1-2/2002
 
Ze świata
m.in. Koleje DB wchodzą do klubu prędkości 300 km/h. Wagony od Cegielskiego wśród modernizowanego taboru kolei greckich. Technologia FSW w spawaniu pudeł wagonowych. W Szwecji oddzielenie infrastruktury od przewozów funkcjonuje, ale z pomocą państwa.
 
Z kraju
m.in. Pierwszy tramwaj Cityrunner już w Łodzi.
 
Przyszłość pociągów dużej prędkości w Europie
Autor: Gunther Ellwanger         
 
Rozwój pojazdów szynowych dużej prędkości na świecie
Autor: Eberhard Jansch           
 
Systemy transportu szynowego w Chinach
Autor: Zhang Yingmei, Marcin Gąsiewski          
 
Croydon Tramlink w systemie transportowym Londynu
Autor: Paweł Giziński   
 
Nowy katalog UIC uszkodzeń szyn
Autor: Rene Heyder     
 
Pomiary ugięć szyny w zabudowanych torowiskach tramwajowych
Autor: Jacek Makuch   
 
Impulsowy pomiar rezystancji w obwodach związanych z torami trakcji kolejowej
Autor: Gustaw Przywara           
   
Metoda symulacyjna obliczenia obciążeń sieci tramwajowej
Autor: Leszek Mierzejweski, Adam Szeląg, Zbiegniew Drążek   
 
O możliwościach wykorzystania w napędzie trakcyjnym silników indukcyjnych sterowanych wektorowo
Autor: Andrzej Dębowski         
 

3-4/2002
 
Ze świata
m.in. Modernizacja magistrali transsyberyjskiej do potrzeb XXI w. Nowa organizacja pracy na kolejach rosyjskich. 10-letni plan inwestycyjny na kolejach Wielkiej Brytanii. Kolej JR Central opracowuje nowy pojazd Maglev.
 
Z kraju
 
Problem obsługi miast przez sieci szybkich kolei w Europie - uwagi z pozycji planisty
Autor: Jacek Wesołowski         
 
Łódź-Warszawa w sieci połączeń kolejowych Polski
Autor: Jan Boryczka, Jan Raczyński     
 
Perspektywy rozbudowy sieci metra warszawskiego
Autor: Marcin Stiasny   
 
Czy w Łodzi może być kolejna aglomeracja?
Autor: Jan Raczyński, Jacek Wesołowski         
 
Pierwszy Cityrunner na łódzkich torach
Autor: Jan Raczyński, Łukasz Stefańczyk         
 
Komisja Europejska przekłada drugi pakiet kolejowy
Autor: Christian Dahm  
 
O zasadach dostępu do infrastruktury kolejowej
Autor: Andrzej Massel  
 
GALILEO - europejski system nawigacji satelitarnej
Autor: Werner Unkelbach         
 
Transformatory prostownikowe podstacji trakcyjnych
Autor: Tadeusz Glinka, Romuald Grzenik, Barbara Kulesz, Zygmunt Mołoń, Janusz Sobota       
 
Zespoły prostownikowe 12-pulsowe do podstacji trakcyjnych PKP zasilanych średnim napięciem
Autor: Eugeniusz Korzycki, Stanisław Sakowicz, Henryk Świątek, Krzysztof Zymmer     
 
Koncepcja numerycznego modelu geometrii torów w procesie napraw nawierzchni
Autor: Bogdan Dobrowolski     
 

5-6/2002
 
Ze świata
m.in. Austria modernizuje korytarz wschód-zachód do prędkości 200 km/h. Najdłuższy kolejowy tunel świata przejmie towarowy transport drogowy. Siea linii du?ych prędkości w Japonii przekroczy w tym roku 2000 km. Bombardier i Alstom zapewniają nowoczesne utrzymanie taboru Acela.
 
Z kraju
 
Koleje europejskie w 2001 r. w statystyce UIC
Autor: Jan Raczyński   
 
Pociągi międzyregionalne kolei polskich
Autor: Andrzej Massel  
 
Transport kombinowany - międzynarodowe przewozy naczep samochodowych i nadwozi wymiennych
Autor: Leszek Mindur   
 
Kolejowe środki transportowe do przewozów intermodalnych
Autor: Henryk Kulikowski, Adam Tułecki           
 
Rozwój tramwajów i kolejek miejskich (1)
Autor: Harry Hondius   
 
Amerykańskie koleje pasażerskie na rozdrożu
Autor: Jan Raczyński, Marek Rabsztyn 
 
Prywatyzacja kolei brytyjskich - stracona szansa
Autor: Peter W. Stanley
 
Koleje w prawodawstwie Unii Europejskiej - instytucje i akty prawne
Autor: Jan Raczyński   
 
Powrót podkładów stalowych
Autor: Włodzimierz Czyczuła    
 
Akumulacja energii w transporcie szynowym - ocena korzyści
Autor: Marek Pawełczyk           
 
Analiza techniczno-ekonomiczna zastosowania zasobnika energii w transporcie miejskim
Autor: Andrzej Kałuża   
 
Fundamenty palowe w budowie i przebudowie sieci trakcyjnej
Autor: Henryk Jakszuk, Przemysław Nowak      
 

7-8/2002
 
Ze świata
m.in. Austria modernizuje korytarz wschód-zachód do prędkości 200 km/h. Najdłuższy kolejowy tunel świata przejmie towarowy transport drogowy. Siea linii du?ych prędkości w Japonii przekroczy w tym roku 2000 km. Bombardier i Alstom zapewniaj1 nowoczesne utrzymanie taboru Acela.
 
Z kraju
 
Koleje europejskie w 2001 r. w statystyce UIC
Autor: Jan Raczyński   
 
Pociągi międzyregionalne kolei polskich
Autor: Andrzej Massel  
 
Transport kombinowany - międzynarodowe przewozy naczep samochodowych i nadwozi wymiennych
Autor: Leszek Mindur   

Kolejowe środki transportowe do przewozów intermodalnych

Autor: Henryk Kulikowski, Adam Tułecki           
 
Rozwój tramwajów i kolejek miejskich (1)
Autor: Harry Hondius   
 
Amerykańskie koleje pasażerskie na rozdrożu
Autor: Jan Raczyński, Marek Rabsztyn 
 
Prywatyzacja kolei brytyjskich - stracona szansa
Autor: Peter W. Stanley
 
Koleje w prawodawstwie Unii Europejskiej - instytucje i akty prawne
Autor: Jan Raczyński   
 
Powrót podkładów stalowych
Autor: Włodzimierz Czyczuła    
 
Akumulacja energii w transporcie szynowym - ocena korzyści
Autor: Marek Pawełczyk           
 
Analiza techniczno-ekonomiczna zastosowania zasobnika energii w transporcie miejskim
Autor: Andrzej Kałuża   
 
Fundamenty palowe w budowie i przebudowie sieci trakcyjnej
Autor: Henryk Jakszuk, Przemysław Nowak      
 

9/2002
 
Ze świata
m.in. Koleje fińskie kupują kolejne Pendolino i zespoły Coradia. Prezentacja Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem (ETCS) firmy Siemens.
 
Projekt nowego rozporządzenia o transporcie publicznym w Unii Europejskiej
Autor: Jan Raczyński, Marek Rabsztyn 
 
Analiza efektywności finansowej dostosowania linii kolejowej Warszawa - Radom do prędkości 160 km/h
Autor: Tadeusz Dyr, Marianna Kotowska-Jelonek, Paweł Kozubek        
 
Japoński elektryczny zespół trakcyjny z zestawami przestawnymi
Autor:  
 
Pierwsza kolej magnetyczna w Chinach
Autor: Marek Rabsztyn 
 
Granice skuteczności działania hamulców pociągów pasażerskich
Autor: Zdzisław Romaniszyn    
 
Koncepcja sterowania pracą podbijarki z zastosowaniem pomiarów satelitarnych GPS
Autor: Bogdan Dobrowolski     
 
Wyższe harmoniczne w linii zasilającej przy jednostopniowej transformacji napięcia 110/3 kV
Autor: Wiesław Kurczewski       
 
Analiza wykorzystania podwójnych połączeń torów na linii nr 8 Warszawa - Kraków
Autor: Wojciech Soja   


10/2002

 
Ze świata
m.in. Większa konkurencja na torach – większe przewozy.
 
Z kraju
 
Porównanie kolejowej taryfy pasażerskiej w Polsce z rozwiązaniami kolei europejskich
Autor: Krzysztof Ochociński, Ewa Kraśniewicz-Kraśnicka          
 
Inwestycje modernizacyjne na kolejach polskich - próba oceny
Autor: Andrzej Massel, Dariusz Szczepiński      
 
Nowa komisja UIC ds. badań naukowych i techniki
Autor: Hansjurgen Gartner        
 
Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Radom, koszty i korzyści zewnętrzne
Autor: Tadeusz Dyr, Paweł Kozubek, Beata Zagożon    
 
Planowanie sieci transportu publicznego - współdziałanie różnych środków transportu
Autor: Tadeusz Dyr      
 
Regiotram - pojazd dla Kassel i regionu
Autor: Harry Hondius   
 
Zespoły trakcyjne DESIRO
Autor: Janusz Biliński   
 
Bardzo szybki wyłącznik do tramwajów i trolejbusów
Autor: Zygmunt Gizińsk, Jacek Kowalski          
 
System komputerowy w utrzymywaniu pociągów ICE
Autor: Dieter Rosenau, Ralf Tadje        
 

11-12/2002
 
Ze świata
m.in. Szybki rozwój miejskiej komunikacji szynowej na całym świecie. Próby eksploatacyjne systemu ETCS na kolejach DB odroczone do 2004 r. Innowacyjny FLIRT dla SBB
 
Z kraju
 
Kolejna zmodernizowana lokomotywa spalinowa z PTKiGK Rybnik. Nowe linie tramwajowe w Elblągu. 45-lecie pracy naukowej i 70-lecie urodzin Profesora Henryka Bałucha.
 
Połączenie kolejowe Łódź - Warszawa - czas na decyzje
Autor: Jan Boryczka, Jan Raczyński     
 
Identyfikacja potoków pasażerów w kolejowej komunikacji regionalnej
Autor: Andrzej Chwieduk, Tadeusz Dyr, Wojciech Soja, Zdzisław Cieślik           
 
Porównywanie kosztów drogi kolejowej w skali międzynarodowej - projekt UIC
Autor: Oskar Stalder    
 
Polityka transportowa Unii Europejskiej - aktualny stan regulacji prawnych
Autor: Jan Raczyński   
 
Analiza i ocena projektów inwestycyjnych (1)
Autor: Mirosław Herman, Paweł Koroblowski    
 
Nadzorowanie funkcjonowania tramwajowych podstacji trakcyjnych - środki techniczne, doświadczenia eksploatacyjne
Autor: Janusz Prusak, Władysław Reczyński    
 
Badanie ruchu tramwajowego za pomocą symulacji komputerowej
Autor: Tadeusz Solarek
 
Modernizacja tramwajów 105N w MPK Poznań
Autor: Jarosław Bakinowski     
 
10 lat modernizacji podtorza w PKP
Autor: Łucjan Siewczyński        
 
Rozwój przytwierdzenia sprężystego typu SB3
Autor: Andrzej Oczykowski      
 
Wibroizolacja w nawierzchni kolejowej
Autor: Marek Krużyński
 
Ocena możliwości wyznaczenia sił podłużnych w szynach za pomocą bezpośrednich oddziaływań mechanicznych
Autor: Włodzimierz Czyczuła    
 
Nowe linie tramwajowe w Barcelonie. CITADIS.
Autor: