ze świata
Z Unii Europejskiej
Z kraju
 
Duże prędkości, UIC, Polska
Autor: Andrzej Żurkowski         
 
Uwarunkowanie społeczne i gospodarcze rozwoju dużych prędkości w Polsce
Autor: Jan Raczyński, Andrzej Massel  
 
Szybkie połączenia kolejowe w Polsce - wczoraj i dziś
Autor: Andrzej Massel  
 
Rozwój kolei dużych prędkości na świecie
Autor: Andrzej Harassek          
 
Pociągi dużych prędkości - kierunki rozwoju
Autor: Jan Raczyński   
 
Infrastruktura kolei dużych prędkości w technicznych specyfikacjach interoperacyjności (TSI)
Autor: Włodzimierz Czyczuła    
 
Systemy zasilania linii kolejowych dużych prędkości jazdy
Autor: Adam Szeląg, Leszek Mierzejewski        
 
Polityka transportowa państwa na lata 2005-2025 - implikacje dla sektora kolejowego
Autor: Jan Friedberg    
   
Kolejki wąskotorowe w Bieszczadach
Autor: Wiesław Sroka   


7-8/2005
 
Ze świata
Z Unii Europejskiej
Z kraju
 
Zrównoważony rozwój transportu w kontekście systemu opłat za infrastrukturę
Autor: Iwona Wacławiak, Anna Dąbrowska       
 
Hybrydowe pojazdy kolejowo-drogowe zaprojektowane i wytwarzane w Polsce
Autor: Marian Medwid  
 
Filozofia bezpieczeństwa pożarowego - wczoraj i dziś
Autor: Małgorzata Kwasigroch, Jerzy Szczepaniak        
 
Nowoczesne technologie do przesyłu sygnałów w systemach trakcji elektrycznej
Autor: Łukasz Kamiński
 
ABC prawa unijnego w transporcie (10). bezpieczeństwo ruchu kolejowego
Autor: Jan Raczyński   
 
Metody i środki realizacji zarządzania bezpieczeństwem w systemach kolejowych - projekt SAMNET
Autor: Marek Ucieszyński         
 
Kompatybilność elektromagnetyczna w Dyrektywie 2004/108
Autor: Andrzej Białoń, Paweł Gradowski, Jarzy Makała 
 
Podstawowe założenia do ustawy o transporcie publicznym
Autor: Tomasz Michalski, Marek Michalik         
 
Łódzki Tramwaj Regionalny - stan przygotowań do realizacji przedsięwzięcia
Autor: Alina Giedryś, Przemysław Wnuk           
 
Modernizacja kolei Serbii
Autor:  
 
Badanie stanu naprężeń przekładni trakcyjnych lokomotyw
Autor: Aleksander Sładkowski, Jerzy Sładkowski         
 
Aktualności SITK
Autor:  


9/2005
 
Kierunki zmniejszania zanieczyszczenia środowiska przez lokomotywy spalinowe
Autor: Jan Gronowicz   
 
Koncepcja i realizacja modernizacji lokomotywy ST-44
Autor: Andrzej Smolana, Władysław Dyląg       
 
Projekt modernizacji lokomotyw spalinowych serii ST44
Autor: Zygmunt Marciniak, Zbigniew Durzyński 
 
Dotychczasowe projekty modernizacji lokomotyw spalinowych w Polsce
Autor: Zygmunt Marciniak        
 
System sterowania Lokel-INTELO na modernizowanej lokomotywie ST44BF
Autor:  
 
Wymagania techniczne dla zmodernizowanej lokomotywy ST44 w aspekcie uwarunkowań eksploatacyjnych linii LHS
Autor: Andrzej Bąk, Alfred Szymański  
 
Niektóre aspekty gospodarki paliwowej w eksploatacji lokomotyw spalinowych
Autor: Władysław Reducha      
 
Diagnostyka agregatów prądotwórczych - zużycie paliwa i właściwości trakcyjne lokomotyw spalinowych
Autor: Henryk Rzepiejewski      
 
Modele decyzyjne w odnowie parku spalinowych pojazdów trakcyjnych
Autor: Adam Tułecki    
 

10/2005
 
Ze świata
Z Unii Europejskiej
Z kraju
 
Ochrona praw pasażerów Unii Europejskiej
Autor: Joanna Raczyńska        
 
Klimatyzator kabiny maszynisty KLIL-09
Autor: Piotr Żakowski, Jan Maciej Niciejewski   
 
Wózek do wagonów towarowych z zestawieniem przestawnym 1435/1520 mm
Autor: Ryszard Maria Suwalski 
 
Rodzina próżniowych wyłączników szybkich prądu stałego - wyniki badań
Autor: Artur Rojek        
 
Pierwszy w Polsce tramwaj hybrydowy
Autor: Jan Raczyński   
 
Wymagania w zakresie ograniczania hałasu od pojazdów kolejowych
Autor: Hanna Gwiazda  
 
System ACTS w transporcie szynowym
Autor: Krzysztof Lewandowski 
 
Usługi publiczne w kolejowym i drogowym transporcie pasażerów - nowe propozycje rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego
Autor: Wiesław Starowicz, Jolanta Żurowska    
 
Aktualności SITK
Autor:  


11/2005
 
Ze świata
Z Unii Europejskiej
Z kraju
 
Organizacja publicznego transportu pasażerskiego w krajach Unii Europejskiej
Autor: Wiesław Starowicz         
 
Zmiany w taryfie jako sposób ożywienia kolejowych przewozów regionalnych w konurbacji górnośląskiej
Autor: Krzysztof Szymański     
 
Harmonizacja standardów technicznych w zakresie budowy i eksploatacji taboru kolejowego w Unii Europejskiej
Autor: Jan Raczyński   
 
Testy tramwaju M8S w Łodzi
Autor: Łukasz Stefańczyk        
 
Nowoczesny napęd asynchroniczny do pojazdu jednoczłonowego
Autor: Andrzej Baranecki, Andrzej Kundera, Emil Gmurczyk      
 
Sieci powrotne zelektryfikowanego szynowego transportu miejskiego
Autor: Leszek Mierzejewski, Adam Szeląg        
 
Funkcje specyfikacji TAF TSI - tryb planowania i przygotowania pociągu
Autor: Henryk Pogrzebski        
 
Aktualności SITK
Autor:  
 

12/2005
 
Ze świata
Z Unii Europejskiej
Z kraju
 
Tanie latanie - szansa czy zagrożenie dla kolei
Autor: Michał Wolański
 
Problemy rozwoju kolei dużych prędkości na kongresie Eurailspeed 2005
Autor: Andrzej Żurkowski         
 
Pierwsza linia dużych prędkości w Polsce - i co dalej?
Autor: Jan Raczyński   
 
Linia dużych prędkości Wrocław/Poznań - Łódź - Warszawa
Autor: Andrzej Massel  
 
Ukształtowanie kolejowego węzła łódzkiego i możliwości jego włączenia w system kolei dużych prędkości
Autor: Jacek Wesołowski         
 
Problematyka utrzymania technicznego taboru kolejowego w prawie unijnym
Autor: Jan Raczyński   
 
UNIFE i Komisja Europejska o finansowaniu zakupów taboru
Autor:  
 
Koncepcja elektronicznej książki czynności taboru (EKC)
Autor: Ireneusz Chrabąszcz, Krzysztof Szczupak