1/1994
 
Silnik LKa-470 do elektrycznych zespołów trakcyjnych
Autor: Andrzej Gurgul 
 
Przetwornice statyczne
Autor: Juliusz Ostrowski 
 
Różnicowe przekaźniki kontaktowe typu PRK
Autor: Wojciech Morawski 
 
Przekaźniki zwłoczne EPW i EPZ
Autor: Ryszard Raźniak 
 
Komfort i wandalizm - nowy problem polskich kolei
Autor: Maciej Kowalski 
 
Prawidłowa eksploatacja baterii akumulatorów
Autor: Józef Zamojski 
 
Dolmel Drives Ltd Zakład Serwisu Przemysłowego
Autor: Dolmel Drives Ltd 
 
Centralne Biuro Konstrukcyjne PKP w Poznaniu
Autor:  
 
Metrologiczne aspekty pomiarów silników trakcyjnych
Autor: Andrzej Konstantynowicz 
 
Badania maszyn elektrycznych na stacji prób w Zakładzie Taboru w Zduńskiej Woli Karsznicach
Autor: Ryszard Bartczak 
 
Zmiany w asortymencie produkcji styczników trakcyjnych
Autor: Jan Raczyński 
 
Układy regulacji agregatów prądotwórczych przekładni elektrycznych lokomotyw spalinowych
Autor: Henryk Rzepiejewski, Julian Sikorski 
 
Styczniki prądu spolaryzowane SPG-M i SEG do obwodów ogrzewania pociągów
Autor: Piotr Lewandowski 
 
Problemy ochrony przeciw pożarowej w strefie oddziaływania trakcji elektrycznej
Autor: Zygmunt Kulhawik 
 
Pomiary spadków napięcia w torze głównym prądowym stycznika. Interpretacja wyników pomiarów
Autor: Jan Raczyński 

Fotel wandaloodporny
Autor: TAPS 
 

2/1994
   
Wózki typu 25An i 25ANa do wagonów osobowych lub typu osobowego
Autor: Ryszard Suwalski 
 
Elektroniczne regulatory napięcia
Autor: Bogumił Nowak 
 
PER - elektroniczny przekaźnik samoczynnego ruchu tramwaju
Autor: Juliusz Ostrowski 
 
Przekształtniki do zasilania obwodów niskonapięciowych tramwajów
Autor: Zbigniew Szyller 
 
Próby pociągu Pendolino ETR - 460 na PKP
Autor: Marek Rabsztyn 
 
Analiza sterowania pomiarami silników trakcyjnych
Autor: Andrzej Konstantynowicz 
 
Układy regulacji przekładni elektrycznych lokomotyw spalinowych
Autor: Henryk Rzepiejewski, Julian Sikorski 
 
Pomiary czasów otwierania i zamykania styczników
Autor: Jan Raczyński 
 
Analiza kosztów energii elektrycznej w przedsiębiorstwie PKP w świetle obowiązujących taryf
Autor: Ireana Mazurkiewicz 
 
Modernizacje maszyn elektrycznych
Autor: Marian Baran 
 
Energochłonność zespołów trakcyjnych. Analizy porównawcze dla silników LK-450 i LK-470
Autor: Andrzej Gurgul 
 
Projekt nowej normy dla elektrycznych maszyn trakcyjnych
Autor: Józef Zamojski 
 
Fotele do wagonów pasażerskich
Autor: TAPS 
 

3/1994
 
Ze świata
 
Elektryczne piętrowe zespoły trakcyjne Z2N
Autor:  
 
Przetwornica wagonowa U/WA-3000/28/6,5
Autor: Juliusz Ostrowski 
 
Modernizacja układu sterowania napędem w nastawnikach PKG-330
Autor: Piotr Lewandowski 

Wagony z pudłami nachylanymi w łukach torowych
Autor: Eugeniusz Zajęcki 
 
Tramwaj dla aglomeracji strasburskiej
Autor: Rafał Wodzicki 
 
Mechanizmy procesu mycia elementów pojazdów szynowych
Autor: Mikołaj Moczarski 
 
Układy regulacji przekładni elektrycznych lokomotyw spalinowych
Autor: Henryk Rzepiejewski, Julian Sikorski 
 
Ochrona przeciw pożarowa - zabezpieczenia ziemnowarciowe w obwodzie 3 kV
Autor: Zygmunt Kulhawik 
 
Energetyczne i czasowe skutki ograniczeń prędkości dla pociągu prowadzącego lokomotywą EU07
Autor: Jerzy Kwaśnikowski 
 
Projekt nowej normy dla elektrycznych maszyn trakcyjnych (2)
Autor: Józef Zamojski 
 
Dział Pojazdów Trakcyjnych i Urządzeń w CBK PKP w Poznaniu
Autor: Stefan Węclawski 
 
Elektryczna kolej walimska
Autor: Michał Jerczyński 
 
Fotele do wagonów bezprzedziałowych
Autor: TAPS
 
 
4/1994
 
Z kraju
 
Lokomotywa elektryczna uniwersalna
Autor: ABB 
 
Styczniki trakcyjne z ABB Elta
Autor: Piotr Lewandowski 
 
Uniwersalny system pomiarowy AVS
Autor: Andrzej Konstantynowicz 
 
Odgromniki zaworowe VariGAP
Autor: Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych w Olsztynie 
 
Styczniki do pojazdów trakcyjnych i wagonowych
Autor: Bogumił Nowak 
 
System Ex - zdalny nadzór i sterowanie stacjami elektroenergetycznymi
Autor: ELKOMTECH 
 
Zmienne losy tramwajów niskopodłogowych
Autor:  
 
Diagnostyka pionowych nacisków kół - idea. metody pomiarowe, kryteria (1)
Autor: Eugeniusz Zajęcki 
 
System indywidualnego rozliczania zużycia paliwa przez lokomotywy spalinowe
Autor: Alfred Szymański 
 
Mechanizmy procesu mycia elementów pojazdów szynowych (2)
Autor: Mikołaj Moczarski 
 

5/1994
 
Ze świata
 
Lokomotywa uniwersalna i elektryczny zespół trakcyjny dla PKP (2)
Autor: ABB 
 
Wyłączniki stycznikowe jako włączniki główne pojazdowe
Autor: Piotr Lewandowski 
 
Zmienne losy tramwajów niskopodłogowych (2)
Autor:  
 
Eurotunel - inauguracja ruchu pasażerskiego
Autor:  
 
Eurostar
Autor: GEC Alsthom 
 
Współczesne koncepcje obwodów głównych lokomotyw elektrycznych dużej mocy z silnikami asynchronicznymi
Autor: Andrzej Walczyna, Tadeusz Wolfram 
 
Oprawa do świetlówek kanałowa SW40
Autor: POLCONTACT 
 
Linie napowietrzne z przewodami izolowanymi systemu francuskiego
Autor: ZWSE Olsztyn 
 
Diagnostyka pionowych nacisków kół - idea. metody pomiarowe, kryteria (2)
Autor: Eugeniusz Zajęcki 
 
System indywidualnego rozliczania zużycia paliwa dla lokomotyw spalinowych (2)
Autor: Alfred Szymański 
 
Fotel maszynisty
Autor: TAPS 
 

6/1994
 
Ze świata
Z kraju
 
Nowy tabor towarowy PKP
Autor: Zbigniew Wojciechowski 
 
Pociągi zespołowe produkcji ABB na duże prędkości (1)
Autor: ABB 

Zawory elektropneumatyczne ZPM
Autor: Piotr Lewandowski 
 
Przekładniki prądowe niskiego napięcia
Autor: POLCONTACT Łódź 
 
Elektroniczne przekaźniki zwłoczne PZK
Autor: Krzysztof Abramik 
 
Ultraszybkie wyłączniki próżniowe prądu stałego DCV dla trakcji kolejowej
Autor: Marek Bartosik, Ryszard Lasota, Franciszek Wójcik 
 
Porównania podstawowych parametrów technicznych i ruchowych pociągów zestawionych z wagonów oraz z elektrycznych zespołów trakcyjnych
Autor: Jan Raczyński, Zbigniew Szafrański 
 
Błędy pomiaru średniego ciśnienia indykowanego
Autor: Stanisław Polanowski 
 
Koncepcja zastosowania silników obcowzbudnych w lokomotywie EU07
Autor: Jan Pabiańczyk 
 
Wpływ wzniesień i zakłóceń ruchu na zużycie energii i czas jazdy lokomotywy ET22 z pociągiem towarowym
Autor: Jerzy Kwaśnikowski 
 

7/1994
 
Ze świata
Z kraju
 
Pociągi zespołowe produkcji ABB na duże prędkości (2)
Autor: ABB 
 
Regulatory napięcia REN-110 i REN-110A
Autor: Piotr Lewandowski 
 
Nowa generacja odgromników wykonanych w technologii hybrydowej
Autor: Jerzy Andruszkiewicz 
 
Stanowiskowe badania wytrzymałościowe raz wózków według obowiązujących dokumentów UIC
Autor: Adam Legat 
 
Badanie emisji substancji szkodliwych kolejowych silników spalinowych
Autor: Stefan Węclewski 
 
Komfort klimatyczny w pojazdach szynowych
Autor: Stanisław Kwaśniowski 
 
Kierunki modernizacji taboru tramwajowego w Polsce
Autor: Tadeusz Glinka, Barbara Kulesz, Maciej Czekański, Wojciech Kochanowski, Eugeniusz Kałuża 
 
Próby nowego węglowego ślizgacza pantografu
Autor: Marek Rabsztyn