1-2/1999
 
Ze świata
Z kraju
 
Nowoczesna, uniwersalna lokomotywa spalinowa dla kolei polskich
Autor: Zygmunt Marciniak, Jerzy Sobaś 
 
Wyłącznik hybrydowy DCH 0,8/400 dla trakcji miejskiej
Autor: Marek Bartosik, Ryszard Lasota, Franciszek Wójcik 
 
Wózki typu 3TNh/03 (Y25Lsd1) i 3TNhb/03 (Y25Lsd1/Rss) do wagonów towarowych
Autor: Edward Gajewski, Andrzej Sosiński 
 
Możliwości racjonalizacji zużycia energii na cele grzewcze w przedsiębiorstwie PKP
Autor: Andrzej Jarnicki 
 
Model symulacyjny sieci trakcyjnej
Autor: Grzegorz Karoń 
 
Aplikacje tworzenia rozkładu jazdy w systemie SKPZ
Autor: Wiesław Sroka, Andrzej Zajkowski 
 
Tramwaje na EXPO 2000 w Hanowerze
Autor: Alexaner Friedrich, Jens Wendt 
 
Korelacja e=f(u) a stan techniczny tramwajowej sieci powrotnej
Autor: Jędrzej Kucharski, Józef Dąbrowski 
 
Nowa konstrukcja odłącznika i rozłącznika trakcyjnego oraz napędu do nich
Autor: Marek Kaniewski 
 
Oddziaływania elektrochemiczne zelektryfikowanej linii kolejowej na metalowe konstrukcje podziemne
Autor: Marek Rejmer, Krzysztof Wincencik 
 
Możliwości pomiarowe wyznaczają kryteria szlifowania szyn
Autor:  

Rynek międzynarodowych przewozów kolejowych w Europie

Autor: Andrzej Żurkowski 
 
Doświadczenie Śląskiej DOKP w zakresie obszarowego rozliczania mocy i energii elektrycznej
Autor: Jan Płudowski 
 

3/1999
 
Ze świata
 
Lokomotywy elektryczne polskich kolei
Autor: Maciej Dobrowolski 
 
Kolej w sieci INTERNET
Autor: Grzegorz Karoń 
 
Rola użytkownika w procesie realizacji systemu informatycznego
Autor: Wiesław Sroka, Andrzej Zajkowski 
 
Zespół z jednostopniową transformacją napięcia 110/3 kV
Autor: Artur Rojek 
 
Sposób i układ zasilania trakcji elektrycznej prądu stałego dużej mocy
Autor: Henryk Jakszuk, Czesław Kaczmarek 
 
Układy prostownikowe 18-pulsowe do zasilania sieci trakcyjnej
Autor: Wiesław Kurczewski 
 
Nowoczesne metody zarządzania międzynarodowymi przewozami kolejowymi w Europie Zachodniej
Autor: Andrzej Żurkowski 
 

4/1999
 
Ze świata
Z kraju
 
Problemy finansowania przewozów pasażerskich na tle restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego PKP
Autor: Jan Janik 
 
Finansowanie kolejowych przewozów pasażerskich w aspekcie polskiego ustawodawstwa
Autor: Tadeusz Matyla 
 
Analiza rentowności poszczególnych rodzajów pociągów pasażerskich
Autor: Kazimierz Budynkiewicz, Stefan Olszewski, Andrzej Żurkowski 
 
Regionalizacja transportu pasażerskiego w świetle doświadczeń kolei niemieckich
Autor: Anna Mężyk, Stanisława Zamkowska 
 
Aglomeracje miejskie jako ośrodki generowania potrzeb dalekich przewozów kolejowych
Autor: Tadeusz Dyr, Rafał Łaszkiewicz 
 
Autobusy szynowe LINT
Autor: ALSTOM 
   
Szwajcarski pociąg ICN z przechylnym pudłem wagonu
Autor: Christian Konig, Daniel Forrer 
 
Koszt cyklu życia szynowego
Autor: Tadeusz Wolfram 
 
Inżynier Ernest Mailnowski - budowniczy kolei transandyjskiej
Autor: Jerzy Hydzik 
 
30 lat działalności Wydziału Transportu Politechniki Radomskiej
Autor:  
 
 
5/1999
 
Ze świata
 
135 lat - od Warsztatów Przetwórczych ALSTOM KONSTAL S.A.
Autor: Krzysztof Soida 
 
Falowniki ONIX w technologii IGBT
Autor: ALSTOM 
 
Ultraszybkie wyłączanie zwarć w trakcyjnych obwodach prądu stałego
Autor: Marek Bartosik, Ryszard Lasota, Franciszek Wójcik 
 
Charakterystyki pociągów dużych prędkości i cechy konstrukcji ich podwozi
Autor: Zdzisław Romaniszyn 
 
Nowoczesny proces modyfikacji konstrukcji pojazdów
Autor: Andrzej Chudzikiewicz, Jan Karpiński, Tadeusz Uhl 
 
Materiały lekkie do budowy pojazdów szynowych
Autor: Maria Magdalena Żmuda-Sroka 
 
Lokomotywa 2400 V 1 MW z tyrystorowym (GTO) układem regulacji
Autor: Zygmunt Giziński, Wincenty Królikowski, Józef Zamojski 
 
Przetwornica statyczna do modernizowanych wagonów tramwajowych
Autor: Zbigniew Szyler 
 
Eurostar - strategiczne zagadnienia marketingowe
Autor: Andrzej Żurkowski 
 
Zaplecze techniczne do utrzymania wagonów pasażerskich - warsztat w Cottbus (Niemcy)
Autor: Ryszard Morawski 
 
 
6/1999
 
Ze świata
Z kraju
 
Nowe przetwornice statyczne Adtranz (Polska) do zastosowań w taborze tramwajowym
Autor: Lechosław Jędrzejczak, Grzegorz Zubrzycki 
   
Obwody kontroli torów na liniach prędkości
Autor: Katarzyna Bergiel, Henryk Karbowiak 
 
Thalys - wybrane zagadnienia marketingowe
Autor: Andrzej Żurkowski 
 
Obiekty elektroenergetyczne i elektrotrakcyjne w transporcie kolejowym w świetle prawa budowlanego
Autor: Andrzej Okulski 
 
Badanie podatności obsługowej pojazdów szynowych
Autor: Mikołaj Moczarski 
 
Dostosowanie transportu kolejowego w Polsce do przewozu osób niepełnosprawnych
Autor: Urszula Dmowska 
 

7-8/1999
 
Ze świata
Z kraju
 
Technika modułowa w modernizacji instalacji elektrycznej wagonów osobowych
Autor: PESA Bydgoszcz 
 
Dystrybucja międzynarodowej oferty kolejowej
Autor: Andrzej Żurkowski 
 
Stacjonarne komponenty napędu liniowego kolei magnetycznej TRANSRAPID
Autor: Rolf Hellinger, Tomasz Mazur, Jurgen Nothhaft 
 
Do systemu DST do systemu DST++ w diagnostyce sieci trakcyjnej
Autor: Zygmunt Giętkowski 
 
Polaryzowane sekcjonowanie szyn - skuteczna ochrona przed nadmiernym upływem prądów błądzących
Autor: Wojciech Sokólski, Jacek Muth 
 
Dostosowanie torów do jazdy pociągów z przechylnymi pudłami
Autor: Eckhard Scheunemann, Werner Dietmann 
 
Norwegowie dostosowują tory do pociągów z przechylnym nadwoziem
Autor:  
 
Hartowanie powierzchniowe a trwałość eksploatacyjna zestawów kołowych pojazdów szynowych
Autor: Urszula Mazurkiewicz 
 
Obliczanie przepustowości układów torowych ze sztywną organizacją ruchu
Autor: Ireneusz Celiński, Grzegorz Karoń 
 
Informatyzacja i kilometrowanie tras kolejowych na kolejach niemieckich
Autor: Gunter Pflug 
 
Informatyzacja rozkładu czasu pracy drużyn trakcyjnych
Autor: Bogusław Kołodkiewicz, Krzysztof Kołodziejski 
 
 
9/1999
 
Ze świata
 
Nowoczesne przetwornice statyczne dla trakcji - przetwornice tramwajowe (1)
Autor: Andrzej Baranecki, Marek Niewiadomski 
 
Strategia kształtowania sektora publicznego w transporcie polskim
Autor: Marianna Kotowska-Jelonek, Beata Zagożdżon 
 
Strategiczne problemy rozwoju i finansowania komunikacji miejskiej
Autor: Katarzyna Hebel, Olgierd Wyszomirski 
 
CITADIS 100 Warszawa na poznańskich torach
Autor: Zbigniew Rusak 
 
Kolej Vogtlandbahn wjeżdża do miasta Zwickau
Autor:  
 
Rozważania nad koncepcją napędu tramwaju dwusystemowego w warunkach polskich
Autor: Józef Dąbrowski 
 
Koncepcja zintegrowanego systemu transportu szynowego dla Krakowa
Autor: Włodzimierz Czyczuła 
 
Pociągiem przez centrum Łodzi?
Autor: Jacek Wesołowski 
 
Brak koordynacji wśród producentów tramwajów, ale zamówienia wciąż wpływają
Autor: Harry Hondius 
 
Tendencje rozwojowe w komunikacji miejskiej i regionalnej w Niemczech
Autor: Wilhelm Volkenig 
 
Alstom oferuje wyposażenie elektryczne do trolejbusów i autobusów
Autor: ALSTOM 
 

10/1999
 
Ze świata
Z kraju
 
Wagony Fal (442V i 443V)
Autor: Andrzej Ciupa, Włodzimierz Wolański 
 
Lokomotywa 112E - EU11 dla PKP
Autor: Stanisław Nowak, Janusz Szlemer 
 
Nowoczesne przetwornice statyczne dla trakcji - przetwornice kolejowe (2)
Autor: Marek Niewiadomski, Tadeusz Płatek 
 
Nowoczesne tranzystorowe napędy trakcyjne
Autor: Marek Niewiadomski, Tadeusz Płatek 
 
Smarowanie obrzeży kół - systemy firmy Willy Vogel
Autor: Mariusz Goca 
 
Przewidywanie stanu technicznego urządzeń oświetleniowych
Autor: Paweł Baranowski, Andrzej Liszewski 
 
Koncepcja napędu do przyszłych lokomotyw i wagonów silnikowych
Autor: Józef Dąbrowski 
 
Koszty poprawy parametrów obsługi w miejskiej komunikacji zbiorowej
Autor: Wiesław Dźwigoń, Andrzej Rudnicki 
 
Obliczanie przepustowości układów torowych elastyczną organizacją ruchu
Autor: Ireneusz Celiński, Grzegorz Karoń 
 
Metoda oceny zużycia paliwa w eksploatacji lokomotyw spalinowych na podstawie pomiaru czasu pracy silnika spalinowego na podstawie pomiaru czasu pracy silnika spalinowego na poszczególnych pozycjach prędkości obrotowej
Autor: Bolesław Stokowy 
 

11/1999
 
Ze świata
Z kraju
 
Modernizacja lokomotywy manewrowej 6D/SM42
Autor: Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem w Rybniku 
 
Kształtowanie się systemu sprzedaży energii elektrycznej w Europie dla celów przewozów kolejowych
Autor: Zofia Roman 
 
Zakup i systemy rozliczeń energii elektrycznej w PKP
Autor: Paweł Dziarnowski, Andrzej Wołosz 
 
ELEKTROBUDOWA SA oferuje nowoczesne urządzenia do układów zasilania trakcji elektrycznej
Autor: ELEKTROBUDOWA SA 
 
Układy zasilania zelektryfikowanego transportu miejskiego
Autor: Leszek Mierzejweski, Adam Szeląg 
 
Optymalizacja przebiegów między naprawami okresowymi lokomotyw elektrycznych
Autor: Józef Marciniak, Tadeusz Wolfram, Marek Zaorski 
 
 
12/1999
 
Ze świata
Z kraju
 
Spalinowe wagony silnikowe na Polskich Kolejach Państwowych
Autor: Paweł Terczyński 
 
Rozwój firmy Delner Couples w Polsce
Autor: Delner Couplers Sp. z o.o. Gdynia 
 
Ograniczone upływy prądów błądzących z trakcyjnych sieci powrotnych w świetlne obowiązujących przepisów
Autor: Władysław Dziuba 

Tramwaje w systemach transportowych japońskich miast

Autor: Andrzej Harassek 
 
Pociągi dużych prędkości na przełomie wieków
Autor:  
 
Czas refleksji nad liniami dużych prędkości Ujednolicone zarządzanie warunkiem rozwoju sieci pociągów dużych prędkości Propozycja kolei DB – pociągami ICE3 do Paryża Podróż Kolonia – Frankfurt nad Menem w 58 minut Francuzi rozpoczynają próby nowego wózka do przechylnego TGV Budowa linii dużej prędkości w Australii ma rozpocząć się w 2001 r. Hiszpanie zamierzają zbudować więcej linii dużej prędkości Pociągów szybkich przybyło, ale prędkość maksymalna się nie zwiększyła