1/1973
 
Modernizacja urządzeń ZRiŁ w roku 1972
Mirowski W.
 
Rozkład tłumienności i jego wpływ na efektywność usługową dalekosiężnej sieci telefonicznej PKP
Mól W.
 
Zasady osygnalizowania krótkich odstępów blokowych
Kosiński R.
 
Zasady zasilania i sekcjonowania sieci jezdnej 3 kV na PKP
Frontczak F.
 
Kierunki rozwoju urządzeń stacyjnych SRK na PKP – część II
Gruchała N.
 
Zabezpieczenie stacji katodowych przed przepięciami
Puchalski T.
 
Z obrad Kolegium MK
 
Jubileusz 50-lecia SITK
 
2/1973
 
Zadania służby trakcji w 1973 r.
Grzybowski R.
 
Skutek rozpływu prądu przemiennego 50 Hz w obwodach torowych
Wiśniewski K.
 
Problem strat mocy w sieci trakcyjnej kolejowej
Bartoszewski T.
 
Przyrządy do pomiarów teletransmisyjnych na PKP
Rohloff W.
 
Czwarte wskazanie semafora blokady samoczynnej
Lewandowski Z.
 
Przekładnia z asynchronicznymi silnikami trakcyjnymi – perspektywy trakcji spalinowej
Bogdański W.
 
Automatyczny rozrząd wagonów na stacji rozrządowej Vaires we Franscji
Straszewicz J.
 
Nowe rozwiązania systemowe radiotelefonicznych sieci liniowych na terenie Niemieckich Kolei Związkowych
 
Z obrad Kolegium MK
 
 
3/1973
 
Zależność między parametrami kanału przekazywania informacji w relacji tor – lokomotywa
Karbowiak H.
 
Czasy załączania tyrystorów
Januszewski S., Zymmer K.
 
Sieci informatyczne
Godwod J.
 
Uziemianie, zerowanie oraz uszynianie jako ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach ZRiŁ
Mądry Z.
 
Nowa postać wzorów na średnią stratę mocy w sieci trakcyjnej kolejowej
Bartoszewski T.
 
Kierunki rozwoju urządzeń stacyjnych SRK na PKP
Gruchała N.
 
Utrzymanie urządzeń ZRK
Górecki H.
 
Z obrad Kolegium MK
 
 
4/1973
 
Kierunki rozwoju liniowych urządzeń ZRK na PKP
Dąbrowa-Bajon M.
 
Czasy wyłączania tyrystorów
Januszewski S., Świątek H.
 
Przemiennik obwodu zasilania (POZ) szyn izolowanych
Mrówka M.
 
Rozruszniki termistorowe silników prądu stałego
Bobrowski W.
 
Możliwości szerszego zastosowania ochrony katodowej na PKP
Puchalski T.
 
Sieci informatyczne kolejnictwa
Godwod J.
 
Możliwości stosowania istniejących stacyjnych urządzeń ZRK na liniach z dużymi szybkościami
Sobczyk M., Kalicińska K.
 
Niektóre aktualne problemy normalizacji międzynarodowej
 
Z obraz Kolegium MK
   
 
5/1973
 
Rok Nauki Polskiej
Kiwak Z.
 
Postęp techniczny w taborze trakcji elektrycznej
Czapla J.
 
Postęp techniczny w dziedzinie ZRKiŁ na PKP
Mościcki Z., Procner M.
 
Prace COBiRTK w zakresie zagadnień związanych z trakcją elektryczną
Liszka B., Roman Z., Wasilewicz W.
 
Z prac sekcji ZRiŁ Rady Techniczno-Ekonomicznej przy MK w latach 1971-1972
Kosiński R.
 
Wykorzystanie różnych sieci telekomunikacyjnych dla celów transmisji danych
Jakubowicz J.
 
Z prac podkomisji telekomunikacji i sygnalizacji UIC
Wopiński A.
 
Plan realizacji w Resorcie Komunikacji uchwały Rady Ministrów nr 195/72 z dnia 24 listopada 1972 r. w sprawie Roku Nauki Polskiej
 
Kierunki rozwoju liniowych urządzeń ZRK na PKP
Dąbrowa-Bajon M.
 
Warunki stosowania liczników osi dla potrzeb automatycznego sterowania zwrotnicami na górce rozrządowej
Dąbrowski T.
 

6/1973
 
Krytyczna stromość narastania prądu głównego w tyrystorach
Januszewski S.
 
Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym w urządzeniach ZRK
Grabowski S.
 
Prace COBiRTK w zakresie zagadnień związanych z trakcją elektryczną
Liszka B., Roman Z., Wasilewicz W.
 
Warunki pracy drenażu wzmocnionego na PKP
Kulawiak A.
 
Możliwości stosowania istniejących stacyjnych urządzeń ZRK na liniach z dużymi szybkościami
Sobczyk M., Kalicińska K.
 
Zmniejszenie awaryjności sieci trakcyjnej
Siemiński T.
 
Wypadki w służbie ZRiŁ w roku 1972
 
Z obrad Kolegium MK


7/1973

 
Próby określenia współczynnika przyczepności pojazdów trakcji elektrycznej PKP
Plewako S.
 
Porównanie systemów komutacji łączy i komutacji wiadomości
Jakubowicz J.
 
Utrzymanie urządzeń ZRK z zastosowaniem KON
Tomczyński J.
 
Kierunki rozwoju liniowych urządzeń ZRK na PKP
Dąbrowa-Bajon M.
 
Przegląd ugrupowań łączeniowych w małych centralach elektronicznych
Czarnowski J., Szulc W.
 
Koncepcja systemu samoczynnego nastawiania zwrotnic na górce rozrządowej z zastosowaniem przekaźników RL
Dąbrowski T.
 
Sterowanie pracą torowych hamulców szczękowych za pomocą nadążnego układu mostkowego
Błaszczyk J., Dyrda E., Gliński J., Nogowczyk B.
 
Wypadek
 
Z obrad Kolegium MK
 
Niektóre aktualne problemy normalizacji międzynarodowej (dokończenie)
 
 
8/1973
 
Przekaźniki napięciowe wagonowe typu Rep-24
Rzemieniewski P.
 
Spostrzeżenia o warunkach właściwego działania przekaźnika włączającego w przekaźnikowym bloku końcowym
Suchanek H.
 
Zastosowanie elementów półprzewodnikowych w francuskiej lokomotywie prądu przemiennego
Bergiel K.
 
Teledacyjne stanowisko pomiarowe urządzeń transmisji danych (TeSPo)
Grygalis H., Rostkowski S.
 
Trakcja elektryczna w 1972 r.
Mierzejewski E.
 
Rozwiązania schematowe urządzeń SNZ na górce rozrządowej z zastosowanie przekaźników RL
Dąbrowski T.
   
Uszczelnianie przewodów uszyniających konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej i łączniki poprzeczne szyn
Wróblewska M., Soboń K.
 
Wynalazczość pracownicza w 1972 r.
Białogrodzka K.
 
100-lecie Technikum Kolejowego MK
Węgrzyn T.
 
Z obrad Kolegium MK
 

9/1973
 
Lokomotywa spalinowo-elektryczna serii SP45
Brodowski W.
 
Nowe osiągnięcia przemysłu resortu komunikacji w dziedzinie urządzeń ZRKiŁ
Jeleński W.
 
Elektroniczny system kontroli dyspozytorskiej ESKD-72
Karpisz M., Żółtek S., Rosa J.
 
Porażenia prądem elektrycznym przy robotach utrzymania sieci trakcyjnej
Świderek S.
 
Współzawodnictwo pracy w służbie ZRiŁ
 
Spotkanie elektrotrakcyjników
 
Wspomnienia o prof. dr Romanie Podoskim
 
Z obrad Kolegium MK
 

10/1973
 
Systemy łączności radiowej stosowane w tunelach kolejowych
Przelaskowski K.
 
Podstawy teoretyczne działania wysokoprężnych lamp rtęciowo-halogenowych
Urban M.
 
Lokomotywa spalinowo-elektryczna serii SP45
Brodowski W.
 
Stacyjne urządzenia ZRK typu zblokowanego
Olendrzyński W.
 
Zestawnik, zasilacz i symulator przyłączy TeSPo
Girgalis H., Rostkowski S.
 
Samoczynna sygnalizacja przejazdowa
Cichal M.
 
Wypadki drogowe w służbie ZRiŁ
 
 
11/1973
 
Krytyczna stromość narastania napięcia blokowania w tyrystorach
Januszewski S.
 
Czynniki wpływające na projektowanie urządzeń ZRK
Karaś S.
 
Symulator zniekształceń tłumieniowych i opóźnieniowych TeSPo
Jakubowicz J.
 
Ochrona przepięciowa wzmacniaczy elektronicznych współpracujących z cewkami styczników
Giętkowski Z.
 
Jednolity system radiowej łączności pociągowej dla ruchu międzynarodowego
Mazur E.
 
Zagadnienie podwieszenia sieci trakcyjnych skompensowanych na zawieszeniach poprzecznych
Głowacki K., Onderka E.
 
Nadążny układ mostkowy równoległy do nastawiania regulatora elektrohydraulicznego w urządzeniach sterujących pracą hamulców torowych
Błaszczyk J., Dyrda E., Gliński J., Nogowczyk B.
 
Wypadki drogowe w służbie ZRiŁ (dokończenie)
 
 
12/1973
 
Badanie niezawodności radiotelefonów pociągowych na linii Gdynia – Tarnowskie Góry
Suchodolski J.
 
Symulator echa TeSPo
Rostkowski S.
 
Automatyczne sterowanie pociągiem
Kruszyński H.
 
Układ sterowania i kontroli napędu zwrotnicowego z silnikiem trójfazowym
Jakimowicz J., Skrzypiec J.
 
Wyniki eksploatacji urządzeń EOR na sieci PKP
Piętka Z.
 
Utrzymanie urządzeń ZRK
Górecki H.
 
Z narad branżowo-kolejowej MK