1/1974
 
brak danych
 
   
2/1974
 
Współpraca WKiŁ ze SITK
Poniatowski S.
 
Cechy dynamiczne sieci trakcyjnej
Rodkiewicz M.
 
Radiokomunikacja ruchoma na falach metrowych
Przelaskowski K.
 
Ekonomiczne warunki pracy równoległej zespołów prostownikowych krzemowych
Chudzicki P., Gądek A., Ginalski Z.
 
Ładunek przejściowy tyrystorów
Świątek H., Zymmer K.
 
Oszczędzanie energii elektrycznej w ruchu podmiejskim i lokalnym
Cianciara K.
 
Wybierak probierczy Wp72 do sprawdzania dróg połączeniowych w KATS
Machlowski J.
 
Odbijacz do magnetycznego czujnika szynowego
Hauzer A., Kasprzyk A.
 
Z obrad Kolegium MK
 
 
3/1974
 
Sposoby nastawiania i kontrola położenia zwrotnic w urządzeniach przekaźnikowych
Karaś S.
 
Lasery
Laskowski M.
 
Przyczyny uszkodzeń izolatorów odłączników w kolejowej sieci trakcyjnej
Pohl Z., Lisiecki J., Lubczyński Z.
 
Zasady projektowania układów elektronicznych z wykorzystaniem elementów scalonych TTL
Straszewicz J.
 
Wpływ umieszczenia bramki na niektóre parametry dynamiczne tyrystorów
Świątek H.
 
Samoczynna sygnalizacja zbliżania
Cichal M.
 
Oszczędzanie energii elektrycznej w ruchu podmiejskim i lokalnym (dokończenie)
Cianciara K.
 
Z działalności SITKom
   
 
4/1974
 
Zadania służby ZRiŁ w 1974 r.
Burzyński H.
 
Sposoby osygnalizowania układów torowych
Karaś S.
 
Centrala teledacyjna dla operatywnego kierowania przewozami towarowymi
Gago S., Jakubowicz J.
 
Warunki ekonomicznego rozwiązywania zagadnień odbioru prądu z kolejowej sieci trakcyjnej
Fridrych Z.
 
Poradnik zawiadowcy w służbie ZRiŁ
Podhraski Z.
 
Klej cyjanoakrylowy „Cyjanopan-B4”
Tajer T.
 
Utrzymanie urządzeń ZRK
Górecki H.
 
Z działalności Rady Techniczno-Ekonomicznej przy MK
 
Z obrad Kolegium MK
 
 
5/1974
 
brak danych

 
6/1974
 
Samoczynna blokada liniowa IZBP
Lewandowski Z.
 
Przekaźniki typu R-15
Assbury K.
 
Elektroniczne urządzenia zabezpieczające w układach zasilania trakcji elektrycznej
Krawczyk F.
 
Cyfrowe układy liczące TTL
Straszewicz J.
 
Elektroniczne sprzęgło sygnałowe
Górecki H.
 
Poradnik zawiadowcy w służbie ZRiŁ
Podharski Z.
 
Przebieg i wyniki współpracy PKP z zagranicą w 1973 r. w dziedzinie ZRiŁ
Francke M.
 
Wypadkowość przy pracy w służbie ZRiŁ
Jurkonis H.
Z obrad Kolegium MK
 
 
7/1974
 
Na 30-lecie Polski Ludowej
Zajfryd M.
 
Sposoby izolowania torów i rozjazdów
Karaś S.
 
Mikrokomputery LSI
Wesołowski A.
 
Wskaźniki techniczno-eksploatacyjne trakcji elektrycznej w 1973 r.
Mierzejewski E.
 
Elektroniczny system kontroli dyspozytorskiej ESKD-72
Karpisz M., Żółtek S.
 
Samoczynna blokada liniowa IZBP
Lewandowski Z.
 
Poradnik zawiadowcy w służbie ZRKiŁ
 
 
8/1974
 
Elektronika i automatyka dla potrzeb PKP
Gruchała N.
 
Szczytowe obciążenia kwadransowe podstacji trakcyjnych
Łuczywek Z.
 
Usprawnienie pracy automatów sterujących przetwornice sygnałowe w układach sprzężonych
Kociszewski A.
 
Zblokowane urządzenia SRK
Kalicińska K., Olendrzyński W.
 
Określenie największych bezpiecznych prądów rażenia
Wójcicki W.
 
Badania zużycia energii elektrycznej na cele trakcyjne
Wasilewicz W.
 
Elektrycznym zespołem trakcyjnym ER200 z Moskwy do Leningradu z prędkością 200 km/h
 
Z obrad Kolegium MK
 
 
9/1974
 
Zdobycze socjalne w kolejnictwie w okresie XXX-lecia PRL
 
Akumulatory starterowe spalinowych pojazdów trakcyjnych
Mierzejewski E.
Pomiary tłumienności wynikowej łączy
Machlowski J.
 
Badania zużycia energii elektrycznej na cele trakcyjne
Wasilewicz W.
 
Sieci trakcyjne i pantografy dla dużych szybkości
Siemiński T.
 
Z działalności Rady Techniczno-Ekonomicznej przy MK
 
Z obrad Kolegium MK
 

10/1974
 
O rozwoju kolejnictwa w NRD
Arndt O.
 
Zastosowanie KON jako obwodów torowych o charakterze informacyjnym
Tomczyński J.
 
Zagadnienia wybrane z zakresu uziemień podstacji trakcyjnych
Krawczyk J.
 
Wpływ spadku napięcia w sieci trakcyjnej na prędkość średnią pociągów
Kotarski F., Lewandowski W.
 
Sieć trakcyjna i pantografy dla dużych szybkości (dokończenie)
Siemiński T.
 
Praca Sekcji ZRiŁ Rady Techniczno-Ekonomicznej przy MK w 1973 r.
Kosiński R.
 
Nowe przepisy BHP
Jurkonis H.
 
Z obrad Kolegium MK
 
Z działalności SITKom
Urban M.
 
 
11/1974
 
Rys historyczny służby ZRiŁ
 
Odbudowa urządzeń po zniszczeniach wojennych
 
Odbudowa urządzeń łączności kolejowej po zniszczeniach wojennych
 
Liniowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu
 
Stacyjne urządzenia nastawcze
 
Automatyzacja łączności telefonicznej PKP
 
Automatyzacja sieci telegraficznej PKP
Środki łączności do kierowania pracą przewozową kolei
 
Informacja dla podróżnych
 
Zaplecze naukowo-badawcze służby ZRKiŁ
 
Potencjał produkcyjno-montażowy
 
 
12/1974
 
5000 km linii PKP zelekryfikowanych w XXX-leciu PRL
Kuligowski K.
 
Nowe typy elektrycznych pojazdów trakcyjnych dla PKP
Skoniecki J.
 
Postęp w budowie sieci trakcyjnej PKP
Świderek S.
 
Elektroenergetyka kolejowa w latach 1944-1973
Tajer T.
 
Oświetlenie terenów i obiektów kolejowych
Urban M.
 
Zagadnienie sekcjonowania sieci trakcyjnej na stacjach jednotorowych linii kolejowych
Głowacki K.
 
Utrzymanie urządzeń ZRK
Górecki H.
 
Z obrad Kolegium MK