1/1987
 
Model eksploatacyjny kolejowego punktu ładunkowego
Ambroziak T., Byśko J.
 
Modelowanie współdziałania elementarnych czynności w procesie rozrządzania wagonów
Ciszewski B.
 
Wybrane wskaźniki jakości usług przewozowych w transporcie kolejowym
Dydo A., Janecki R.
 
Metody informatyczne planowania zamknięć torowych
Woch J.
 
Perspektywy rozwoju taboru kolejowego
Gąsowski W.
 
Rola kolei w działaniach I Armii Wojska Polskiego na rubieży Wisły (1944-1945)
Lechowski A.
 
Drezyna na szlaku
Ryński W.
 
Z Albanii na kontynent
 
Prowadzenie ruchu kolejowego na szlakach dwutorowych przystosowanych do ruchu dwukierunkowego po każdym torze (materiał szkoleniowy)
 
 
2/1987
 
Modelowanie układu szybkich połączeń kolejowych między wielkimi aglomeracjami
Łaszkiewicz R.
 
Symulacja modelowej stacji przesiadkowej
Mendel T., Kondratowicz L., Brzozowski A.
 
Mikrokomputerowy system rezerwacji miejsc pasażerskich „REZ”
Danowski M., Czapczyk S.
 
Prognozy wykorzystania kolei w przewozach pasażerskich krakowskiego zespołu miejskiego (KZM)
Friedberg J., Goras E.
 
Prognozowanie kolejowych przewozów pasażerskich na przykładzie Południowej DOKP
Schwertner D.
 
W Żmigrodzie po drugim – stój!
Ryński W.
 
Zastosowanie informatyki na kolejach szwedzkich
Ratajczak K.
 
Nowy plan pięcioletni SŻD
 
Stałe połączenia Danii z kontynentem
 
 
3/1987
 
Wymiarowanie modernizowanych stacji rozrządowych
Rudziński L.
 
Modelowanie obsługi stacji nadania i odbioru przesyłek wagonowych przez stacje rozrządowe
Olszewska M.
Prognozowanie potrzeb przewozowych jako zadanie podejmowania decyzji w warunkach nieokreśloności
Bereziński M., Olszewska M.
 
Instrukcja dla kontrolera handlowo-przewozowego
Gołębiewski S.
 
Kary pieniężne przy przewozie osób i rzeczy
Ulka Cz.
 
Stacja Nowy Sącz dawniej i dziś
Hajduga S.
 
Pociąg jedzie na nas!
Ryński W.
 
Zastosowanie informatyki na kolejach Austrii
Drobik R., Janowski A., Mazur E., Mysłowski K.
 
Prowadzenie ruchu pociągów na podstawie wskazań sygnału zastępczego „Sz” (materiał szkoleniowy)
 
 
4-5/1987
 
Od tradycji do optymalizacji
Perenc J.
 
Przegląd stanowisk pracy i ich atestacja w przedsiębiorstwie PKP
Renker I.
 
Doskonalenie międzynarodowych przewozów przesyłek ekspresowych (cz. I)
Kulawik M.
 
Ustalanie liczby sztuk przesyłki towarowej
Mendyk E.
 
Elektroniczne kasy biletowe dla PKP
Panków M.
 
Zatrzymać pociąg!
Ryński W.
 
Z prac Europejskiej Konferencji Rozkładów Jazdy i Kursów Bezpośrednich (EFK/CEH) na lata 1987/1988
 
Udział w pracach I grupy IV Komisji OSŻD do opracowania i uzgodnienia ostatecznych zmian w rozkładzie jazdy międzynarodowych pociągów pasażerskich na lata 1987/1988 oraz rozdziału kontyngentu miejsc w tych pociągach
 
Kolej na „najpiękniejszej” wyspie
 
Teraźniejszość i przyszłość kolei Iranu
 
Stosowanie środków pomocniczych zabezpieczających lub ostrzegających (materiał szkoleniowy)
 
O gospodarce wagonami towarowymi obcych zarządów kolejowych
 
 
6/1987
 
Transportochłonność bez jutra
Olejniczak R.
 
Kierunki zastosowań informatyki w przedsiębiorstwie PKP
Ostasz M.
 
Planowanie i organizacja ruchu towarowego na sieci PKP w warunkach modernizacji stacji rozrządowych (koncepcja rozwiązania zadania)
Bąk Cz., Truskolaski A.
 
Zagadnienia dni dodatkowo wolnych od pracy w przedsiębiorstwie PKP
Suszek S., Jezierski M.
 
Doskonalenie przewozu międzynarodowych przesyłek ekspresowych (cz. II)
 
Co pan narobił, panie dyżurny!
Ryński W.
 
Prowadzenie ruchu pociągów podczas całkowitej przerwy łączności (materiał szkoleniowy)
 
 
7/1987
 
Konferencja naukowo-techniczna: Pociągi ekspresowe PKP – doświadczenia i perspektywa
 
Pociągi ekspresowe jako podsystem przewozów pasażerskich
Żurkowski A.
 
Obsługa podróżnych w podsystemie pociągi ekspresowe (społeczna ocena przewozów)
Kiliński W.
 
Kolej w obsłudze aglomeracji gdańskiej
Krawczyk S., Panków M.
 
Kilka refleksji ze spotkania ekonomistów PKP
Żółciński Z., Kubicka A.
 
 
8/1987
 
Znaczenie i działalność zachodniego okręgu kolei państwowych
Pajdak Z.
 
558 dni bez układu rozrządowego stacji Poznań Franowo
Siewiera G.
 
Szkic historyczny o stacji rozrządowej Poznań Franowo
Boruta H.
 
Modernizacja stacji Poznań Franowo z automatyzacją rozrządu
Modrawski J.
 
Organizacja ruchu towarowego podczas i po modernizacji stacji
Dudziak H.
 
Problemy związane z przebudową i modernizacją stacji Poznań Franowo
Kryś Z.
 
Nowe oświetlenie stacji rozrządowej Poznań Franowo
Granatowicz S.
 
Założenia polityki taryfowej w zakresie przewozów pasażerskich
Bronowski T.
 
Numeracja pociągów (materiał szkoleniowy)
 
 
9/1987
 
W kierunku optymalnych rozwiązań wymiarowania stacji rozrządowych
Gołaszewski A.
 
Konferencja WMPS w Balatonfoldvar w czerwcu 1987 r.
Drobik R.
 
Metodologiczne i organizacyjne podstawy przeglądu i atestacji stanowisk pracy w przedsiębiorstwie PKP
Chaberek M., Jopkiewicz W.
 
Technologia i zarządzanie stacją Poznań Franowo
Wiercioch J.
 
Informatyczny system zarządzania stacją Poznań Franowo (koncepcja oraz aktualny stan opracowania i wdrażania)
Jachimek K.
 
Przygotowanie kadr dla zmodernizowanej stacji Poznań Franowo
Tunowski B.
 
Przewozy tranzytowe przez Zachodnią DOKP
Mendyk E.
 
„Pasażerskie lato” na terenie zachodniego okręgu
Gościniak G.
 
XXI Kongres Techników Polskich
 
Manewry (cz. I) – materiał szkoleniowy
 
 
10/1987
 
Kierunki działań Zachodniej DOKP w zwalczaniu nieprawidłowości powodujących wypłaty odszkodowań
Figiel A.
 
Bezpieczeństwo przewozu przesyłek w działalności kontrolerów do walki z nadużyciami
Walachowski S.
 
System Cetar i co dalej?
Kaczmarek H.
 
Odległość przewozu przesyłek towarowych koleją
Gołębiowski S.
 
Koleje wąskotorowe zachodniego okręgu
Zając S.
 
System zbierania i przekazywania danych o wagonach na stacjach rozrządowych
Szymaniuk A.
 
59. Międzynarodowe Targi Poznańskie
 
„Dobre układy” i ich skutki
Ryński W.
 
Prowadzenie ruchu pociągów na podstawie telefonicznego zapowiadania na szlakach wyposażonych w urządzenia blokady liniowej (materiał szkoleniowy)
 
 
11/1987
 
Potoki pasażerskie w aglomeracji gdańskiej w perspektywie 2000 roku
Krawczyk S., Panków M.
 
Harmonogram zajętości torów przyperonowych przy równoodstępowym wykresie ruchu pociągów pasażerskich
Zalewski R.
 
Przesłanki podejmowania decyzji o rozdziale wagonów pochodzących ze spływu
Szołtysek J.
 
Atestacja stanowisk pracy warta dyskusji
Rosner K.
 
Pociąg zdawczy TKL 206
Ryński W.
 
Rozwój kolei w Polsce w latach 1918-1939
Golik M.
 
 
12/1987
 
Kierunki doskonalenia kolejowej obsługi aglomeracji gdańskiej
Krawczyk S., Panków M.
 
Techniczno-organizacyjne przygotowanie zamknięć torowych na odcinku Poznań-Krzyż do wymiany nawierzchni dwoma pociągami zmechanizowanymi
Matyla T.
 
Widzialność pociągu jako czynnik bezpieczeństwa ruchu na przejazdach kolejowych
Mikołajków L.
 
 
Niektóre problemy prognozowania przewozu towarów koleją w przypadku wahań sezonowych oraz częstych i nieregularnych zmian trendu
Basiaga J., Kuźnia S.B.
 
Środowisko i sytuacja zawodowa dyżurnych ruchu
Szetyłło J.
 
Radziecki ekslibris kolejowy
 
Jednoosobowa obsada trakcyjna (materiał szkoleniowy)