1/1971
 
Na styku 5-latek 1966-70 i 1971-75 służby ZRiŁ
Gruchała J.
 
Urządzenia pomiarowe współpracy pantografu z siecią trakcyjną
Rodkiewicz M., Pazdro P.
 
Zabezpieczenie nadnapięciowe instalacji elektrycznej wagonu osobowego
Bobrowski W.
 
Przetwornice PEBa 84b do skalowania wyłączników szybkich
Ginalski Z.
 
Udział KZŁ Bydgoszcz w rozwoju łączności PKP
Jeliński Z.
 
Wyniki technicznych badań napędów WSSB
Wopiński A.
 
Wnioski racjonalizatorskie w trakcji elektrycznej
 
VI Kongres Techników Polskich
 
Tu Białogard
 
2/1971
 
Regulacja napięcia w obwodach prądu przemiennego
Zajączkowski A.
 
Tyrystorowy układ impulsowego rozruchu i hamowania dla tramwaju
Giziński Z., Maliszewski J., Szczepiórkowski K.
 
Radiotelefon noszony FM-315 i jego zastosowanie w kolejnictwie
Liszkowski A.
 
Nowe elementy w telegraficznych urządzeniach końcowych firmy RFT
Kalitka E.
 
ZRK przy wykonywaniu zmechanizowanych robót torowych – część I
Wopiński A., Lewandowski Z.
 
Kompleksy informacyjne – część I
Karczewski J.
 
Dyskusja nad tezami w zakresie ZRKiŁ na VI Kongres Techników Polskich
 
 
3/1971
 
Hamowanie elektryczne oporowe w trakcji o napięciu sieci 3000V
Rodkiewicz M., Pazdro P., Zarówny Z.
 
Zasilanie prądem przemiennym obwodów pomocniczych w taborze elektrycznym 3000V
Pabiańczyk J.
 
Uniwersalny przełącznik typu EFL-2 dla urządzeń ZRK
Simon G.
 
Styki przewodzące prąd w maszynach elektrycznych
Cianciara K.
 
ZRK przy wykonywaniu zmechanizowanych robót torowych – część II
Wopiński A., Lewandowski Z.
 
Wskaźniki poziomu sygnałów transmitowanych w przelotowych urządzeniach telefonii nośnej
Rohloff W.
 
Liniowe urządzenia punktowego i ciągłego oddziaływania z toru na pojazd na kolejach NRF – część I
Baier K.
 
Dziesięciolecie oddziału sieci i zasilania we Wrocławiu
Andzelewicz M.
 
Nowości techniczne
 
 
4/1971
 
Wpływ łączności przewodowej na pracę przewozową kolei
Makała A.
 
Niektóre elementy stosowane w prostownikach stabilizowanych
Dąbrowski T.
 
Badania eksploatacyjne elementów i urządzeń ZRK na tle badań przekaźników indukcyjnych
Sobolewski J., Apuniewicz S.
 
Elektroniczny czuwak aktywny typu AR-726 i AR-276 A – część II
Wardecki J., Kabaciński R.
 
Widoczność sygnałów świetlnych przy dużych prędkościach
Łącka M.
 
Oddziaływanie biologiczne urządzeń radionadawczych stosowanych na PKP
Babij T., Trzaska H.
 
Nowości techniczne
 
 
5/1971
 
Zabezpieczenie baterii akumulatorowej przed nadmiernym rozładowaniem
Stefankiewicz Z.
Komutacja prądu silników trakcyjnych zasilanych impulsowo
Kacprzak J.W.
 
Ochrona przed korozją kabli w przeciwkorozyjnych osłonach polimerowych
Puchalski T.
 
Trakcja elektryczna w Tatrzańskim Parku Narodowym
Rodkiewicz M., Szpor S.
 
Liniowe urządzenia punktowego i ciągłego oddziaływania z toru na pojazd na kolejach DB – część II
Baier K.
 
Elektroniczny czuwak aktywny typu AR-726 i AR-726 A – część III
Wardecki J., Kabaciński R.
 
Kompleksy informacyjne – część II
Karczewski J.
 
Wymagania dla uproszczonego systemu dyspozytorskich urządzeń nastawczych
Radziukiewicz M.
 
Nowości techniczne
 
 
6/1971
 
Główne kierunki zastosowań nowoczesnych urządzeń łączności na PKP
Makała A.
 
Kable o izolacji, powłokach i osłonach polwinitowych w urządzeniach ZRK
Puderecki F., Kuciak W.
 
Regulacja centrali telefonicznej CK-20
Gniwek Z.
 
Ochrona od zwarć i przepięć w elektrycznych pojazdach trakcyjnych PKP
Mierzejewski E.
 
Liniowe urządzenia punktowego i ciągłego oddziaływania z toru na pojazd na kolejach DB – część III
Baier K.
 
Przekaźnik sygnałowy firmy SEL AG
Schmitz W.
 
Wagony pomiarowe i rewizyjne kolei francuskich przeznaczone dla trakcji elektrycznej
Frontczak F.
 
Czy wiesz że…
 
Nowości techniczne
   
 
7/1971
 
Zastosowanie badań operacyjnych do prognozowania optymalnej mocy zamawianej podstacji trakcyjnej
Tomczyk A., Lubczyński Z.
 
Urządzenie wolnej transmisji danych FKG T-50
Zarzycki A.
 
Urządzenia ochrony katodowej w warunkach PKP
Puchalski T.
 
Praca dźwigu EDK-1000 na zelektryfikowanych liniach kolejowych
Ginalski Z.
 
Urządzenia do automatycznego zabezpieczenia ruchu na przejazdach – część I
Cichal M.
 
Elektorniczny czuwak aktywny typu AR-726 i AR-726A – część IV
Wardecki J., Kabaciński R.
 
Wagony pomiarowe i rewizyjne kolei francuskich przeznaczone dla trakcji elektrycznej – dokończenie
Frontczak F.
 
Przekaźnik sygnałowy typu DrL56
Wopiński A.
 
Ekspozycja firmy RFT na tegorocznych wiosennych targach lipskich
Liszkowski A.
 
Jak powstają wypadki przy pracy
 
Nowości techniczne
 
 
8/1971
 
Utrzymanie urządzeń ZRK
Górecki H.
 
Centrale telefoniczne z wybierakami krzyżowymi
Szczepański J.
 
Układanie i montaż kabli sygnalizacyjnych na liniach z trakcją elektryczną
Puderecki F., Kuciak W.
 
Trakcja elektryczna w 1970 r.
Mierzejewski E.
 
Urządzenia do automatycznego zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych – część II
Cichal M.
 
Wpływ niektórych czynników na obliczanie przejazdów teoretycznych taboru elektrycznego – część I
Puderecki F.
 
BHP w kolejnictwie
Rusin F.
 
Recenzja
 
Problem automatyzacji ruchu pociągów na kolejach radzieckich
Radziukiewicz M.
 
 
9/1971
 
Utrzymanie urządzeń ZRK
Górecki H.
 
Wyróżniacz wywołań. Zasada działania i zabiegi konserwacyjne
Nelke Z.
 
Dobór materiału do regeneracji komór łukowych styczników lokomotyw
Wróblewska M., Soboń K., Karpowicz J.
 
Układanie i montaż kabli sygnalizacyjnych na liniach z trakcją elektryczną
Puderecki F., Kuciak W.
 
Układ wykrywania i samoczynnej likwidacji poślizgu na prototypowej lokomotywie elektrycznej 201E
Kwapisz T., Raczyński Z.
 
Przekaźniki zabezpieczenia ruchu kolejowego produkowane przez ZWUS Katowice
Sier H., Desselberger P.
 
Wpływ niektórych czynników na obliczanie przejazdów teoretycznych taboru elektrycznego – część II
Frontczak F.
 
Elektroniczny przekaźnik torowy firmy SEL AG
Wopiński A.
 
 
10/1971
 
Utrzymanie urządzeń ZRK
Górecki H.
 
Elektroniczny system rezerwowania miejsc i sprzedaży biletów na kolejach hiszpańskich
Szen S.
 
Zagrożenie samoczynnej blokady liniowej przez wyładowania atmosferyczne
Grabowski S.
 
Przekaźniki ZRK produkowane przez ZWUS Katowice
Sier H., Desselberger P.
 
Koszty energii elektrycznej zużywanej przez trakcję elektryczną na PKP
Cianciara K., Godlewski W., Różycki W.
 
Wynalazczość pracownicza w służbie ZRiŁ w 1970 r.
Białogrodzka K.
Wypadki przy pracy
 
Wprowadzenie naukowych metod organizacji pracy na kolejach radzieckich
Radziukiewicz M.
 
 
11/1971
 
Utrzymanie urządzeń ZRK
Górecki H.
 
„Masa zastępcza” sieci trakcyjnej
Siemiński T.
 
Zasilanie uzależnień wyłączników szybkich podstacyjnych i kabinowych w wypadkach awaryjnych
Ginalski Z.
 
Rozwój sieci łączności w kolejnictwie polskim
Białecki M., Grudziński Z.
 
Elektroniczne urządzenia na górce rozrządowej
Dąbrowski T.
 
Próby podwyższenia napięcia zasilania dla elektryfikacji kolei prądem stałym w ZSRR
Frontczak F., Kuligowski K.
 
Prognoza rozwoju sterowania ruchem na kolejach – część I
Wopiński A.
 
Jak powstają wypadki przy pracy
 
Z prac sekcji głównej kolejowej SITKom
Król I.
 
 
12/1971
 
35 lat trakcji elektrycznej na PKP
Kuligowski K.
 
Tranzystorowe układy zasilaczy stabilizowanych napięcia stałego
Rostkowski S.
 
Praktyczne sposoby pomiaru natężenia ruchu telefonicznego
Wnorowski J.
 
Urządzenia łączności dyspozytury okręgowej we Wrocławiu
Kędzierski R.
 
Określenie charakterystycznych parametrów sieci jezdnej metodami rachunkowymi
Figurzyński Z.
 
Wpływ elastyczności podwieszenia sieci trakcyjnej na równomierność jej elastyczności wzdłuż przęsła
Klar N.
 
Elektroniczna automatyczna centrala telefoniczna 5 NN. Założenia
Czarnowski J., Okienczyc W.
 
Izolatory sekcyjne z tworzyw sztucznych stosowane w ZSRR
Siemiński T.