1/1986
 
Kolej w obsłudze aglomeracji miejskich
Panków M.
 
Organizacja ruchu towarowego podczas przebudowy stacji Tarnowskie Góry
Fojcik E.
 
Specjalizacja parku wagonowego a problem przebiegów próżnych (artykuł dyskusyjny)
Szołtysek J.
 
Konteneryzacja czynnikiem postępu technicznego
Niewiadomska W.
 
Słownictwo używane w transporcie międzynarodowym (Glossarium – wersja niemiecka)
 
Z dziejów samopomocy kolejarzy nowosądeckich
Bereźnicki Z.
 
Sztuka modelowania matematycznego i sztuka naukowej krytyki
 
Kolej przyspiesza rozwój Kanady
 
 
2/1986
 
Potrzeby ruchowe w zakresie urządzeń sterowania
Gajda B.
 
Grawitacyjne rozrządzanie wagonów na PKP. Techniczne środki mechanizacji i automatyzacji
Ucieklak J., Jakimowicz J.
 
System kontroli dyspozytorskiej SKD-2 dla Śląskiej DOKP
Wieczorek J., Grzywak Z.
 
Problemy bezpieczeństwa przewozu przesyłek (cz. II)
Tumielewicz M.
 
Kwiecień 1947 – luty 1949
Bronowski T.
 
Uprawnienia do jazdy po torach PKP (materiał szkoleniowy)
 
 
3/1986
 
Elektryfikacja kolei w Polsce – osiągnięcia i perspektywa
Minor B.
 
Sterowanie ruchem na obszarze sieci kolejowej
Dąbrowa-Bajon M., Zabłocki W.
 
Jaka jest właściwie prędkość pociągów na PKP?
Bujnowski W.
 
Przykład zastosowanie nierównoległego wykresu ruchu pociągów podmiejskich
Zalewski R.
 
W czerwcowy wieczór na stacji Bartnica
Ryński W.
 
110 lat kolei tarnowsko-leluchowskiej
Hajduga S.
 
Prowadzenie ruchu pojazdów pomocniczych (materiał szkoleniowy)
   
 
4-5/1986
 
Kryteria oceny działalności kolei
Kuziemkowski R.
 
Kierunki polityki taryfowej
Kolarski A.
 
Rentowność przystanków osobowych PKP
Danak T.
 
Przygotowanie kolei do zwiększenia zakresu zastosowań informatyki
Perenc J.
 
Czy możemy rozpocząć realizację zautomatyzowanego systemu informacyjnego ruchu towarowego
Chwieduk A.
 
Ograniczenia w rozrządzaniu wagonów i ich wpływ na pracę stacji
Szymaniuk A.
 
Usprawnienie procesu przewozowego oraz mierników pracy kolei
Piekarec Cz.
 
Międzynarodowe zasady uproszczania oznakowania towarów i opakowań
Lesiak J.
 
Defekt lokomotywy na szlaku
Ryński W.
 
Pół wieku po linie na Kasprowy
Królikowski A.
 
Trudne powojenne początki
Kubica E.
 
Obsługa urządzeń zdalnej kontroli samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (materiał szkoleniowy)
 
 
6/1986
 
Wizja kształtowania towarowych taryf przewozowych
Zółciński Z.
 
Mierniki oceny działalności kolei – koncepcje ogólne
Kuziemkowski R.
 
Rola ekonomistów w działalności przedsiębiorstwa PKP
Renker I.
 
Zamówienie przewozu przesyłki towarowej
Goryszewski H.
 
Jak to w czasie manewrów bywa
Ryński W.
 
Przewóz przesyłek nadzwyczajnych: przesyłki z przekroczoną skrajnią i wyjątkowo ciężkie (materiał szkoleniowy)
 
 
7/1986
 
Co nowego w rozkładzie jazdy pociągów?
Szkodziński M.
 
Pociągi ekspresowe i interekspresy PKP
Drobik R.
 
Przewóz samochodów osobowych pociągami pasażerskimi
Kulawik M.
 
Informatyka w służbie ruchu kolejowego
Wrotek Cz.
 
Koncepcja systemu kontroli dyspozytorskiej dla obszaru WWK
Bujnowski W.
 
Mglista noc na stacji Susz
Ryński W.
 
W dorzeczu Tygrysa i Eufratu
 
Przewóz przesyłek nadzwyczajnych: przesyłki z przekroczoną skrajnią i wyjątkowo ciężkie (materiał szkoleniowy)
 
 
8/1986
 
Średni postój wagonów na stacjach rozrządowych i pełne wykorzystanie obciążenia pociągów towarowych
Michalski Cz., Ornatkiewicz A.
 
Informatyczny system rezerwowania miejsc
Jeleńska M.
 
Bezpieczeństwo eksploatacji cystern
Krychniak S.
 
Niektóre prawa i obowiązki stron umowy przewozu osób w „Prawie przewozowym” (art. 14, 15 i 21)
 
„Pociąg nr 71002 – zatrzymaj się, 71002 stój”
Ryński W.
 
Rozwiązania zastosowane przez koleje ZSRR w celu poprawy wydajności pracy
 
Ocena dostosowania transportu do zadań NPSG 1986-1990
 
Przyjmowanie i przekazywanie składów pociągów na stacjach początkowych i końcowych (materiał szkoleniowy)
   
 
9/1986
 
Podstawy organizacyjne przewozów pasażerskich typu intercity
Żurkowski A.
 
Rozrachunki zagraniczne PKP
Spychalski A.
 
Grupowy przewóz osób w „Prawie przewozowym”
Piekarska L.
 
Kary pieniężne, jakie płaci kolej przy przewozie osób
Ulka Cz.
 
Pomnik w Szymankowie
Renker I.
 
Do Nowego Sącza – elektrycznym
Hajduga S.
 
Ruch pociągów po niezorganizowanych drogach przebiegu (materiał szkoleniowy)
 
 
10/1986
 
Modernizacja stacji rozrządowej Tarnowskie Góry
Król Z.
 
Kontynuacja modernizacji stacji rozrządowej Kraków Prokocim Towarowy
Danak T.
 
Usprawnienie procesu informacyjnego stacji rozrządowych
Szymaniuk A.
 
Kierunki zmian w przewozach pasażerskich na kolejach RFN
Wardacki W.
 
Odpowiedzialność kolei w przewozie osób na tle ustawy „Prawo przewozowe”
Kolarski A.
 
Urządzenia do obsługi i informacji podróżnych z Kolejowych Zakładów Łączności w Bydgoszczy
Łączkowki L.
 
Kary pieniężne przy przewozie osób
Ulka Cz.
 
Przełożenia zwrotnic pod jadącymi pociągami (cz. 1)
 
Włączanie wagonów towarowych do pociągów pasażerskich (materiał szkoleniowy)
 
 
11/1986
 
Transport kolejowy w okresie kampanii jesiennej
Głowacki J.
 
Elementy cywilnoprawne w zarządzaniu transportem
Kolarski A.
 
Kary pieniężne przy przewozie osób
Ulka Cz.
 
Przełożenia zwrotnic pod jadącymi pociągami (cz. 2)
Ryński W.
 
Zastosowanie informatyki na kolejach RFN
Drobik R., Janowski A., Mazur E., Mysłowski K.
 
58. Międzynarodowe Targi Poznańskie
Mikołajewski M.
 
Rozwój kolei w Chinach
 
Prowadzenie książki kontroli urządzeń sterowania ruchem kolejowym E 1758 (cz. 1, materiał szkoleniowy)
 
 
12/1986
 
Zmiana taryfy osobowej, bagażowej i ekspresowej od 1 i 15 listopada 1986 r.
Bronowski T.
 
System śledzenia wagonów towarowych w komunikacji międzynarodowej jako podstawa do tworzenia systemu informacyjnego ruchu towarowego na PKP
Truskolaski A.
 
Wyznaczanie dróg przewozu przesyłek wagonowych na sieci PKP
Bąk Cz., Gertz J.
 
Czy zwiększać ciężar pociągów towarowych kosztem wydłużania postoju wagonów na stacjach rozrządowych?
Żółciński Z.
 
Geneza przepisów regulujących pracę ekspedycyjno-przewozową
Gołębiowski S.
 
Systemy informowania podróżnych na kolejach za granicą
Kusiński T., Szen S., Szewczyk H.
 
Kolej przyspiesza rozwój gospodarczy Indii
 
Prowadzenie książki kontroli urządzeń sterowania ruchem kolejowym E 1758 (cz. 2, materiał szkoleniowy)