1/1997
 
Ze świata
Z kraju
 
Aparaty elektryczne z Adtranz - bez azbestu
Autor: Piotr Lewandowski 
 
Tor doświadczalny PKP k/Żmigrodu
Autor: Marian Fijałek, Radosław Żołnierzak 
 
Ochrona przeciw poślizgowa w pojazdach szynowych
Autor: Tadeusz Ptaszyński 
 
Opornik wodny w Lokomotywowni Kraków Płaszów
Autor: Marian Chudzik, Krzysztof Wnęk 
 
Badania izolacyjnego sprzętu ochronnego w świetle aktualnych przepisów
Autor: Józef Kaleta, Mirosław Herman 
 
ETCS będzie sprawdzany na odcinkach doświadczalnych
Autor:  
 
Amerykański system OTCS na linii Detroit - Chicago
Autor:  
 
Tańsze tramwaje, tańsze tory
Autor:  
 
Tramwaj COMBINO tańszy o 30%
Autor:  
 
Profesor Czesław Jaworski
Autor: Jan Bryczka, Łukasz Boncela 
 
 
2/1997
 
Ze świata
Z kraju
 
Pojazdy szynowe z dwoma silnikami spalinowymi eksploatowane w Republice Czeskiej
Autor: Jarosław Müller 
 
Współczesne sposoby prowadzenia zestawów kołowych w wózkach kolejowych pojazdów szynowych
Autor: Zdzisław Romaniszyn 
 
Tramwaje niskonapięciowe wyłączniki hybrydowe typu DCH
Autor: Marek Bartosik, Ryszard Lasota, Franciszek Wójcik 
 
Możliwości obniżenia spadków napięcia w systemach zasilania pojazdów trakcyjnych
Autor: Zofia Roman 
 
Ochrona przed korozją metalowych konstrukcji podziemnych w pobliżu linii kolejowych o profilu górskim
Autor: Marek Rejmer, Krzysztof Wincencik 
 
KHP od A do Z - działanie urządzeń pojazdowych
Autor: Ryszard Kabaciński 
 
EIRENE - łączność radiowa dla kolei europejskich
Autor:  
   
Co czeka zakłady naprawcze w najbliższej przyszłości?
Autor: Mikołaj Moczarski 
 
Styczniki trakcyjne nowej generacji o zwiększonej niezawodności
Autor: Piotr Lewandowski, Jan Raczyński 
 
 
3/1997
 
Ze świata
Z kraju
 
Historia rozwoju elektrycznych układów wagonowych w Polsce
Autor: Maciej Dobrowolski 
 
Wagony pasażerskie PKP - warunki ich dostosowania do współczesnych wymagań
Autor: Zbigniew Wojciechowski, Włodzimierz Bystrzyński, Waldemar Musiał 
 
Modernizacja wagonów osobowych w ZNTK Ostrów Wielkopolski S.A.
Autor: ZNTK Ostrów Wielkopolski S.A. 
 
Modernizacja wagonów osobowych w ZNTK Nowy Sącz S.A.
Autor: Marek Babeł 
 
Modernizacja wagoów sypialnych Görlitz w ZNTK Bydgoszcz S.A.
Autor: ZNTK Bydgoszcz S.A. 
 
Przekształtniki i elektroniczne wskaźniki do wagonów pasażerskich
Autor: ENIKA 
 
Stacjonarne stanowiska przetwarzania danych z wagonu diagnostycznego sieci trakcyjnej
Autor: Zygmunt Giętkowski 
 

4/1997
 
Ze świata
Z kraju
 
Tramwaj 114Na
Autor: Piotr Ninard, Mieczysław Sitko 
 
System MUT-TRAK w nastawniach sterowania urządzeniami trakcji elektrycznej
Autor: Kuzior Warszawa S.A. 
 
Transport bimodalny - rozwiązania konstrukcyjne
Autor: Sławomir Walczak, Andrzej Zbieć 
 
Nowoczesność kolei określili jej miejsce na rynku transportowym
Autor: Andrzej Gołaszewski 
 
Laboratorium Adtranz w Łodzi - wyposażenie i możliwości badawcze
Autor: Jan Czechowski 
 
Silnik LKa-470 do modernizacji zespołów trakcyjnych EN57
Autor: Andrzej Gurgul 
   
Energochłonność układu ogrzewania zespołu trakcyjnego EN57
Autor: Bogusław Kołodkiewicz 
 
Elektroniczny przekaźnik samoczynnego rozruchu PSR-57
Autor: Tadeusz Ptaszyński 
 
Awaryjność silników trakcyjnych i przetwornic zespołów trakcyjnych EN57
Autor: Jan Raczyński 
 
Łożyska do pojazdów kolejowych
Autor: SKF Poznań S.A. 
 
Kompleksowa modernizacja elektrycznego zespołu trakcyjnego EN57
Autor: Zbigniew Durzyński 
 
Wybrane problemy transportu pasażerskiego w aglomeracji katowickiej - zagrożenia ekologiczne, możliwości poprawy stanu obecnego
Autor: Franciszek Zych 
 
Dzieje komunikacji tramwajowej w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym
Autor: Jan Wojcieszak 
 
Modernizacja linii tramwajowej Katowice - Bytom
Autor: Jan Mikuła 
 
Koleje wąskotorowe są nadal atrakcyjnym środkiem transportu
Autor: Krzysztof Soida 
 
Górnośląskie Koleje Wąskotorowe po 140 latach
Autor: Krzysztof Soida 
 

5/1997
 
Ze świata
Z kraju
 
Poznańska linia szybkiego tramwaju
Autor: Jan Raczyński 
 
Nowoczesne urządzenia napędów zwrotnic tramwajowych - HW 60
Autor: Andrzej Ratecki 
 
Urządzenia do smarowania obrzeży zestawów kołowych (1)
Autor: Andrzej Koczyrkiewicz 
 
Pudła współczesnych wagonów osobowych
Autor: Stanisław Opaliński 
 
Ochrona przed porażeniem elektrycznym (1)
Autor: Andrzej Wach 
 
Racjonalne zasady ogrzewania podstacji trakcyjnych
Autor: Jan Taborski 
 
Scentralizowany system pomiaru mocy i energii elektrycznej SSPMiEE
Autor: Adam Baszak, Witold Szwagrun 
 
SEG - stycznik ogrzewania składów wagonów pasażerskich na stacjach postojowych
Autor: Piotr Lewandowski 
 
Systemy automatycznego ograniczania prędkości - AOP stosowanego w Polsce
Autor: Henryk Karbowiak, Stanisław Kubik 
 
KHP od A do Z - obsługa i utrzymanie urządzeń pojazdowych
Autor: Ryszard Kabaciński 
 

6/1997
 
Ze świata
Z kraju
 
Wagon węglarka Eanos z ZNTK Ostrów Wielkopolski S.A.
Autor: Krzysztof Namysł 
 
Napęd bateryjny lokomotyw serii SM42
Autor: Marek Babeł, Henryk Rzepiejewski 
 
Rodzina wózków typu 25AN do nowych i modernizowanych wagonów pasażerskich oraz elektrycznych zespołów trakcyjnych
Autor: Ryszard Suwalski 
 
Nowy zespół trakcyjny serii ED73
Autor: Marek Rabsztyn 
 
Programowana stabilizacja temperatury w podstacjach trakcyjnych
Autor: Józej Kaleta, Mirosław Herman 
 
Problemy zasilania trakcji elektrycznej na liniach dużych prędkości
Autor: Feliks Frontczak, Marek Kędziorek 
 
Urządzenia do smarowania obrzeży zestawów kołowych (2)
Autor: Andrzej Koczyrkiewicz 
 
Telefon komórkowy dla pasażerów PKP
Autor: Jerzy Kośnik 
 
Normalizacja
Autor: Wiesław Seruga 
 

7-8/1997
 
Ze świata
Z kraju
 
Wstawki hamulcowe z dylatacjami z ZNTK Bydgoszcz S.A. nagrodzone Srebrną Szyną
Autor: Wiesław Ostrowski 
 
Nowa technologia fundamentowania słupów sieci trakcyjnej
Autor: Aarsleff - Inprevib Polska Sp. z o.o. 
 
Jednostopniowa transformacja z poziomu WN na potrzeby zasilania trakcyjnego
Autor: Andrzej Wach 
   
Wspomaganie podejmowania decyzji przy wykonywaniu łączeń na sieci trakcyjnej
Autor: Józef Hopaluk, Grzegorz Karoń 
 
Systemy sterowania urządzeniami elektrycznego ogrzewania rozjazdów
Autor: Jerzy Niewiadomski 
 
Ograniczenia prędkości przyczyną obniżenia jakości usług przewozowych
Autor: Stanisław Cieślakowski 
 
System COSMOS rozwiązuje problemy szybkiego ruchu na linii Shinkansen
Autor:  
 
Ruchomy odstęp blokowy skróci czas następstwa pociągów
Autor:  
 
Nowe lokomotywy spalinowe na świecie
Autor:  
 
Wpływ cech przekładni elektrycznej prądu stałego na zużycie paliwa
Autor: Henryk Rzepiejewski, Julian Sikorski 
 
Metodyka badań termicznych i zmęczeniowych konstrukcji okien wagonów pasażerskich
Autor: Edward Lisowski 
 
Badanie hałasu wagonów pasażerskich typu Z1
Autor: Krzysztof Bracha, Jan Rżysko 
 
Obliczanie aerodynamicznych oporów ruchu pociągów pasażerskich
Autor: Włodzimierz Gąsowski 
 
Dobór jakości oleju silnikowego układu wewnętrznego chłodzenia tłoka silnika spalinowego
Autor: Janusz Jakóbiec 
 
Aktualności
Autor: SITK 
 

9/1997
 
Ze świata
 
Przedsiębiorstwa komunikacji tramwajowej w Polsce
Autor: Jan Wojcieszak 
 
Tabor tramwajowy w Polsce po 1945 roku
Autor: Tomasz Igielski 
 
Modułowa zabudowa wagonów pasażerskich 1. i 2. klasy
Autor: Andrzej Ciupa 
 
Modernizacja podstacji zasilania trakcji tramwajowej w Krakowie
Autor: Kuzior Warszawa S.A. 
 
Rozwój transportu kolejowego na świecie
Autor: Włodzimierz Gąsowski 
 
Ochrona przed porażeniem elektrycznym (2)
Autor: Józej Kaleta, Emil Kuźma 

TRANSRAPID - szybka kolej na poduszce magnetycznej

Autor: Arnd Stephan 
 
Zarys dziejów komunikacji miejskiej w Łodzi
Autor: Wojciech Źródlak 
 
Miejskie przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Sp. z o.o. Forma organizacyjna
Autor:  
 
Studium opłacalności modernizacji linii tramwajowej Retkinia - Widzew w Łodzi
Autor:  
 
Łódzki Węzeł Kolejowy
Autor: Jan Raczyński 
 

10/1997
 
Ze świata
Z kraju
 
Wagon Tadgs (430S) samowyładowczy z uchylnym dachem z ZNTK Bydgoszcz S.A.
Autor: Aleksander Sień, Włodzimierz Wolański 
 
KOLPAK - sieć komputerowa PKP (1)
Autor: Edward Mazur 
 
Numeryczna mapa sieci kolejowej PKP
Autor: Jan Bień, Dariusz Król, Paweł Rawa 
 
SKPZ -System Kierowania Przewozami i Zarządzenia Przedsiębiorstwem PKP
Autor: Wiktor Żak 
 
Projektowanie sieci trakcyjnej wspomagane komputerowo
Autor: Jan Boryczka, Andrzej Wiencek, Tadeusz Kowalczyk 
 
Oprogramowanie symulacyjne a problematyka transportu szynowego
Autor: Bogusław Molecki 
 
Metoda ergonomicznego diagnozowania nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym
Autor: Stanisław Janusz Cieślakowski 
 
Inauguracja pociągu Flytoget w Norwegii
Autor: Jan Raczyński 
 

11/1997
 
Ze świata
 
GEC Alsthom KONSTAL - wielka modernizacja i nowa oferta
Autor:  
 
Sposoby zawieszeń elektrycznych silników trakcyjnych w kolejowych pojazdach szynowych
Autor: Zdzisław Romaniszyn 
 
Zintegrowany system sterowania zdalnego i obszarowego rozliczania energii
Autor: Sławomir Jaworski, Zbigniew Piętka, Henryk Skibniewski 

Produkcja wyrobów kutych w ZNTK Ostrów Wielkopolski

Autor:  
 
Zasilanie pociągu w energię elektryczną w trakcji spalinowej
Autor: Maciej Dobrowolski, Bogusław Kiersztejn 
 
Charakterystyki podgrzewania i chłodzenia wagonu pasażerskiego 145A przy różnej temperaturze otoczenia
Autor: Edward Lisowski 
 
Zagrożenia ekologiczne powstające w procesie obsługiwania pojazdów szynowych, na przykładzie naprawy wagonów pasażerskich
Autor: Mikołaj Moczarski 
 

12/1997
 
Ze świata
Z kraju
 
Lokomotywa dwusystemowa typu 112E - EU43 dla PKP
Autor: Stanisław Nowak 
 
Nowoczesne asynchroniczne silniki trakcyjne
Autor: Dariusz Szczęsny 
 
VI korytarz kreteński - znaczenie dla Polski i europejskiej sieci kolejowej
Autor: Jerzy Zalewski 
 
Modernizacja VI kreteńskiego korytarza kolejowego w Polsce w świetle wyników ocen efektywności
Autor: Ryszard Sikora 
 
Wagony metra z silnikami liniowymi w Tokio i Osace
Autor: Jacek F. Gieras, Satoru Sone, T. Mizuma, R. Takagi 
 
Problemy oświetlania terenów kolejowych
Autor: Paweł Baranowski, Andrzej Liszewski 
 
Satelitarne systemy śledzenia pociągów we Francji
Autor: Adam Lipiński, Jan Raczyński 
 
Ochrona przed porażeniem elektrycznym (3)
Autor: Józef Kaleta 
 
Symulacyjne badania dynamiki systemu odbierak prądu - sieć trakcyjna
Autor: Andrzej Kobielski, Janusz Prusak, Waldemar Zając 
 
Twórczość T.A. Edisona w dziedzinie trakcji elektrycznej
Autor: Franciszek Krawczyk