1-2/2001
 
Ze świata
m.in. We Włoszech trwa budowa linii dużych prędkości. ICE3 pierwszym w Europie pojazdem z hamulcem na prądy wirowe Nowe automatyczne metro w Singapurze Nowoczesne tramwaje dla miast francuskich
 
Z kraju
m.in. Koniec eksperymentalnego zespołu EN57-906
 
Wagon cysterna typu 911Ra do transportu produktów naftowych w relacji wschód-zachód
Autor: Stanisław Kos, Adam Tułecki 
 
Elektroniczny układ regulacji przekładni elektrycznej zmodernizowanej lokomotywy spalinowej SM42
Autor: Bolesław Stokowy 
 
Najnowsze materiały magnetyczne szansą rozwoju jakościowego transformatorów trakcyjnych
Autor: Andrzej Buze 
 
Zakłócenia elektromagnetyczne w urządzeniach kolejowych
Autor: Józef Dąbrowski 
 
Regionalny pasażerski transport szynowy na Kaszubach
Autor: Sławomir Grulkowski 
 
Ocena przygotowania PKP do podjęcia walki konkurencyjnej na rynku przewozów pasażerskich
Autor: Anna Mężyk, Stanisława Zamkowska 
 
Problemy opracowania programu eksploatacyjnego linii kolejowych
Autor: Rafał Łaszkiewicz 
 
100 lat łódzkich tramwajów podmiejskich i nowe perspektywy
Autor: Jan Raczyński 
 
Wagony typu Metropolis warszawskiego metra - konstrukcja i badania
Autor: Laurent Fromont 
 
IFS Applications - informatyczne rozwiązanie dla kolei i transportu miejskiego
Autor: IFS Poland Sp. z o.o. 
 
Przebieg regionalizacji przewozów pasażerskich w Polsce
Autor: Andrzej Żurkowski 
 
Obiekty elektroenergetyczne i elektrotrakcyjne w znowelizowanym prawie budowlanym
Autor: Andrzej Okólski, Tadeusz Pietrzykowski 
 
Informacje GIK
Autor:  
 
Łódzka miejska komunikacja po reorganizacji
Autor: Jan Raczyński 
 
 
3/2001
 
Ze świata
Z kraju
 
Konkurencja w transporcie publicznym - komentarz do projektu nowego rozporządzenia Unii Europejskiej (2)
Autor: Andrzej Żurkowski 
 
Istota, rodzaje i regulacja prawa leasingu - sposobu odbudowy majątku trwałego przedsiębiorstw transportowych
Autor: Edyta Opara 
   
Nowa nastawnia elektryczna na stacji Żywiec
Autor: Ryszard Rusak 
 
Koleje francuskie zamawiają lokomotywy typu CARGO
Autor: Jan Raczyński 
 
Wyłączanie zwarć w systemie trakcji elektrycznej prądu stałego poprzez wyłączniki szybkie i wyłączniki mocy
Autor: Tadeusz Maciołek, Leszek Mierzejewski, Adam Szeląg 
 

4/2001
 
Ze świata
Z kraju
 
Problemy związane z odnową taboru tramwajowego w Polsce
Autor: Zbigniew Rusak 
 
Tramwaje typu 105N2k/2000
Autor: Alstom Konstal 
 
Urządzenia energoelektroniczne do modernizacji taboru tramwajowego
Autor: Zakład Elektroniki Przemysłowej ENIKA 
 
Układy energoelektroniczne do tramwaju 105N - model 2000
Autor: Zygmunt Giziński 
 
Integracja konwencjonalnych kolei w Europie
Autor: Jan Tereszczuk 
 
Zintegrowany system kolejowo-tramwajowy w Zwickau
Autor: Marcin Stiasny 
 
Wyłączniki różnicowoprądowe w trójfazowych obwodach zasilających odbiorniki z filtrami przeciwzakłóceniowymi
Autor: Marek Rejmer, Krzysztof Wincencik 
 
Metody lokalizacji pociągu na szlaku
Autor: Katarzyna Bergiel 
 
Cele wyliczania kosztów cyklu życia torów kolejowych DB AG
Autor: Buchard Ripke 
 

5/2001
 
Ze świata
Z kraju
Autor:  
 
Szanse i bariery na zliberazlizowanym europejskim rynku transportowym
Autor: Hansjoachim Bischof, Claus Dieter Dunkel 
 
O konieczności uporządkowania przepisów ruchu kolejowego
Autor: Andrzej Chwieduk, Roman Stachyra 
 
Wagon typu 627Z serii Sggmrs/ss
Autor:  
 
Jednoosiowe wózki i osie ustawne promieniowo w pojazdach szynowych
Autor: Zdzisław Romaniszyn 
 
Sterujący zespół hamulcowy typu ESt3f/RLV11d do wagonów towarowych w ruchu S i SS
Autor: Józef Haduch, Zbigniew Jeleśniański 
 
Metody analizy kosztu życia w odniesieniu do trasy kolejowej
Autor: Peter Danzer 
 
Zagadnienia racjonalizacji zużycia energii elektrycznej w systemie zelektryfikowanego transportu kolejowego
Autor: Leszek Mierzejewski, Adam Szeląg 
 

6/2001
 
Ze świata
m.in. Melbourne kupuje tramwaje CITADIS
 
Z kraju
 
TGV Mediterranee - piąta linia dużej prędkości we Francji
Autor: Jan Raczyński 
 
Rozwój tramwajów i kolejek miejskich z niską i średnią wysokością podłogi
Autor: Harry Hondius 
 
Kondycja kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce
Autor: Genowefa Kondraciuk-Gabryś 
 
Wykorzystywanie metody kosztów cyklu życia (LCC) dla tras kolejowych DB
Autor: Helger Koriath 
 
Funkcjonowanie systemu elektroenergetyki trakcji prądu stałego w warunkach eksploatacji taboru z rekuperacją energii
Autor: Leszek Mierzejweski, Adam Szeląg 
 
Regulator tramwajowych silników trakcyjnych prądu stałego ALSTOM TV PROGRESS - ocena zastosowania w wagonach 105Na
Autor: Zdzisław Brodawka, Ladislav Netolicky, Jan Ptak, Zbigniew Syweński 
 

7-8/2001
 
Ze świata
m.in. Pociągi o masie 20 000 t w Brazylii. Rozbudowa metra w Singapurze. Koła zamachowe zmniejszą zużycie energii. „Magazyn” energii elektrycznej dla tramwajów w Kolonii. Trzy kolejne miasta brytyjskie otrzymają sieć tramwajową. 
 
Z kraju
 
Doświadczenia w modernizacji tramwajów w Polsce
Autor: Jan Raczyński 

Rozwój nisko- i średnio podłogowych pojazdów tramwajowych
Autor: Harry Hondius 
 
Kondycja kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce (2)
Autor: Genowefa Kondraciuk-Gabryś 
 
Zintegrowane systemy kolejowo-tramwajowe
Autor: Włodzimierz Czyczuła, Jan Raczyński 
 
10 lat pociągów dużych prędkości w Niemczech
Autor: Eberhard Jansch 
 
Obliczenia metodami analitycznymi parametrów sieci zasilającej i powrotnej układu zasilania trakcji tramwajowej (1)
Autor: Leszek Mierzejewski, Adam Szeląg, Zbiegniew Drążek 
 
Symulacja współpracy odbieraka prądu z siecią trakcyjną
Autor: Zofia Roman 
 
Kształcenie w Instytucie Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej w latach 1990-2000
Autor: Małgorzata Sorochtej 
 
Falownikowy układ napędowy do nowych i modernizowanych tramwajów
Autor: Zygmunt Giziński 
 
Przekładnia jednostopniowa typu PMd do tramwajów
Autor: Zbigniew Magiera 
 

9/2001
 
Ze świata
m.in. Pierwsza jazda próbna pociągu Pendolino Britannico. Kolej BHP w Australii bije własny rekord najcięższego pociągu na świecie 
 
Z kraju
 
Zasadzki systemu ulg przejazdowych pracowników PKP
Autor: Genowefa Kondraciuk-Gabryś 
 
Przeciwdziałanie graffiti - problem budowli kolejowych
Autor: Sabine Antrack, Hartmuth Boron 
 
Obliczenia metodami analitycznymi parametrów sieci zasilającej i powrotnej układu zasilania trakcji tramwajowej (2)
Autor: Leszek Mierzejewski, Adam Szeląg, Zbiegniew Drążek 
 
Systemy ATP/ATC a sytuacja PKP w tym zakresie
Autor: Katarzyna Bergiel 
 
Ulepszanie obiektów technicznych
Autor: Mikołaj Moczarski 
 
 
10/2001
 
Ze świata
Z kraju
m.in. Wprowadzenie katowickich tramwajów Citadis do ruchu. Autobusem szynowym po wyspie Uznam
   
75 lat PKP. Od Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej do PKP S.A.
Autor: Marek Rabsztyn 
 
Koleje przemysłowe Górnego Śląska
Autor: Ryszard Rusak 
 
Projekty tramwajów dwusystemowych we Francji
Autor: Jan Raczyński 
 
Nowa jakość w przewozach kwalifikowanych
Autor: Andrzej Żurkowski 
 
Doświadczenia z wdrożenia jednostopniowej transformacji napięcia 110/3 kV w podstacjach trakcyjnych PKP S.A.
Autor: Konrad Tuliński 
 
Wielopoziomowy układ czopera wysokiego napięcia ze sterowaniem DSP
Autor: Paweł Cichomski, Marek Niewiadomski, Tadeusz Płatek 
 
Autobus szynowy do obsługi przewozów regionalnych i aglomeracyjnych
Autor: Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding 
 
Fabryka
Autor: Fabryka 
 
Wagon serii Shimmns do przewozu blach w kręgach
Autor: Wagony Świdnica S.A. 
 
Wagon serii Falns do przewozu węgla, koksu i kruszyw
Autor: Wagony Świdnica S.A. 
 

11-12/2001
 
Ze świata
m.in. Zespół Lirex w produkcji seryjnej będzie się różnił od prototypu. Rozpoczęły się próby wagonów francuskiego pociągu AGV. 
 
Z kraju
 
Koleje Europy Wschodniej przed integracją z Unią Europejską
Autor: Jan Raczyński 
 
Polityka Unii Europejskiej w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii transportowych
Autor: Maciej Mindur 
 
Systemy bezpieczeństwa i reagowania kryzysowego w krajach zachodnich
Autor: Dorota Chamera, Wiesław Sroka 
   
Najszybsze pociągi świata w statystyce
Autor:  
 
Intermodalność w przewozach pasażerskich; powiązania kolej - lotnictwo
Autor: Andrzej Żurkowski 
 
Powrót tramwajów do Paryża
Autor: Jan Raczyński 
 
Bankructwo brytyjskiej infrastruktury kolejowej
Autor: Jan Raczyński 
 
Doświadczenia eksploatacyjne ze modernizowanymi lokomotywami spalinowymi
Autor: Bolesław Stokowy 
 
Oddziaływanie pociągu na tor kolejowy
Autor: Erich Rehfeld 
 
Porównanie zużycia energii w pociągach ICE i TRANSRAPID
Autor: Arnd Stephan 
 
System ochrony ziemnozwarciowej i przeciw pożarowej w obwodach trakcji elektrycznej prądu stałego
Autor: Zygmunt Kulhawik