1/1989
 
Rozmowa z Dyrektorem Generalnym PKP, inż. Januszem Głowackim
 
Rozważania nad strukturą organizacyjną PKP
 
Zmiany strukturalne transportu w świetle II etapu reformy gospodarczej
Bauer R.
 
Koncepcja struktury organizacyjnej zarządzania działalnością przewozową PKP
Chwiesiuk K.

Poszukiwania nowego modelu struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa PKP
Szukiel Z.
 
Wyłączanie wagonów ładownych na drodze przewozu
Tumielewicz M.
 
Opłata za ustalenie stanu przesyłki w aspekcie przepisów art. 74 „Prawa przewozowego”
 
Rozjazd nr 2 jest w porządku
Ryński W.
 
Projekt ustawy o PKP w sejmie
 
 
2/1989
 
O właściwe regulowanie zagadnień z zakresu technicznej eksploatacji kolei
Braś W.
 
Zdolność przepustowa linii kolejowych (cz. 1)
Kurzacz T.
 
Nowe przepisy kierunkowe
Fojcik E.
 
Nowelizacja przepisów kierunkowych R6 – nowy system organizacji przewozów towarowych
Górecki Z., Zakrzewski Z.
 
Komentujemy prawo przewozowe
Żółciński Z.
 
Przyszłość kolei w Europie
Kuziemkowski R.
 
 
3/1989
 
A kolej była ich kolebką – PLL „LOT” mają 60 lat
Żółciński Z.
 
Odpowiedzialność materialna pracownika za wyrządzone szkody
Ferenc S.
 
Zdolność przepustowa linii kolejowych (cz. 2)
Kurzacz T.
 
Komputerowy rozkład jazdy
Bader J.
 
Ogólne przesłanki automatyzacji bocznic kolejowych
Chyba A.
 
Automatyzacja operatywnego kierowania ruchem pociągów na SŻD
Gertz J., Puchała M.
 
Kary pieniężne przy przewozie osób
Ulka Cz.

W jedną letnią noc…
Ryński W.
 
 
4-5/1989
 
PKP w reformie gospodarczej
Świrski Z.
 
Rozkład jazdy pociągów pasażerskich 1989/1990
Drobik R.
 
Kolej w obsłudze aglomeracji śląskiej
Krawczyk S.
 
Zmiany do taryfy osobowej i bagażowej PKP (TOB)
Bronowski T.
 
Komputerowy wydruk rozkazu szczególnego „0”
Matyla T.
 
Ruch równoodstępowy najlepszym sposobem masowych przewozów podróżnych
Łaszkiewicz R., Giezek D.
 
Możliwości wykorzystania dokumentacji eksploatacyjnej do określenia potoków wagonów próżnych na sieci PKP
Gertz J.
 
To nie ja, to kolega!
Ryński W.
 
Śladem naszych publikacji
 
 
6/1989
 
Od prezesa SITK
 
Wzorcowe dworce kolejowe
Kiliński W., Panków M.
 
Połączenia międzyaglomeracyjne obecnie i do 1995 r.
Dudzińska-Kryszak A.
 
Wczoraj, dziś i jutro węzła kolejowego Tarnowskie Góry
Kowolik J., Subocz L.
 
Wpływ modernizacji punktów ładunkowych na ochronę środowiska (na przykładzie stacji Siedlce)
Poliński J.
 
Doświadczenia z eksploatacji modernizowanej stacji Tarnowskie Góry
Witkowski A., Haida J., Korzus I.
 
Instalacja hamulców grzybkowych TDJ 302 na stacji Łazy
Piątkowski W., Czarnecki J.
 
W poszukiwaniu dochodów PKP
 
 
7/1989
 
Przedsiębiorstwo PKP w warunkach rynku transportowego
Liberadzki B.
 
Nowe oferty PKP w przewozach pasażerskich
Lach E.
 
Dostosowanie dworców do obsługi niepełnosprawnych
Panków M.
 
Rozwój sieci międzynarodowych pociągów „Interekspres”
Zajfryd J.
 
Rozliczanie międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich
Kluszczyńska B., Szczepanek E.
 
Pobieranie opłat w pociągu
Bukowska M.
 
Ochrona przeciwpożarowa taboru pasażerskiego
Kamiński A.
 
A może i u nas?
 
 
8/1989
 
Poprawa informacji w zamierzeniach służby automatyki i telekomunikacji
Maciejewski J.
 
Organizacja ruchu a modernizacja układu północ-południe na stacji Tarnowskie Góry
Fojcik E.
 
Zamówienie przewozu przesyłki towarowe koleją
Kielmans D.
 
Opłaty dodatkowe na stacji przeznaczenia
Głąb F.
 
Termin przewozu przesyłki towarowej
Bliźniuk M.
 
Nowe zasady opłacania należności przewozowych
Niemiec K.
 
Efektywność organizacji zamknięć torowych
Juda P.
 
System dokumentacyjny technologii pracy zautomatyzowanej stacji rozrządowej
 
Podziemny transport szynowy
 
 
9/1989
 
W przedsiębiorstwie PKP jest potrzebna działalność marketingowa
Wardacki W.
 
Zasady kierowania przedsiębiorstwem PKP
Matuszyk J.
 
Automatyzacja sterowania ruchem kolejowym na PKP
Assbury K.
 
Perspektywy rozwoju samoczynnej blokady liniowej na PKP
Szyszkowski T.
 
Zbędny formalizm w postępowaniu reklamacyjnym
Głąb F.
 
Dodatek transportowy w ocenie pracowników PKP
 
Opakowania – problem aktualny
Świątkowski M.
 
PKP w dziesięcioleciu 1918-1928
Bronowski E.
 
W górach Bałkanu
 
Z życia SITK
 
Pierwszy automatyczny rozrząd w Łodzi Olechowie
 
150 lat kolei na terytorium Czechosłowacji
 
 
10/1989
 
Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa PKP głównym akcentem obchodów Dnia Kolejarza
Żółciński Z.
 
Strategia służby przewozów a zadania modernizacyjne przedsiębiorstwa PKP
Bartosiewicz H.
 
Systemy informatyczne na PKP – cele i koncepcje
Cichawa E., Mazur E., Ostasz M., Truskolaski A.
 
O lepszą gospodarność wagonami w obrocie międzynarodowym
Adamski H., Rogowski G.
 
Może oszczędniej na stacji PKP?
Sztenkiel J.
 
 
11/1989
 
A jakie były związki zawodowe kolejarzy w Polsce międzywojennej…
Żółciński Z.
 
Czy inwestować w informatykę na PKP?
Rogowski G.
 
Problemy przewozu materiałów niebezpiecznych
Tumielewicz M.
 
Narada w sprawie przewozów materiałów niebezpiecznych w cysternach
 
Skutki wprowadzenia nowych zasad zwrotu wagonów próżnych RIV
Walczak B., Kosacki J.
 
Przewóz przesyłek ekspresowych
Lenarczyk A.
 
Pobieranie opłat w pociągu (c.d.)
Bukowska M.
 
Stan rozjazdów ważnym elementem bezpieczeństwa ruchu
Troicka J.
 
 
12/1989
 
Nowy ład ekonomiczny PKP
Głowacki J.
 
Przyczyny deregulacji transportu w Stanach Zjednoczonych
Allen B.J., Liberadzki B.
 
Deregulacja przewozów pasażerskich koleją w Japonii a zmiany na PKP
Miecznikowski S.
 
Kasowniki biletowe w odprawie podróżnych
Skrzeszewski J.
 
Przesyłki ekspresowe na PKP
Lenarczyk A.
 
Postępowanie dyscyplinarne na PKP w sprawie nietrzeźwości
Ferenc S.
 
Tradycje Muzeum Kolejnictwa
Kamiński J.