1/1972
 
Utrzymanie urządzeń ZRK
Górecki H.
 
Kwasowe akumulatory stacyjne
Dąbrowski T.
 
Modernizacja sieci trakcyjnej w DOKP Warszawa na przestrzeni lat 1936-1971
Osytek S.
 
Badania środowiskowe diod krzemowych produkcji krajowej
Świątek H.
 
Rozwój i klasyfikacja współczesnych elektronicznych podzespołów półprzewodnikowych
Dąbrowski W.
 
Sieć czasu
Osochowski J.
 
Przekaźniki ZRK produkowane przez ZWUS Katowice
Sier H., Desselberger P.
 
Izolatory sekcyjne z tworzyw sztucznych stosowane w ZSRR – kontynuacja
Siemiński T.
 
Prognoza rozwoju sterowania ruchem na kolei – część II
 
Radiotelefon na lokomotywie
 
 
2/1972
 
Modernizacja urządzeń ZRKiŁ w pierwszych latach bieżącego planu pięcioletniego
Mirowski W.
 
Stabilizowane prostowniki ładowcze produkcji ASEA
Dąbrowski T.
 
Obsługa telegraficznych urządzeń końcowych sieci telegraficznej PKP
Kalitka E.
 
Transmisja danych na PKP do roku 1975
Gago S.
 
Wpływ temperatury na charakterystykę napięciowo-prądową energoelektrycznych diod typu BY-200 oraz D-200
Januszewski S., Świątek H.
   
Elektroniczny czuwak aktywny typu AR-726 i AR-726A
Wardecki J., Kabaciński R.
 
Międzynarodowa wystawa taboru kolejowego w ZSRR
Wasilewicz W., Zieliński A.
 
Utrzymanie urządzeń ZRK
Górecki H.
 
Wynalazczość pracownicza w służbie ZRKiŁ w I półroczu 1971 r.
 
 
3/1972
 
Charakterystyka uzwojenia przekaźnika
Śmigielski H.
 
Obciążalność prądowa odbieraka typu AKP-4E
Krawczyk F., Jarosz T.
 
Zarys technologii otrzymywania diod i tranzystorów
Dąbrowski W.
 
Radiołączność trakcyjna na liniach zelektryfikowanych
Jesionowski K.
 
Indywidualne uszynianie konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej
Puderecki F., Kuciak W.
 
Utrzymanie urządzeń ZRK – dokończenie
 
Z prac Sekcji Głównej Kolejowej przy Zarządzie Głównym SITKom
 
 
4/1972
 
Programowanie i planowanie modernizacji urządzeń ZRKiŁ
Mirowski W.
 
Nowe zespoły trakcyjne dla linii WKD
Skoniecki J., Domański E.
 
Zmodernizowany system zabezpieczeń telekomunikacyjnych linii napowietrznych
Woźniak M.
 
Stabilizowane prostowniki ładownicze produkcji ASEA
Dąbrowski T.
 
Zasada pracy urządzeń telefonii nośnej PCM
Idaszewski Cz.
 
Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach i urządzeniach elektrycznych do 1 kV
Mądry Z.
 
Automatyzacja ruchu pociągów na liniach podmiejskich kolei francuskich w rejonie Paryża
Pazdro P.
 
4000 km zelektryfikowanych linii kolejowych
Siemiński T.
 
 
5/1972
 
Projektowanie urządzeń ZRKiŁ
Mirowski W.
 
Badanie lokomotyw ST44 na oporniku wodnym
Mierzejewski E.
 
Stabilizowane prostowniki ładownicze produkcji ASEA
Dąbrowski T.
 
Przekaźnikowe urządzenia ZRK firmy Siemens
Karbowiak H.
 
Doświadczenia eksploatacyjne z pracy urządzeń samoczynnej blokady kodowej typu COB-58
Zajączkowski A.
 
Utrzymanie urządzeń ZRK
Górecki H.
 
 
6/1972
 
Zblokowany system przekaźnikowych urządzeń ZRK firmy L.M. Ericsson
Dąbrowa-Bajon M.
 
Ważniejsze charakterystyki elektryczne i eksploatacyjne akumulatorów – część I
Urban M.
 
Wyniki prób i badań urządzenia nastawiania zwrotnic na górce rozrządowej z przekaźnikami typu RL
Dąbrowski T.
 
Prostowniki krzemowe w zasilaniu kolejowej trakcji elektrycznej
Jasieński J., Godlewski W.
 
Konstrukcja zespołów trakcyjnych serii EN94
Domański E.
 
Kilka uwag o wystawie książek wydawnictwa Transpress w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie
Kaiser P.
 
Z prac Podkomisji Telekomunikacji i Sygnalizacji UIC
Wopiński A.
 
Międzynarodowy Dzień Telekomunikacji
Janowski E.
 
 
7/1972
 
17 maja – Międzynarodowy Dzień Telekomunikacji
Janowski E.

Pierwsza radiotelefoniczna sieć pociągowa PKP
Suchodolski J.
 
Badanie granicznej przeciążalności prądowej diod krzemowych
Januszewski S., Świątek H., Zymmer K.
 
Krótki obwód nakładany bez złączy izolowanych
Tomczyński J.
 
Wybrane problemy konserwacji podstacji elektrotrakcyjnych
Ginalski Z.
 
Usprawnienie źródła zasilania radiotelefonów w lokomotywach parowych
Kośnik J.
 
Podstawowe układy i przebiegi łączeniowe w automatycznych centralach telegraficznych typu DAU39
Kalitka E.
 
Układy scalone – część I
Dąbrowski W.
 
Niektóre aspekty zagrożenia urządzeń ZRKiŁ na liniach z trakcją elektryczną
Kulawiak A.
 
Coroczny konkurs ciągły w dziedzinie poprawy warunków pracy
Jurkonis H.
 
 
8/1972
 
Trakcja elektryczna w 1971 r.
Mierzejewski E.
 
Obwód torowy otwarty (OTG-15/1) na prąd przemienny 50 Hz
Puderecki F., Kuciak W.
 
Parametry i konstrukcja tranzystorów
Januszewski S., Świątek H.
 
Układy scalone – część II
Dąbrowski W.
 
Nastawnie dla przekaźnikowych urządzeń ZRK
Zajączkowski A.
 
Aspekty stosowania wspólnej ochrony katodowej podziemnych urządzeń metalowych
Puchalski T.
 
Z obrad Kolegium MK
 
IV Krajowy Konkurs Oszczędności Paliw i Energii
   
 
  9/1972
 
Aktualne zadania kolejowej elektrotechniki
Zajfryd M.
 
50-lecie UIC
Chojecki W.
 
Międzynarodowa Sieć Telekomunikacyjna w świetle postępu naukowo-technicznego
Kuhn S.
 
Koszty utrzymania urządzeń ZRK w latach 1965-1970
Michałowska-Skwarcan T.
 
Urządzenia informacji podróżnych
Kalitka E., Osochowski J.
 
Urządzenia końcowe sieci informatycznej
Godwod J.
 
Zastosowanie „KON”
Tomczyński J.
 
Ważniejsze  charakterystyki elektryczne i eksploatacyjne akumulatorów – część II
Urban M.
 
Drenaż wzmocniony
Kulawiak A.
 
Z obrad Kolegium MK
 
 
10/1972
 
Charakterystyki napięciowo-prądowe
Januszewski S., Świątek H.
 
Teletransmisyjny wielokrotny system czasowy z modulacją kodowo-impulsową POM 30/32
 
Miernik Δφ
Bajon M., Gogolewski A.
 
Elektryczne koleje wiszące
Bogdański W.
 
Zasady kalkulacji cen robót budowlano-montażowych
Mirowski W.
 
Współpraca pantografów z siecią trakcyjną przy podwyższonych prędkościach jazdy
Cianciara K.
 
Z obrad Kolegium MK
 
 
11/1972
 
Współpraca naukowo-badawcza i techniczna PKP z kolejami ZSRR
Grądzki J., Wasilewicz W.
 
Układy elektryczne lokomotyw spalinowych serii SP45
Mierzejewski E.
 
Wnioski z prób eksploatacyjnych „KON”
Tomczyński J.
 
Sygnalizacja jazd pociągów z szybkością 60 km/h
Miksza E., Kryszczyński T.
 
Urządzenia do bezprzewodowego przywoływania osób (BPO)
Mrówka M.
 
Wyposażenie pneumatyczne i hamulcowe zespołu trakcyjnego EN94
Domański E.
 
Zagadnienia związane z realizacją ochrony elektrycznej podziemnych urządzeń metalowych przed korozją elektrolityczną
Przelaskowski W.
 
Przekaźniki ZRK produkowane przez ZWUS Katowice typu JRK i RK
Sier H., Desselberger P.
 
Urządzenia ZRK na sieci Federalnych Kolei Szwajcarii
Karbowiak H.
 
 
12/1972
 
Zasady współpracy inwestora i wykonawcy w procesie inwestycyjnym i remontowym
Mirowski W.
 
Charakterystyki bramkowe tyrystorów
Januszewski S.
 
Kierunki rozwoju urządzeń stacyjnych sterowania ruchem kolejowym na PKP – część I
Gruchała N.
 
Oświetlenie górek rozrządowych wyposażonych w hamulce torowe
Stasicki T.
 
Półprzewodniki – zastosowania układów scalonych
Dąbrowski W.
 
Przyrząd do automatycznego pomiaru prędkości pojazdów szynowych
Szymaniec J.
 
Z obrad Kolegium MK
 
Z prac UIC
 
Pływająca wystawa