1-2/2004
 
Ze świata
m.in. Rozpoczęto już układanie torów na linii dużej prędkości na Tajwanie. Światowy rynek urządzeń transportu szynowego rośnie w tempie 4% rocznie.
 
Z Unii Europejskiej
m.in. Unia Europejska rozwija sieć narodowych programów badawczych.
 
Z kraju
   
Regionalizacja kolei w krajach Unii Europejskiej
Autor: Andrzej Massel  
 
Konkurencyjność transportu kolejowego na rynku regionalnych przewozów pasażerskich
Autor: Tadeusz Dyr      
 
Autobusy szynowe w lokalnej komunikacji w Polsce
Autor: Paweł Terczyński           
 
ABC prawa unijnego w transporcie (6). Od Dyrektywy 91/440 do liberalizacji rynku kolejowego
Autor: Jan Raczyński   
 
Rola urzędów antymonopolowych w rozwoju rynku kolejowego
Autor: Adam Fularz      
 
Infrastruktura elektroenergetyczna układów zasilania systemu 3 kV DC linii magistralnych o znaczeniu międzynarodowym
Autor: Leszek Mierzejewski, Adam Szeląg        
 
Koordynacja zabezpieczeń zwarciowych w układzie podstacja - pojazd trakcyjny w systemie zasilania 3 kV DC
Autor: Artur Rojek        
 
Odbieraki prądu stosowane na europejskiej sieci kolejowej
Autor: Marek Kaniewski
 
Wielosystemowe przetwornice statyczne
Autor: Andrzej Baranecki, Jolanta Nichthauser, Tadeusz Płatek 
 
Asynchroniczny napęd tramwaju z falownikami IGBT
Autor: Robert Dziuba, Andrzej Kundera, Marek Niewiadomski   
 
Zasilanie odbiorników nietrakcyjnych z sieci 3 kV prądu stałego
Autor: Andrzej Baranecki, Marek Niewiadomski, Tadeusz Płatek
 
Styczniki trakcyjne produkcji Bombardier Transportation (Obsługa Klienta) Polska Sp. z o.o.
Autor: Bombardier       
 
Wielosystemowa lokomotywa BR 189 dla przewoźników europejskich
Autor: Rafał Iwański, Janusz Biliński     
 
Aktualności
Autor: SITK      
 
Profesor Czesław Jaworski
Autor: Stanisław Kubik 
 

3/2004
 
Ze świata
 
Z Unii Europejskiej
m.in. GALILEO – trzej operatorzy walczą o koncesję. Pakty społeczne w sprawie licencji maszynistów i czasu ich pracy podpisane.
 
Z kraju
 
Nowoczesne konstrukcje wagonów towarowych do przewozów specjalizowanych
Autor: Tomasz Tomaszewski    
 
Podnoszenie jakości usług w przewozach pasażerskich
Autor: Anna Mężyk, Stanisława Zamkowska     
 
Zdobywanie lojalności pasażera w obecnej sytuacji polskich kolei
Autor: Michał Wolański
 
Koleje Estonii
Autor: Andrzej Massel  
 
Perspektywy modernizacji korytarza międzynarodowego IX B, D na Litwie
Autor: Laura Cerniauskaite, Kazys Sakalauskas
 
Koleje Łotwy
Autor: Adam Fularz      
 
III pakiet kolejowy - nowa propozycja Komisji Europejskiej
Autor:  
 
Wymagania dla budowy urządzenia do prób hamulca pojedynczego wagonu towarowego
Autor: Janusz Fortuński           
 
Asynchroniczny napęd tramwaju ze sterowaniem wektorowym - zasada działania (1)
Autor: Piotr Chudzik, Andrzej Dębowski, Witold Kobos, Grzegorz Lisowski, Janusz Szafran      
 
TRAXX - Lokomotywy europejskie dla ruchu transgranicznego
Autor: Janis Vitins, Wojciech Okienczyc           
 
Aktualności
Autor: SITK      
 

4/2004
 
Ze świata
m.in. Odbudowa zniszczonych kolei Iraku. Nowy system magazynowania energii firmy Urenco już w eksploatacji. Cummins zbudował nowy silnik wysokoprężny. General Electric zbudowały „najczystszą lokomotywę świata”.
 
Z Unii Europejskiej
m.in. Prywatni przewoźnicy w Europie przed trudną próbą. Normy dla jednostek ładunkowych w transporcie kombinowanym. Porozumienie w sprawie przyjęcia II pakietu kolejowego.
 
Z kraju
 
Integracja lotniska i kolei
Autor: Jacek Wesołowski         
 
Nowe projekty tramwajów we Francji
Autor: Jan Raczyński   
 
Najdłuższe linie tramwajowe w Polsce
Autor: Jan Raczyński   
 
Krakowski szybki tramwaj - odcinek pętla Kamienna - Rondo Grzegórzeckie
Autor: Izabela Bruchal, Jolanta Żurowska     
   

Prywatni przewoźnicy na kolejach czeskich
Autor: Igor Chowaniec, Marcel Stancl   
 
ABC prawa unijnego w transporcie (7). Organizacja i finansowanie publicznych usług w transporcie pasażerskim w prawie Unii Europejskiej
Autor: Jan Raczyński   
 
Rzeczywiste obciążenie tramwajów w ruchu miejskim
Autor: Tadeusz Uhl, Artur Hanc, Dariusz Długaszek, Adam Szromek     
 
Powrót lokomotywy "Bobiny" na szlaki PKP
Autor: Ryszard Rusak  
 
Tramwaje w Bordeux zasilane z trzeciej szyny
Autor: Marek Rabsztyn 
 
Asynchroniczny napęd tramwajowy ze sterowaniem wektorowym - badania ruchowe (2)
Autor: Piotr Chudzik, Andrzej Dębowski, Witold Kobos, Tomasz Lipicki, Grzegorz Lisowski, Janusz Szafran     
 
Aktualności
Autor: SITK      
 

5/2004
 
Ze świata
m.in. Korea uruchamia linię dużej prędkości Seul – Taegu (Pusan).
 
Z Unii Europejskiej
m.in. Rozszerzanie transeuropejskiej sieci transportowej.
 
Transport w Unii Europejskiej - bilans otwarcia
Autor: Jan Raczyński   
 
Koleje Unii Europejskiej - historia
Autor: Ryszard Rusak  
 
Transeuropejska sieć transportowa
Autor: Andrzej Massel  
 
Przewodnik po unijnym prawie i polityce transportowej
Autor: Jan Raczyński   
 
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym. warunki zapewnienia interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei na terytorium Polski
Autor: Marek Pawlik, Artur Rojek          
 
Oferta firmy Schroff na potrzeby elektroniki, automatyki, teleinformatyki oraz systemów sterowania ruchem na bazie standardu mechaniki 19
Autor: Wiktor Kozioł, Ryszard Płatek    
 
Aktualności
Autor: SITK      
 

6/2004
 
Ze świata
m.in. Pomyślne wyniki badań silników trakcyjnych z magnesami stałymi. Elektroniczny transformator w pociągu Lirex. Kolej JR East zamierza wprowadzić dwa nowe elektryczne zespoły trakcyjne. Nowa linia kolejowa przecięła Australię z północy na południe.
 
Z Unii Europejskiej
m.in. Zamówienia publiczne – Komisja Europejska rozpoczyna debatę w sprawie zastosowania prawa unijnego do partnerstwa publiczno-prywatnego.
 
Z kraju
m.in. Pociągiem Jan Kiepura do Brukseli. Modernizacje zespołów trakcyjnych EN57.
 
Założenia i program modernizacji lokomotywy elektrycznej serii EM10
Autor: Konrad Gawłoński         
 
Modernizacja lokomotyw elektrycznych serii EM10
Autor: Krystian Lipski   
 
Wdrożenie koncepcji modernizacji lokomotyw serii EM10
Autor: Rafał Hejmo      
 
Tranzystorowy IGBT układ regulacyjny lokomotyw EM10 (3000 V-1 MW)
Autor: Paweł Giziński   
 
Próżniowy wyłącznik szybki typu DCU-800 do lokomotyw manewrowych EM10
Autor: Marek Bartosik, Ryszard Lasota, Franciszek Wójcik       
 
Odbierak prądy Fb86.22-PKP z firmy Stemmann
Autor: Michał Cichoński, Magdalena Stach       
 
Elektroniczne urządzenie zapisujące - tachografy rodziny TTP-43.XX, element modernizacji lokomotyw serii EM10
Autor: Robert Szenk    
 
Nowoczesne przetwornice statyczne w modernizowanej lokomotywie elektrycznej EM10
Autor: Witold Kobos, Tomasz Lipicki, Przemysław Warzyński, Piotr Żakowski   
 
Infrastruktura elektroenergetyczna układów zasilania systemu 3 kV DC linii magistralnych o znaczeniu międzynarodowym - projektowanie układu zasilania zlk (2)
Autor: Leszek Mierzejewski, Adam Szeląg        
 
Dwusystemowy tramwaj w Nordhausen
Autor: Andrzej Harassek          
 
Modernizacja i budowa układu kolejowego w obszarze Kraków - Muszyna - Zakopane
Autor: Jolanta Żurowska          
 
Ryzyko w partnerstwie publiczno-prywatnym
Autor: Beata Zagożdżon          
 
Aktualności
Autor: SITK      
 

7-8/2004
 
Ze świata
m.in. Algieria modernizuje sieć kolejową. Drugie połączenie kolejowe lotniska Heathrow z Londynem.
 
Z Unii Europejskiej
 
Z kraju
m.in. Zakończenie przebudowy odcinka Rzepin – Granica Państwa w ramach projektu ISPA.
 
Współczesne lokomotywy spalinowe
Autor: Tadeusz Wolfram          
 
Ograniczanie emisji spalin z silników kolejowych w prawie unijnym
Autor: Jan Raczyński   
 
Aktualne kierunki ograniczania zużycia energii elektrycznej w transporcie kolejowym
Autor: Leszek Mierzejewski, Adam Szeląg        
 
Normalizacja europejska w dziedzinie kolejnictwa
Autor: Robert Czarnecki, Maria Skarżyńska      
 
ABC prawa unijnego w transporcie (8) Licencje dla przewoźników kolejowych w Unii Europejskiej
Autor: Jan Raczyński   
 
ABC prawa unijnego w transporcie (9) Alokacja zdolności przepustowej infrastruktury
Autor: Jerzy Żuk          
 
Obsługa ruchu transgranicznego przez Zakład Taboru w Czerwieńsku
Autor: Zbigniew Nowacki         
 
Jakość usług przewozowych w ocenie pasażerów kolei - wyniki badań
Autor: Sławomir Smoliński       
 
Zmniejszenie hałasu podczas jazdy tramwajów po łuku - system smarowania obrzeży kół
Autor: Vladimir Deak    
 
Połączenie kolejowe Warszawa - Bruksela
Autor: Andrzej Massel, Marek Rabsztyn, Jan Raczyński
 
Nowoczesny system zasilania w wagonach pociągu Jan Kiepura
Autor: Andrzej Baranecki, Marek Niewiadomski, Tadeusz Płatek
 
Piętrowy elektryczny zespół trakcyjny serii 471 kolei CD
Autor: Ryszard Rusak  
 
Tramwaje serii 105N po 30. latach
Autor: Jan Raczyński   
 
Aktualności
Autor: SITK      

 
9/2004
 
Ze świata
m.in. Infrastruktura kolejowa w Nowej Zelandii ponownie w rękach państwa. Nowoczesny tabor z fabryk chińskich
 
Z Unii Europejskiej
m.in. Dyrektywa o udziale społeczeństwa w ocenach wpływu inwestycji na środowisko.
 
Z kraju
m.in. EN95 już na szlaku.
 
Kolejowe przejścia graniczne
Autor: Ryszard Rusak  
 
SUW 2000 - ważny element interoperacyjności w euroazjatyckich korytarzach transportowych
Autor: Marian Łukasiak, Joanna Raczyńska      
 
Charakterystyka polskiej normy - Jakość usług w transporcie publicznym.
Autor: Wiesław Starowicz         
 
Problematyka standaryzacji rozwiązań technicznych kształtowników szynowych w europejskim transporcie kolejowym
Autor: Tomasz Zygmunt           
 
Systemowe rozwiązania, produkcji Z.A. KOMBUD S.A., zabezpieczenia przejazdów kolejowych kategorii A
Autor: Maksymilian Szczygielski          
 
Nowe 12-pulsowe trakcyjne zespoły dla linii 3 kV DC szybkiego ruchu
Autor: Eugeniusz Korzycki, Henryk Świątek, Krzysztof Zymmer
 
Konstrukcje torów tramwajowych
Autor: Tomasz Czauderna        
 
Naprawa pęknięcia szyny w torze bezstykowym
Autor: Włodzimierz Czyczuła    


10/2004
 
Ze świata
m.in. Berliński S-Bahn już całkowicie odbudowany. Nowy tor wbudowany w płytę betonową. Kazachstan rozpoczął budowę linii normalnotorowej Azja – Europa. Oddanie do użytku skrótu na linii Tessaloniki – Ateny.
 
Tramwaje Citadis dla Strasburga
Autor:  
 
Z Unii Europejskiej
m.in. Nowe studium INFRAS/IWW – wpływ transportu na środowisko.
 
Z Kraju
m.in. 30-lecie Centralnej Magistrali Kolejowej.
 
Polska infrastruktura kolejowa
Autor: Jan Raczyński   
 
Centralna Magistrala Kolejowa - 30 lat eksploatacji
Autor: Andrzej Massel  
 
Układy zasilania sieci trakcyjnej dla dużych prędkości na PKP - doświadczenia i wnioski
Autor: Zbigniew Szafrański      
 
Sieć trakcyjna linii CMK - kierunki modernizacji, zasady utrzymania urządzeń
Autor: Paweł Koroblowski        
 
Spawanie szyn - technologia, spawacze, uznanie spawów - wymagania w świetle standaryzacji europejskiej
Autor: Jerzy Cejmer     
 
Programy rozwoju transportu w Polsce finansowane są z funduszy strukturalnych
Autor: Tadeusz Dyr      
 
Zasobnik energii w tramwaju zmniejszający zużycie energii
Autor: Tadeusz Maciołek, Zbigniew Drążek       
 
Symulacje komputerowe dynamiki pojazdów szynowych
Autor: Tomasz Tomaszewski    


11/2004
 
Ze świata
Autor:  
m.in. Japończycy budują nowy pociąg Shinkansen z przechylnym nadwoziem. Maszyny do naprawy toru poprawiają nośność podtorza.
 
Zespól CORADIA X40 dla kolei SJ AB
Autor:  
 
InnoTrans
Autor:  
 
Z Unii Europejskiej
 
Z kraju
 
IDS - zintegrowane systemy transportu publicznego w Czechach
Autor: Karol Trammer   
 
Oznaczenia wagonów towarowych - zmiany oznaczeń zgodnie z nową kartą UIC 438-2
Autor: Tomasz Tomaszewski    
 
Efektywność energetyczna hamowania z odzyskiem energii w ruchu tramwajowym
Autor: Tadeusz Solarek
 
Fundusz Spójności jako instrument finansowania rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce
Autor: Tadeusz Dyr      
 
Układy zasilania linii między regionalnych (IR) dla prędkości maksymalnych 140-160 km/h
Autor: Leszek Mierzejewski, Adam Szeląg, Paweł Jankowski    
 
Przegląd metod badań trwałości zmęczonej konstrukcji
Autor: Tadeusz Uhl, Grzegorz Lasko  
  

Kolej atmosferyczna
Autor: Sławomir Łotysz
 
Aktualności
Autor: SITK      
 

12/2004
 
Ze świata
m.in. Eksport podtrzymuje przemysł japoński
 
Z Unii Europejskiej
m.in. Porozumienie Parlamentu Europejskiego w sprawie liberalizacji transportu pasażerskiego
 
Z kraju
 
Problemy modernizacji i restrukturyzacji parku taborowego trakcyjnego w Europie i Polsce
Autor: Jan Raczyński   
 
Założenia i koncepcja modernizacji lokomotywy elektrycznej serii ET22
Autor: Konrad Gawłowski         
 
Modernizacja lokomotywy ET22 w ZNLE Gliwice
Autor: Zdzisław Kotowski         
 
Nowe rozwiązania konstrukcyjne w zmodernizowanej lokomotywie elektrycznej ET22-2000
Autor: Zbigniew Durzyński, Zygmunt Marciniak 
 
Inteligentny system sterowania lokomotywą ET22
Autor: Kazimierz Lepiarczyk, Zbigniew Mantorski, Marek Nawara           
 
Nowoczesny system zasilania 2xPSM-80 w lokomotywie ET22
Autor: Andrzej Baranecki, Tadeusz Płatek         
 
Współczesne kable do taboru szynowego
Autor: Andrzej Stelmasiewicz, Jerzy Szczepanik           
 
Zmodernizowane szafy aparatowe do lokomotywy ET22-2000
Autor: Robert Brzozowski, Piotr Czechowski, Mirosław Górecki
 
Modernizacje lokomotyw u południowych sąsiadów
Autor: Robert Szenk    
 
Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności dla podsystemu Energia a normy europejskie
Autor: Stanisław Lis     
 
Komputerowe wspomaganie w analizie trwałości zmęczeniowej konstrukcji
Autor: Tadeusz Uhl, Grzegorz Lasko     
 
Aktualności
Autor: SITK