1/1975
 
Zadania służby ZRiŁ na rok 1975
Burzyński H.
 
Trakcja elektryczna w 1975 r.
Grzybowski R.
 
Niektóre zadania układów regulacyjnych pojazdów trakcyjnych
Kacprzak J., Obojski M. A.
 
Zagadnienie wspólnego zawieszenia sieci skompensowanej na rozjazdach
Głowacki K.
 
Zagadnienia łączności radiotelefonicznej dla potrzeb Służby Trakcji PKP
Liszkowski A.
 
Modernizacja telefonicznej łączności ogólnoeksploatacyjnej
 
Teleinformatyka
 
Radio na PKP
 
Zblokowanie systemów nastawczych urządzeń automatyki SRK
 
Automatyzacja i komputeryzacja SRK
 
Przekazywanie informacji z toru na pojazd
 
Z obrad Kolegium MK
 
 
2/1975
 
Urządzenia ZRK na CMK
Kosiński R., Zieliński S.
 
Możliwości wyboru systemu sieci transmisji danych PKP
Jakubowicz J.
 
Przebiegi prądów trójfazowej linii elektroenergetycznej zasilającej trakcyjny zespół prostownikowy
Mierzejewski L.
 
Suwak kontrolno-pomiarowy do magnetycznych czujników szynowych
Kasprzyk A., Simon G.
 
Badanie wagonowych opraw świetlówkowych w aspekcie występujących przy obsłudze napięć i prądów rażenia
Wójcicki W.
 
Przystosowanie radiotelefonów noszonych do pracy w radiotelefonicznych sieciach pociągowych
Jebram W.
 
Poradnik zawiadowcy w służbie ZRKiŁ
Podharski Z.
 
Koleje Brytyjskie BR po zelektryfikowaniu linii Londyn – Glasgow zwiększają prędkość pociągów
Dowiatt A.
 
Z obrad Kolegium MK
 
 
3/1975
 
Pulpity nastawcze
Karaś S.
 
Induktometr do sprawdzania elektromagnesów torowych urządzeń SHP na liniach z szybkością 160 km/h
Gruchała N., Tarnogórski A.
 
Tranzystorowy regulator napięcia pomocniczych prądnic prądu stałego 110V
Pabiańczyk J.
 
System rejestracji danych dla zakładowego transportu kolejowego
Werewka J.
 
Samoczynna blokada liniowa dwukierunkowa typu JZB 111
Jakimowicz J.
 
Urządzenia do wykrywania płaskich miejsc na powierzchni tocznej kół
Papiernik J.
 
Struktura i parametry eksploatacyjne systemu sterowania zdalnego „busz” dla obsługi stacjonarnych urządzeń kolejowych – część I
Chynowski C., Ufnal W.
 
Dostosowanie urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej do dużych prędkości
Cichal M.
 
Sposób rejestracji impulsów sterujących przesyłanych po łączu telefonicznym zakończonym translacjami TVD
Machlowski J.
 
Z obrad Kolegium MK
 
 
4/1975
 
Oprawy do oświetlenia terenów kolejowych
Łącka M.
 
SELTON polski system selektorowy
Rohloff W.
 
Krótkie obwody nakładane typu EON-1
Tomczyński J.
 
Analiza harmonicznych prądu linii elektroenergetycznej zasilającej trakcyjny zespół prostownikowy
Mierzejewski L.
 
Struktura i parametry eksploatacyjne systemu sterowania zdalnego „busz” dla obsługi stacjonarnych urządzeń kolejowych – część II
Chynowski C., Ufnal W.
 
Poradnik zawiadowcy ZRiŁ
Podharski Z.
 
Zalecenia UIC dotyczące przekaźników ZRK na prąd stały
Wopiński A.
 
Utrzymanie urządzeń ZRK
Górecki H.
 
 
5/1975
 
Problemy przetwarzanie informacji w dyspozyturze zasilania
Gądek A.
 
Transmisja danych
Witkowski Z.
 
Wysokostabilny generator pomiarowy do strojenia filtrów podstacji trakcyjnych 3,3 kV – cz. I
Moeschke B.
 
Zastosowanie elektrycznych napędów i rygli do ruchomych części rozjazdów
Miksza E., Kryszczyński T.
 
Elektroniczna blokada liniowa MS
Świderski B.
 
Zastosowanie diod krzemowych w obwodzie przetwornicy głównej LKP-330
Liszka B.
 
Analiza kierunków i możliwości realizacji automatyzacji stacji rozrządowych przy użyciu elektronicznej techniki obliczeniowej
Łącki L.
 
 
6/1975
 
Doświadczenia DOKP Gdańsk z budowy i eksploatacji radiołączności pociągowej na magistrali Śląsk – Porty
Jebram W., Gwarek J.
 
Eksperymentalne określenie dynamicznych parametrów sieci trakcyjnej
Fidrych Z.
 
Wysokostabilny generator pomiarowy do strojenia filtrów podstacji trakcyjnych 3,3 kV – cz. II
Moeschke B.
 
Niezawodność eksploatacyjna systemu SRK
Dyduch J.
 
Stojak maszynek sygnałowych
Machlowski J.
 
Niezawodność i elastyczność systemu sterowania transportem kolejowych z punktu widzenia techniki ZRK
Wopiński A.
 
Wynalazczość pracownicza w służbie  ZRiŁ w 1974 r.
 
Z obraz Kolegium MK
 
 
7-8/1975
 
Źróda elektrycznego ogrzewania pociągów w trakcji spalinowej
Mierzejewski E.
 
Radiotelefoniczna sieć dyspozycyjna
Jebram W.
 
Wpływ zasilania impulsowego na pracę silników trakcyjnych
Kacprzak J.
 
Sygnalizacja zbliżania i oddalania typu JZJ 111
Jakimowicz J.
 
Warunki występowania niebezpieczeństwa porażenia w pobliżu linii zelektryfikowanych
Dzikowski J.
 
Modernizacja lokomotyw elektrycznych serii EU05
Sumiński S.
 
Zastosowanie elektronicznej maszyny do nastawiania przebiegów manewrowych na górce rozrządowej
Celiński K.
 
Urządzenia automatycznej identyfikacji pojazdów jako terminale sieci teleinformatycznych
Stankiewicz S.
 
Systemy zdalnego sterowania urządzeniami ZRK
Cieślak W.
 
Sieć trakcyjna kolei węgierskich
Onderka E.
 
Niezawodność i elastyczność systemu sterowania transportem kolejowym (dokończenie)
Wopiński A.
 
Z prac Kierownictwa Resortu
 
 
9/1975
 
Na Dzień Kolejarza
 
Niektóre wyniki eksploatacji trakcji elektrycznej
Mierzejewski E.
 
Licencja LM Ericsson na zblokowane systemy urządzeń ZRK
Makowski S., Simon G.
 
Układ zasilania wagonów z prądnicą prądu przemiennego 6kW na 30V
Mrówka M.
 
Warunki występowania niebezpieczeństwa porażenia w pobliżu linii zelektryfikowanych
Dzikowski J.
 
Ochrona przed korozją elektrolityczną metalowych konstrukcji podziemnych PKP na tle kolei zagranicznych
Puchalski T.
 
Z prac Podkomisji Telekomunikacji i Sygnalizacji UIC
 
Z obrad Kolegium MK
 
 
10/1975
 
Nowa struktura organizacyjna PKP
Braś W.
 
Sposoby sterowania ruchem manewrowym przy zastosowaniu urządzeń przekaźnikowych na stacjach
Karaś S.
 
Urządzenia do wykrywania zagrzanych łożysk osiowych zestawów kołowych taboru kolejowego
Papiernik J., Łobaczewska K.
 
Budowa i parametry współczesnego sprzętu radiotechnicznego UKF
Przelaskowski K.
 
Systemy automatycznej kontroli szybkości jazdy pociągów
Wesołowski A.
 
Elektroniczny prędkościomierz cyfrowy
Duda B., Gruchała N., Ptaszyński M.
 
Z obrad Kolegium MK
 
 
11/1975
 
Nad wytycznymi KC Partii
 
Parametry niezawodnościowe elementów i układów SRK
Ważyńska-Fiok K.
 
SELTON – aparat selektorowy
Maternowski E., Rohloff W.
 
Systemy zdalnego sterowania urządzeniami ZRK – część II
Cieślak W.
 
Zblokowane przekaźnikowe urządzenia ZRK
Wietrzykowski Z.
 
Niektóre aspekty pomiaru potencjału konstrukcji metalowej względem ziemi
Dziuba W.
 
Stany przejściowe w obwodzie przełączania silników metodą zwarcia i metodą bocznikowania
Kotarski F.
 
Oddział ZRiŁ w Lesznie przed VII Zjazdem PZPR
 
Uchwała nr 3/75 Rady Głównej Naczelnej Organizacji Technicznej w sprawie udziału ruchu stowarzyszeniowego NOT w przygotowaniach do VII Zjazdu PZPR
 
 
12/1975
 
Niektóre typy wysokoprężnych lamp rtęciowo-halogenkowych
Urban M.
 
SELTON – aparat selektorowy
Maternowski E., Rohloff W.
 
Projektowanie samoczynnej sygnalizacji przejazdowej typu SP-COB-63A na przykładzie lokalizacji przejazdu pomiędzy stacją i przystankiem osobowym
Wysocki S.
 
Zarys zabezpieczeń przejazdów w poziomie szyn na liniach przeznaczonych do jazdy ze zwiększonymi prędkościami
Wopiński A.
 
Zasady przekazywania informacji z toru na pojazd na magistrali szybkiego ruchu Paryż-Lyon
Straszewicz J.
 
Kryteriua oceny konstrukcji sieci trakcyjnej do dużych prędkości jazdy stosowane na kolejach SNCF
Roman Z.
 
Z życia służby ZRiŁ
Wawrocki E.
 
Z obrad Kolegium MK
 
XX Zwyczajny Zjazd Delegatów SITK