1/1976
 
Kierunki modernizacji urządzeń ZRKiŁ
Nemec J.
 
Trakcja elektryczna i elektorenergetyka PKP na przełomie pięciolatek
Grzybowski R.
 
Telegraficzne urządzenia końcowe T 100 – cz. I
Kalitka E.
 
Systemy automatycznej kontroli szybkości jazdy pociągów – cz. II
Wesołowski A.
 
Samoczynna sygnalizacja przejazdowa dla przejazdów stacyjnych na stacjach wyposażonych przekaźnikowe urządzenia ZRK
Cichal M.
 
Utrzymanie urządzeń ZRK
Górecki H.
 
Badania w zakresie zmian konstrukcji sieci trakcyjnej dla prędkości jazdy 270 km/h na kolejach SNCF
Roman Z.
 
Elektryfikacja linii Kraków – Zakopane
Kwasiborski S.
 
Elektrycznym z Wrocławia do Warszawy
Stankiewicz A.
 
Z działalności STIKom
 
Z obrad Kolegium MK


2/1976

 
Telegraficzne urządzenia końcowe T 100 – cz. II
Kalitka E.
 
Obwód torowy z zasilaniem trójfazowym
Jakimowicz J.
 
Elektroniczny fazoczuły przekaźnik torowy
Zębik Z.
 
Metoda poziomoskopowa pobierania równoważników torowych
Święch A.
 
Elektroniczna blokada liniowa MS
Maciejewski A., Wiater I
 
Minimalne odstępy między odbierakami prądu w warunkach jazdy z dużymi prędkościami
Roman Z.
 
Z obrad Kolegium MK - dokończenie
 
 
3/1976
 
Obliczanie sieci jezdnej pod względem termicznym
Frontczak F.
 
Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne kabli telekomunikacyjnych o izolacji polietylenowej
Perkowski Z.
 
Radiotelefoniczne sieci liniowe dla potrzeb służby drogowej oraz ZRiŁ
Grądzki B.
 
Obwód napędu zwrotnicowego stosowany w systemie JZH 111
Drabicki J., Jakimowicz J.
 
Elektroniczna blokada liniowa MS
Maciejewski A., Wiater I.
 
Sposób sprawdzania wyłączania się tłumików tranzystorowych w TWZ
Machlowski J.
 
System samoczynnej blokady liniowej JZB 111
Cieślak W.
 
Z obraz Kolegium MK
 
 
4/1976
 
Możliwości trakcyjne jednostek elektrycznych serii EW58
Michalak-Kowalska A.
 
Wytyczne utrzymania urządzeń telefonii nośnej Z 12/V 24
Grudziński Z.
 
Badania dynamiczne urządzeń SHP
Sienkiewicz H., Stefański L.
 
Obliczanie sieci jezdnej pod względem termicznym
Frontczak F.
 
Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne kabli telekomunikacyjnych o izolacji polietylenowej
Perkowski Z.
 
Sieci teleinformatyczne w kolejnictwie i ich niezawodność
Stankiewicz S.
 
System samoczynnej blokady liniowej JZB 111
Cieślak W.
 
VIII Międzynarodowa Konferencja Energetyki Przemysłowej
Tajer T.
 
Z obrad Kolegium MK
 
 
5/1976
 
Osłony przeciwkorozyjne kabli
Perkowska I.
 
Urządzenia ZRK systemu JZH 111
Michalczewski H.
 
Badania tarcia lepkiego w odbierakach prądu w karetki z małą pionową sztywnością
Fidrych Z., Wołogin W.A.
 
Możliwości wykorzystania diod elektroluminescencyjnych w urządzeniach SRK
Baryluk M.
 
Układ symulacyjny aparatury trakcyjnej zespołu serii EN57 jako wstęp do badań diagnostycznych
Zaorski M.
 
Krótki torowy obwód nakładany EON-1
Zębik Z.
 
Ochrona środowiska w transporcie kolejowym
 
Współzawodnictwo pracy
 
 
6/1976
 
Specjalistyczny sprzęt kontrolno-pomiarowy do urządzeń zblokowanych
Ptak H.
 
Urządzenia ZRK systemu JZH 111
Michalczewski H.
 
Próby eksploatacyjne urządzeń do wykrywania płaskich miejsc na powierzchni tocznej kół
Łobaczewska K., Papiernik J.
 
Warunki stosowania urządzeń drenażowych na PKP
Puchalski T., Grabowski S., Kulawik A.
 
Struktura budowy modułów systemu JZH 111
Jakimowicz J., Drabicki J.
 
Łączność radiowa w zakresie fal ultradźwiękowych za pomocą skierowanego promieniowania linii przesyłowej
Cieśliński A.
 
Z obrad Kolegium MK
 
 
7-8/1976
 
Struktura układu sterowania pojazdami trakcyjnymi
Kacprzak J.
 
Próba doskonalenia czujnika torowego do zliczania osi
Lesiak P.
 
Zmiana technologii utrzymania elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EW55
Zaorski M.
 
Uszkodzenia wagonowej aparatury elektrycznej
Wójcicki W.
 
Możliwości zastosowania systemu MFC w urządzeniach SRK
Jakimowicz J.
 
SELTON – selektorowa translacja sprzęgająca
Maternowski E., Rohloff W.
 
Urządzenia ZRK systemu JZH 111
Michalczewski H.
 
Warunki stosowania urządzeń drenażowych na PKP
Puchalski T., Grabowski S., Kulawiak A.
 
Telegraficzne urządzenia końcowe T 100
Kalitka E.
 
Tworzywa sztuczne w sieci trakcyjnej PKP
Grabski T.
 
Informacja o taryfie za energią elektryczną 7
Ginalski Z.
 
Wypadek na torze
 
O lepszą jakość i bezpieczniejsze warunki pracy
 
Wynalazczość pracownicza
 
Z obrad Kolegium MK
 
 
9/1976
 
100 lat telefonu
Nemec J.
 
Wskaźniki techniczno-eksploatacyjne trakcji elektrycznej w 1975 r.
Mierzejewski E.
 
Urządzenia ZRK systemu JZH 111
Michalczewski H.
 
Lutospawanie łączników szynowych
Świderek S.
 
Warunki stosowania urządzeń drenażowych na PKP
Puchalski T., Kulawiak A., Grabowski S.
 
Telegraficzne urządzenia końcowe T 100
Kalitka E.
 
Wada konstrukcyjna w niektórych napędach JEA-29
Cichal M.
 
Nowa magistrala Bajkalsko-Amurska (BAM)
Jasieński J.
 
Pomysły racjonalizatorskie
Kazubek M.
 
Analiza wypadkowości w służbie ZRiŁ oraz KZZRiŁ za rok 1975
Białogrodzka K.
 
Urządzenia ZRK na kolejach francuskich SNCF
Mazur E.
 
Komicja „Badania perspektywiczne” UIC
Michalski S.
 
Z obrad Kolegium MK
 
 
10/1976
 
Tyrystorowy układ regulacji wzbudzenia silników trakcyjnych jednostki EW58 przy hamowaniu (TUHEX)
Kozik W., Maliszewski J., Szczepiórkowski K.
 
Ergonomia warunków pracy
Dzięgielewski T.
 
Fizyczna interpretacja wytwarzania SEM przez oddziaływanie pól magnetycznych na przewodniki
Cianciara K.
 
Uszkodzenia wagonowej aparatury elektrycznej
Wójcicki W.
 
Nowoczesne kable telekomunikacyjne miejscowe
Maliszczak K.
 
Koncepcja nowego systemu liniowej radiołączności trakcyjnej na liniach zelektryfikowanych
Jesionowski K.
 
Aparatura elektroniczna ZDBAN „Unipan”
Różycki M.
 
 
11-12/1976
 
Czterdzieści lat elektryfikacji PKP
Kuligowski K.
 
Inżynierowie z Politechniki Świętokrzyskiej w służbie ZRiŁ
Apuniewicz S., Zeniuk K.
 
Modernizacja programów nauczania i nowy regulamin studiów w Instytucie Transportu Politechniki Warszawskiej
Dąbrowa-Bajon M.
 
Telkon, urządzenia telekonferencyjne systemu kolejowego
Rohloff W.
 
Urządzenia informacji podróżnych na Dworcu Centralnym w Warszawie
Smolec M.
 
Zapobieganie przepaleniu sieci trakcyjnej w obszarze przerw elektrycznych
Siemiński T.
 
Fizyczna interpretacja wytwarzania SEM przez oddziaływanie pól magnetycznych na przewodniki
Cianciara K.
 
Wyposażenie elektryczne obwodu głównego zespołu trakcyjnego serii EW58
Bziuk J.
 
Ergonomia warunków pracy
Dzięgielewski T.