1-2/2003
 
Ze świata
m.in. Lokomotywy EU43 są już eksploatowane we Włoszech. Pomyślny rozwój linii dużej prędkości w Europie. Tabor dla linii Madryt – Barcelona już w produkcji.
 
Z kraju
 
Polski transport szynowy na tle transportu Unii Europejskiej
Autor: Jan Raczyński   
 
Pendolino kolei CD wkrótce na trasach międzynarodowych
Autor: Ryszard Rusak  
 
Komunikacja kolejowa na pograniczu polsko-niemiecko-czeskim
Autor: Matthias Altman, Igor Chovanec, Ivan Lejcar, Ryszrad Rusak, Marcel Stancl       
 
Europejskie instytucje kolejowe (1) Unijne organa decyzyjne i ustawodawcze
Autor: Jan Raczyński   
 
Systemy zarządzania w normach międzynarodowych
Autor: Katarzyna Molińska, Robert Gontkiewicz
 
Analiza i ocena nowych projektów inwestycyjnych (2)
Autor: Mirosław Herman, Paweł Koroblowski    
 
Testy tramwaju Combino Amsterdam w Poznaniu
Autor: Jarosław Bakinowski     

Koncepcja ruchowej optymalizacji efektywności hamowania odzyskowego
Autor: Przemysław Pazdro       
 
Zasobniki energii w układach zasilania sieci tramwajowych
Autor: Mariusz Tadeusz Konopczyński 
 
Wspomaganie decyzji przy utrzymaniu nawierzchni kolejowej
Autor: Bożysław Bogdaniuk     
 
Stanowisko do badań odporności przewodów jezdnych na ścieranie
Autor: Tadeusz Knych, Artur Rojek       
 
Charakterystyka rozjazdów na stacji Psary do eksploatacji przy prędkościach 200-250 km/h
Autor: Dariusz Korab   
 
Aktualności
Autor: SITK      
 

3/2003
 
Ze świata
m.in. Wagony metra przetransportowano samolotem z Niemiec do Chin. W Wielkiej Brytanii może zabraknąć środków na inwestycje infrastrukturalne. Jazda próbna linią dużej prędkości Madryt – Lleida.
 
Koleje amerykańskie w statystyce
Autor: Jan Raczyński, Marek Rabsztyn 
 
Pociągi nocne w Europie i Polsce
Autor: Andrzej Massel  
 
Nowy wagon sypialny z PESA Bydgoszcz
Autor: Marek Rabsztyn 
 
Projekt tramwaju jako elementu systemu przewozów pasażerskich w aglomeracji radomskiej
Autor: Michał Kelles-Krauz, Katarzyna Kwiecień
 
Europejskie instytucje kolejowe (2) Projekt Europejskiej Agencji Kolejowej
Autor: Jan Raczyński   
 
Kolejowe programy inwestycyjne realizowane ze współudziałem środków Unii Europejskiej
Autor: Lidia Grudzińska, Andrzej Harassek, Wacława Wojtkiewicz         
 
Pomiary emisji CO2 - metody porównawcze w transporcie drogowym i kolejowym
Autor: Carla Eickman   
 
Znaczenie kodyfikacji linii i przesyłek dla oferty przewozowej kolei
Autor: Janusz Poliński 
 
Rozwój konstrukcji wagonów piętrowych Bombardiera
Autor: Ryszard Rusak  
 
Wytrzymałość pudła tramwaju 105N po wprowadzeniu znacznych modyfikacji struktury
Autor: Dariusz Długaszek, Ireneusz Łuczak, Adam Szromek, Tadeusz Uhl         
  
 
4/2003
 
Ze świata
stron: 8 m.in. Przetarg na budowę kolei dużej prędkości na Florydzie. Postępuje budowa kolei na „Dach świata” w Tybecie. W Finlandii opracowano pudła z tworzyw sztucznych dla taboru.
 
Kierunki polityki transportowej Unii Europejskiej
Autor: Jan Raczyński   
 
Magistrala Transsyberyjska
Autor: Jakub Doński-Lesiuk     
 
Modernizacja linii E20 Rzepin - Granica Państwa
Autor: Marek Rabsztyn 
 
Logistyczne mosty lądowe w transporcie europejskim
Autor: Jolanta Skalska, Hansjoachim Bischof   
 
Europejskie instytucje kolejowe (3) Europejskie Zrzeszenie dla Interoperatywności Kolei
Autor: Marek Pawlik     
 
Idea rozproszonych centrów logistycznych
Autor: Janusz Poliński 
 
Wibroizolowane przejazdy na skrzyżowaniach torów z drogami kołowymi
Autor: Jan Targosz      
 
Modernizacja taboru tramwajowego typu 105N w MPK Kraków
Autor: Stanisław Jurga, Jacek Kołodziej           
 
Aktualności
Autor: SITK      
 

5/2003
 
Ze świata
 
Szybka Kolej Regionalna - geneza i formy współczesne
Autor: Jacek Wesołowski         
 
Nowoczesne elektryczne zespoły trakcyjne ruchu podmiejskiego
Autor: Tadeusz Wolfram          
 
Kształtowanie potencjału eksploatacyjnego warszawskiego systemu komunikacyjnego
Autor: Rafał Wodzicki  
 
Integracja płatności za usługi transportu kolejowego i komunikacji miejskiej
Autor: Bartosz Mazur, Michał Wolański 
 
Krakowskie tramwaje NGT6 - druga seria
Autor: Jacek Kołodziej 
 
Tramwaj Cityrunner Łódź
Autor: Łukasz Stefańczyk        
 
Zderzaki elastrometrowe do tramwajów
Autor: Tadeusz Uhl, Ireneusz Łuczak, Grzegorz Brożek, Adolf Polak, Andrzej Chmielewski  
     

Krajowy układ napędowy z silnikami asynchronicznymi w Tramwajach Warszawskich
Autor: Wojciech Kozik  
 

6/2003
 
Ze świata
m.in. Posuwa się naprzód budowa linii dużej prędkości Paryż – Strasburg. W Wielkiej Brytanii będzie wkrótce oddany do ruchu pierwszy odciek linii dużej prędkości CTRL. Próby elektrycznego zespołu trakcyjnego do ruchu towarowego w Japonii.
 
Z kraju
m.in. Modernizacja odcinka linii E20 Mińsk Maz. – Siedlce. Zakłady PESA Bydgoszcz zmodernizowały dwa wagony tramwajowe.
 
Źródła finansowania zakupów taboru
Autor: Tadeusz Dyr, Jan Raczyński      
 
Koncepcja usprawnienia połączeń kolejowych na trasie Wrocław - Jelenia Góra
Autor: Maciej Kruszyna, Jacek Makuch 
 
Koncepcja rozwoju transportu szynowego w lewobrzeżnej części Warszawy
Autor: Janusz Poliński 
 
Europejskie instytucje kolejowe (4) Wspólnota Kolei Europejskich - CER (Community of European Railways)
Autor: Tomasz Lachowicz        
 
Transport publiczny - efektywny kosztowo
Autor: A. J. Toet          
 
Przewozy intermodalne
Autor: Leszek Mindur, Michał Gąsior    
 
Eksploatacja tramwajów 105N2k i 105N2k/2000 z energoelektronicznym układem napędowym w Tramwajach Warszawskich
Autor: Andrzej Gola     
 
Możliwości wykorzystania w transporcie cyfrowego przekształcania obrazu
Autor: Joanna Bochenek          
 
Aktualności
Autor: SITK      
 

7-8/2003
 
Ze świata
m.in. Nowy projekt pociągów TGV.
 
Z kraju
m.in. Nowy autobus szynowy ZNTK Poznań w jeździe promocyjnej dookoła Polski. Rezerwacja miejsca w pociągach InterCity za pomocą SMS.
 
Koszty zewnętrzne w polityce rozwoju transportu
Autor: Jan Raczyński   
 
Rozwój tramwajów i kolejek miejskich (1)
Autor: Harry Hondius   

Przewozy intermodalne w Unii Europejskiej
Autor: Leszek Mindur, Michał Gąsior    
 
ABC prawa unijnego w transporcie (1) Rodzaje regulacji prawnych i zasady ich ustalania
Autor: Jan Raczyński   
 
ABC prawa unijnego w transporcie (2) Dyrektywa 2002/49 o ocenie wpływu hałasu na środowiski
Autor: Michał Dembowski, Jan Raczyński        
 
Europejskie instytucje kolejowe (5) UIC
Autor: Jan Raczyński   
 
Działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w kolejowych przewozach materiałów niebezpiecznych
Autor: Ryszard Choroś 
 
Podkomisyjna UIC SC-04 Hamowanie - historia i działalność
Autor: Wojciech Fortuński        
 
Nowe wymagania dla okładzin ciernych do hamulców tarczowych pojazdów kolejowych
Autor: Adam Osiak      
 
Nowe i najnowsze rozwiązania urządzeń w układzie zasilania trakcji elektrycznej w Polsce
Autor: Artur Rojek        
 
Wariantowe rozwiązania silników napędu głównego tramwaju
Autor: Tadeusz Glinka, Barbara Kulesz 
 
Uniwersalne stanowisko do badania hamulca wagonu USBHW-1
Autor: Fablok  
 
Kompozytowe wstawki hamulcowe w taborze kolejowym jako ekonomiczna i przyjazna środowisku alternatywa dla wstawek żeliwnych
Autor: Jacek Bułhak, Marek Abramczyk, Ewa Buchalska          
 
Zmodernizowane wagony tramwajowe typu 805NM z PESA Bydgoszcz S.A.
Autor: Pesa     
 
Aktualności
Autor: SITK      
 

9/2003
 
Ze świata
 
Rozwój tramwajów i kolejek miejskich (2)
Autor: Harry Hondius   
Obszerny opis najnowszych konstrukcji tramwajów w Europie z danymi technicznymi oraz cenami zakupów. Część pierwsza artykułu ukazała się w nr 7-8/2003.
 
Komunikacja tramwajowa w Polsce
Autor: Jan Wojcieszak 
Zarys historii komunikacji tramwajowej w miastach Polski. Każde z miast posiadających obecnie sieć tramwajową zostało przedstawione w odrębny rozdziale. Zestawienie tabelaryczne dat otwierania i zamykania sieci tramwajowych w Polsce.

Organizacja transportu intermodalnego w Republice Federalnej Niemiec

Autor: Leszek Mindur, Michał Gąsior    
Opis organizacji i zarządzania transportem intermodalnym w Niemczech. Zasady funkcjonowania rynku, pomoc rządu federalnego.
 
ABC prawa unijnego w transporcie (3). Rola doradcy w przewozach towarów niebezpiecznych
Autor: Stefan Krychniak           
Opis stanu prawnego w Polsce w dziedzinie przewozów materiałów niebezpiecznych kolejami. Dyrektywa 96/38 o doradztwie technicznym z zakresie przewozów materiałów niebezpiecznych i i jej implementacja do prawa polskiego.
 
Nowoczesne przetwornice trakcyjne
Autor: Andrzej Baranecki, Marek Niewiadomski, Tadeusz Piątek
Opis przetwornic statycznych do tramwajów i pojazdów kolejowych produkowanych przez firmę MEDCOM.
 
Wentylatory stosowane w tramwajowych zespołach wentylacyjnych
Autor: Jan Kędzierzawski, Rafał Kaczyński       
Opis układów wentylacyjnych stosowanych w polskich tramwajach. Wyniki badań i testów eksploatacyjnych.
 
Tramwaje CITADIS 302 dla RATP
Autor:  
 
Aktualności
Autor: SITK      
 

10/2003
 
Ze świata
m.in. Chiny uruchomią wkrótce drugą linię o prędkości 200 km/h. Zdalne wyszukiwanie usterek lokomotyw spalinowych w USA. Bombardier zbuduje automatyczne metro na Taiwanie.
 
Z kraju
m.in. Prezentacja stanowiska badania hamulca wagonów USBHW-1
 
Czy kolejowe przewozy międzyregionalne mają przyszłość w Polsce?
Autor: Andrzej Massel, Jan Raczyński  
 
Kolejki dojazdowe - ewolucja w epoce samochodu
Autor: Jacek Wesołowski         
 
Koleje piaskowe po dwóch latach działalności
Autor: Ryszard Rusak  
 
Włączenie Szwajcarii do europejskiej sieci kolejowej dużych prędkości
Autor: Gunther Brux     
 
ABC prawa unijnego w transporcie (4) Dyrektywy o interoperacyjności kolei
Autor: Jan Raczyński   
 
Europejskie instytucje kolejowe (6) UNIFE - Związek Europejskiego Przemysłu Kolejowego
Autor: Jan Raczyński   
 
Zarządzanie transportem intermodalnym
Autor: Leszek Mindur, Michał Gąsior    
 
DCN 3/1600, 2500, 3150 - wielkoprądowe wyłączniki próżniowe prądu stałego
Autor: Marek Bartosik, Ryszard Lasota, Franciszek Wójcik       
 
Odbieraki prądu firmy Stemmnn-Polska
Autor: Magdalena Stach, Michał Cichoński       
 
Wagony towarowe serii Hbbins tt-309 i Himrrs tt-326
Autor: Gniewczyna       
 
Pasażerskie wagony piętrowe produkcji Bombardier Transportation
Autor:  
 
Aktualności
Autor: SITK      
 
Nowoczesne przetwornice trakcyjne
Autor: MEDCOM         
 

11/2003
 
Ze świata
Z kraju
m.in. Prezentacja w Polsce wagonów piętrowych firmy Bombardier.
 
Modernizacja wagonów piętrowych serii Bdhpumn w PESA Bydgoszcz S.A.
Autor: PESA Bydgoszcz
 
Elektryczne lokomotywy pociągowe - stan rozwoju
Autor: Tadeusz Wolfram          
 
Wyniki badań potoków pasażerów korzystających z przejazdów w pociągach regionalnych na terenie województwa łódzkiego
Autor: Grzegorz Sapoń, Wiesław Starowicz      
 
Perspektywy rozwoju kolejowych przewozów pasażerskich w regionie łódzkim
Autor: Jan Raczyński   
 
ABC prawa unijnego w transporcie (5) Sytuacja prawna zarządzania transportem zbiorowym w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej - zadania samorządów w zakresie transportu zbiorowego
Autor: Wiesław Starowicz         
 
Rollende Landstrasse - przewozy samochodów ciężarowych na wagonach
Autor: Ryszard Rusak  
 
Eksploatacyjna ocena sieci trakcyjnej typu 2c120-2c-3 na linii CMK przewidywanej dla prędkości jazdy do 250 km/h
Autor: Kazimierz Woźniak, Leszek Mierzejewski
 
Aktualności
Autor: SITK      

 
12/2003
 
Ze świata
m.in. Koleje SNCF modernizują system łączności radiowej. Bombardier Transportation wprowadza nowe oznaczenia lokomotyw elektrycznych. Pociąg Eurostar ustanowił rekord prędkości Wielkiej Brytanii.
 
Z kraju
 
Szybkie pociągi regionalne
Autor: Andrzej Massel  
 
Niespełnione obietnice w zakresie dużych prędkości
Autor:  
 
Łódź - niechciany węzeł kolejowy Centralnej Polski
Autor: Jacek Wesołowski         
 
Koncepcje wykorzystania infrastruktury kolejowej w systemie przewozów pasażerskich w aglomeracji krakowskiej
Autor: Izabela Bruchal, Jolanta Żurkowska        
 
Kontrola okresowa stanu technicznego instalacji i urządzeń elektroenergetycznych w świetle obowiązujących przepisów
Autor: Andrzej Sochoń 
 
Możliwości i wykorzystanie pomocy unijnej przez pasażerski transport regionalny
Autor: Bożena Grad     
 
Ochrona przeciwporażeniowa i ziemnozwarciowa w urządzeniach trakcji elektrycznej PKP w świetle norm europejskich
Autor: Zygmunt Kulhawik, Paweł Anielak          
 
Modernizacja tramwaju T3 MOD w Słowackiej Republice
Autor: Stanislav Malincik          
 
Mikroprocesorowy miernik parametrów czasowych przekaźników
Autor: Marek Bartczak  
 
Aktualności
Autor: SITK      
 
Autotransporter Hcceerrs 330
Autor: Alstom