1/1977
 
brak danych
 
2/1977
 
brak danych
 
3/1977
 
Wykorzystanie radiotelefonów noszonych do pracy w sieci dyspozycyjnej
Jebram W.
 
Możliwości oceny i kontroli zużycia energii elektrycznej
Plewako S.
 
Urządzenia MFC w samoczynnej blokadzie liniowej
Wolnica J.
 
Transmisja sygnałów telegraficznych prądem przemiennym na przykładzie urządzenia TgF-24
Machlowski J.
 
Praktyczne wiadomości o samoczynnej blokadzie liniowej JZB 111
Jakimowicz J.
 
Badania przyczyn uszkodzeń przewodów jezdnych sieci trakcyjnej
Roman Z.
 
Tyrystory w lokomotywach elektrycznych kolei belgijskich
Jasieński J.
 
 
4/1977
 
Urządzenia ZRKiŁ na dworcu Centralnym w Warszawie
Suska Z., Maciaszek J.
 
Systemy zdalnego sterowania urządzeniami ZRK
Cieślak W.
 
Wskazówki badaniowe dla prawidłowego utrzymania urządzeń telefonii nośnej Z12/V24
Grudziński Z.
 
Zastosowanie rejestratora SMC-2 w charakterze elektroniki sprzężenia w systemie kontroli dyspozytorskiej
Dec A., Isakow Z., Suchy J., Żymełka K.
 
Zasady kontroli i regulacji szybkości odprzęgów na nowoczesnych górkach rozrządowych
Wopiński A.
 
 
5/1977
 
Urządzenia telefonii nośnej abonenckiej TN 1+1
Machlowski J.
 
Licencyjne przekaźnikowe urządzenia ZRK systemu JZH 111
Michalczewski H.
 
Ogólne problemy zwalczania zakłóceń radioelektrycznych
Laskowski M., Markowski R.
 
Elektronika i komputery w sterowaniu ruchem kolejowym
Sterner B.J.
 
Zasady kontroli i regulacji szybkości odprzęgów na nowoczesnych górkach rozrządowych
Wopiński A.
 
Złącze p-n, źródło sukcesów elektroniki półprzewodników
Cianciara K.


6/1977

 
Wystawa Osiągnięć Radzieckiej Nauki i Techniki
 
Niektóre aspekty automatyzacji pracy stacji rozrządowych
Walewska-Przyjałkowska T.
 
Sygnalizacja na planach świetlnych
Michalczewski H.
 
Pomiary rozkładu natężenia pola fal radiowych w terenie kolejowym
Kośnik J.
 
Złącze p-n, źródło sukcesów elektroniki półprzewodników
Cianciara K.
 
Ocena zagrożenia porażeniowego w przypadku stosowania wspólnej ochrony katodowej w obiektach zasilania trakcji elektrycznej
Anderson E., Jasiński E.
 
Wskazówki badaniowe dla prawidłowego utrzymania urządzeń telefonii nośnej Z12/V24
Grudziński Z.
 
 
7-8/1977
 
Z obrad VII Kongresu Techników Polskich
Poniatowski S.
 
Propozycje i sugestie VII Kongresu Techników Polskich dotyczące kształtowania rozwoju transportu i łączności
Gajda B.
 
Blokada samoczynna systemu „Ea”
Mościcki Z.
 
Podstawowe parametry przekaźników elektrycznych stosowanych w urządzeniach SRK
Zajączkowski A.
 
Urządzenia ZRK systemu JZH 111
Michalczewski H.
 
Technika przeprowadzania pomiarów zakłóceń radioelektrycznych wytwarzanych przez urządzenia kolejowe
Laskowski M.
 
Poziomy i główne źródła zakłóceń w lokomotywach i jednostkach elektrycznych
Markowski R.
 
Statystyczna metoda wykrywania zakłóceń radioelektrycznych w wynikach pomiarów propagacyjnych
Kośnik J.
 
Magnetyczno-tranzystorowe funktory logiczne dla potrzeb techniki SRK
Zabłocki W.
   
Automatyczne kierowanie ruchem pociągów na kolejach szwedzkich i duńskich
Mazur E.
 
Elektroniczne liczniki osi na DR
Wopiński A.
 
 
9/1977
 
Koncepcja systemu teleinformatycznego / telefonicznego PKP
Mazur E.
 
Metody techniczne zmiany czasów działania przekaźników elektromagnetycznych stosowanych w urządzeniach ZRK
Zajączkowski A.
 
Badania eksploatacyjne elementów izolacyjnych styków torowych z tworzyw termoplastycznych
Wróblewska M., Ryszka S.
 
Analiza częstotliwościowa dławika torowego
Baryluk M.
 
Złącze p-n, źródło sukcesów elektroniki półprzewodników
Cianciara K.
 
 
10/1977
 
Sześćdziesiąta rocznica Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej
 
Informatyka w resorcie komunikacji
Hipp T.
 
Organizacja sieciowych systemów komputerowych
Gruszecki A.
 
Analiza pracy tastatury wybierczej stanowiska dyspozytorskiego SELTON
Machlowski J.
 
System radiotelefonicznej łączności trakcyjnej
Jesionowski K.
 
Złącze p-n, źródło sukcesów elektroniki półprzewodników
Cianciara K.
 
Obwód torowy w dwukierunkowej samoczynnej blokadzie liniowej typu Ea
Dyduch J., Maciejewski A.
 
 
11-12/1977
 
Metro, nowoczesny środek komunikacji miejskiej
Zajączkowski A.
 
Środki techniczne informatyki
Panfilewicz T.

Prototypowa jednostka tyrystorowa EN57
Markowski R.
 
Niektóre aspekty automatyzacji pracy stacji rozrządowych
Walewska-Przyjałkowska T.
 
Środki techniczne transmisji danych
Karczewski J.
 
Potrzeby informatyki PKP w zakresie transmisji danych
Gago S.
 
Możliwości wykorzystania kolejowej łączności telegraficznej w systemach informatycznych
Machowski A., Puchała M.
 
Przewody do taboru kolejowego w tworzywach termoplastycznych
Maliszczak K.
 
Sprawdzanie i utrzymanie zespołu kontroli położenia iglic w elektrycznym napędzie zwrotnicowym JEA29
Błaszczyk J.
 
Wskazówki badaniowe dla prawidłowego utrzymania urządzeń telefonii nośnej Z12/V24
Grudziński Z.
 
Liczniki osi na kolejach niemieckich DB
Wopiński A.