1-2/2000
 
Ze świata
Z kraju
 
Tramwaj dwusystemowy w zintegrowanym systemie transportowym
Autor:  
Komplet artykułów na temat uwarunkowań technicznych, organizacyjnych i prawnych dla projektowania i eksploatacji systemów kolejowo-tramwajowych Poszczególne artykuły są także wymienione poniżej
 
Koncepcja zintegrowanego systemu transportu zbiorowego dla Krakowa – dlaczego tramwaj dwusystemowy?
Autor: Włodzimierz Czyczuła 
 
Zintegrowane systemy kolejowo-tramwajowe w Europie – stan obecny i perspektywy rozwoju
Autor: Götz Walther 
 
Wstępna analiza kosztów eksploatacyjnych tramwajów dwusystemowych
Autor: Włodzimierz Czyczuła, Józef Jeżewicz 
 
Zagadnienia formalnoprawne a dwusystemowy Krakowski Szybki Tramwaj
Autor: Wiesław Wańkowicz 
 
Problemy eksploatacyjno-ruchowe związane z wprowadzeniem pojazdów dwusystemowych na sieć PKP
Autor: Józef Wieczorek 
 
Warunki techniczne jakim powinna odpowiadać infrastruktura kolejowa i tramwajowa ze względu na ruch pojazdów dwusystemowych
Autor: Włodzimierz Czyczuła 
 
Pojazdy dwusystemowe, Typowy pojazd kolejowy na ulicach miasta
Autor: Jan Raczyński 
 
Kształcenie inżynierów w dziedzinach transportowych - na przykładzie Wydziału Transportu w Radomiu
Autor: Zygmunt Lech Warsza 
 
Jakość energii elektrycznej zasilającej trakcję elektryczną PKP - oddziaływanie wzajemnie
Autor: Jan Pabiańczyk 
 
Filtry wygładzające w podstacjach kolejowych prądu stałego 3 kV
Autor: Leszek Mierzejewski, Adam Szeląg 

Filtr do zespołu przekładnikowego z jednostopniową transformacją napięcia 110/3,3 kV do kontenerowej podstacji trakcyjnej PKP
Autor: Henryk Jakszuk, Czesław Kaczmarek 
 
Główny Inspektorat Kolejnictwa
Autor:  
 
Przetwornice statyczne z ENIKI
Autor:  
 
 
3/2000
 
Ze świata
Z kraju
 
Tramwaje niskopodłogowe w Polsce
Autor: Zbigniew Rusak 
 
Przewozy pasażerskie dużych prędkości w systemie koło - szyna i na poduszce magnetycznej
Autor: Wilhelm Volkenig 
 
Tranzystorowy IGBT układ regulacyjny do modernizacji tramwajów 805N
Autor: Paweł Giziński, Wojciech Kozik, Wincenty Królikowski 
 
Wpływ obciążenia na charakterystykę filtru typu gamma
Autor: Artur Rojek 
 

4/2000
 
Ze świata
Z kraju
 
Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne ograniczające skutki drgań w układzie koło - szyna w pojazdach do dużych prędkości i dla linii górskich
Autor: Zdzisław Romaniszyn 
 
Filtry aktywne - zastosowanie do podstacji trakcyjnych
Autor: Andrzej Baranecki, Marek Niewiadomski 
 
Kolejowe przewozy towarowe - walka o rynek i fuzje przewoźników
Autor:  

Przegląd artykułów z prasy zagranicznej. "Nasila się walka o przewozy towarowe w Europie. Railion – nowy przewoźnik towarowy w Europie. Koleje muszą zwiększyć wysiłki aby utrzymać przewozy towarowe. „Koń trojański” zwany EFFORT. Sektor towarowy głównym źródłem dochodów ÖBB. Połączenie CN i BNSF utworzy największą kolej w Ameryce Północnej. UIC opracowuje projekty sześciu korytarzy dla ruchu towarowego na świecie. Poszukiwanie środków na finansowanie kolei. Od CargoSprinter do pojazdu uniwersalnego."

 
Układy prostownikowe 18-pulsowe do zasilania sieci trakcyjnej
Autor: Jerzy Zieliński 
 

5/2000
 
Ze świata
Z kraju
 
Udział firmy Alstom w rozwoju systemu ERTMS
Autor: ALSTOM 
 
Optymalizacja przebiegów między naprawami okresowymi elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57
Autor: Józef Marciniak, Tadeusz Wolfram, Marek Zaorski 
 
Metoda analizy kosztów całkowitych pojazdu w okresie jego użytkowania
Autor: Peter Strauß 
 
Zapobiegawcze i bieżące utrzymanie pojazdów szynowych i ich podzespołów - trendy, ocena, optymalizacja
Autor: Thomas Kriegel, Wolfgang Trebst 
 
Zarządzanie i dysponowanie wagonami oraz urządzeniami ładowniczymi w trybie on-line
Autor: Michael Baranek, Georg Kase 
 
Samowystarczalny system pomiarowo-diagnostyczny do zastosowań w pojazdach szynowych
Autor: Jurgen Mrowka, Gunther Naumann 
 
Zintegrowany cykliczny rozkład jazdy - nowoczesna forma kolejowego ruchu regionalnego
Autor: Alina Andruszkiewicz, Andrzej Massel 
 
Różnice w zagrożeniu korozyjnym od prądów błądzących sieci kolejowej, tramwajowej, metra
Autor: Józef Dąbrowski 
 
Informacje GIK
Autor:  
wykaz świadectw dopuszczeń
 
Trakcja elektryczna w Politechnice Warszawskiej
Autor: Jan Kacprzak 
 

6/2000
 
Ze świata
Z kraju
 
Budowa i badania eksploatacyjne pojazdu kolejowo-tramwajowego TRAMKOL-02
Autor: Włodzimierz Czyczuła, Adam Tułecki 
 
Modernizacja wagonów w DB AG
Autor: Gerd Achne, Gerd Truckenbrodt 
 
Zagadnienia teoretyczne dynamiki pociągów z przechylnym nadwoziem
Autor: Janusz Biliński 
 
Wpływ uszynień grupowych na ograniczenie prądów błądzących
Autor: Zygmunt Kulhawik 
 
Citadis 100 Katowice - kolejny tramwaj niskopodłogowy na polskich torach
Autor: Zbigniew Rusak 


7-8/2000

 
Ze świata
Z kraju
m.in. Testy wagonów z zestawami SUW 2000 na trasie Warszawa - Wilno
 
Rola samorządu terytorialnego i PKP w organizowaniu kolejowych przewozów pasażerskich
Autor: Andrzej Żurkowski 
 
Koleje wschodniej i centralnej Europy na rynku transportowym XXI w.
Autor: Andrzej Żurkowski 
 
SUW 2000 Wózki towarowe i osobowe w automatycznym ruchu przestawczym 1435/1520 mm
Autor: Ryszard Suwalski 
 
Pociągi z przechylnym pudłem - rozwój konstrukcji
Autor: Janusz Biliński 
 
Lokalizacja wyników pomiarów w diagnostyce sieci trakcyjnej
Autor: Zygmunt Giętkowski 
 
Modele beziskiernikowych ograniczników przepięć
Autor: Artur Rojek 
 
Stacja diagnostyczna lokomotyw spalinowych w Zakładzie Taboru w Warszawie (1)
Autor: Wojciech Pęsik, Henryk Rzepiejewski, Julian Sikorski, Sławomir Tomczykowski 
 
Najnowsze rozdzielenie średniego napięcia
Autor: Sławomir Wapniarski 
 
Nowa generacja ultraszybkich wyłączników ograniczających do pojazdów trakcji elektrycznej prądu stałego
Autor: Marek Bartosik, Ryszard Lasota, Franciszek Wójcik 
 
80 lat trakcji elektrycznej w Politechnice Warszawskiej
Autor:  
 

9/2000
 
Ze świata
Z kraju
 
Tramwaj współczesny - spojrzenie urbanisty
Autor: Jacek Wesołowski 
 
Od prostych automatów biletowych do rozwiązań systemowych
Autor: Wilhelm Volkenig 
 
COMBINO - nowoczesny tramwaj niskopodłogowy o konstrukcji modułowej
Autor: Janusz Biliński, Katarzyna von Witzleben 
 
Układ napędowy ONIX w tramwaju dla Gdańska i Katowic
Autor: ALSTOM 
 
Nowości z ENIKI
Autor: Zakład Elektroniki Przemysłowej ENIKA 
 
Komfort a wandalizm - koszty eksploatacji foteli pasażerskich w transporcie publicznym
Autor: TAPS 
 
STREAM - system elektrycznego pojazdu autonomiczno-sieciowego
Autor: Robert Kielak 
 
Renesans tramwaju w Wielkiej Brytanii - przykład londyńskiego Croydon
Autor: Andrzej Massel 
 
 
10/2000
 
Ze świata
m.in AGV - nowy francuski pociąg dużej prędkości. Wypadek pociągu ICE pod Eschede.
 
Z kraju
m.in. Węglarki Eanos-x z Gniewczyny
 
Koncepcja regionalizacji kolejowych przewozów pasażerskich dla województwa mazowieckiego
Autor: Iwona Wróbel 
 
Proces technologiczny naprawy głównej toru i podtorza zespołem PUN dla prędkości pociągów 250 km/h
Autor: Stanisław J. Cieślakowski, Piotr Dulęba 
 
Kupować lokomotywy, czy wypożyczać?
Autor: Christof Muller 
 
Ekologiczne aspekty mycia wagonów pasażerskich
Autor: Mikołaj Moczarski 
 
O wybranych aspektach prognozowania obciążeń w podstacji trakcyjnych
Autor: Eugeniusz Kałuża, Andrzej Sikora 
 
Stacja diagnostyczna lokomotyw spalinowych w Zakładzie Taboru w Warszawie (2)
Autor: Andrzej Erd, Wojciech Pęsik, Henryk Rzepiejewski, Julian Sikorski, Sławomir Tomczykowski 
 
 
11/2000
 
Ze świata
Z kraju
 
Założenia polityki transportowej państwa w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich regionalnych i aglomeracyjnych
Autor: Wiesław Jarosiewicz 
 
Efektywność i korzyści społeczne wynikające z integracji podsystemów transportowych na poziomie regionów
Autor: Wojciech Bąkowski 
 
Formy działalności przewozowej - próba oceny ich efektywności i podatności na integracje w ramach systemu transportowego
Autor: Ewa Spychaj, Michał Zajfert 
   
Integracja podsystemów transportowych na przykładzie aglomeracji gdańskiej
Autor: Krzysztof Grzelec, Olgierd Wyszomirski 
 
Finansowanie i rozwój transportu szynowego w Polsce przy współpracy EBOR na przykładzie Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej
Autor: Jerzy Gwizdała 
 
Źródła finansowania odnowy taboru
Autor: Tadeus Dyr, Bożena Grad, Edyta Opara 
 
Integracja w strukturze miasta za pół darmo czyli o szczęściu w nieszczęściu
Autor: Jacek Wesołowski 
 
Pojazd dwusystemowy jako środek transportu regionalnego
Autor: Włodzimierz Czyczuła, Jan Raczyński 
 
Zasady udostępniania linii kolejowych przewoźnikom kolejowym
Autor: Ryszard Sikora 
 
Kolejowe przewozy regionalne w nowych warunkach funkcjonowania
Autor: Andrzej Żurkowski 
 
Autobus szynowy Regio Shuttle RS 1
Autor:  
 
Informacje GIK
Autor:  
 

12/2000
 
Ze świata
Z kraju
 
Wagony typu Metropolis dla warszawskiego metra
Autor: Jarosław Siedlicki 
 
Poznański test tramwaju tramwaju NGT 8D - CITADIS 200 Magdeburg
Autor: Zbigniew Rusak 
 
Konkurencja w transporcie publicznym - projekt nowego rozporządzenia Unii Europejskiej
Autor: Andrzej Żurkowski 
 
Niskie koszty zakupu i minimalizacja kosztów cyklu życia pojazdu
Autor: Reinhold Alfter 
 
Kryteria, standardy techniczne oraz zagadnienia jakości energii elektrycznej w projektowaniu układów zasilania elektroenergetyki kolejowej systemu 3 kV
Autor: Adam Szeląg