1/1985
 
Geneza działalności spedycyjnej PKP
Żółciński Z.
 
Przyczyny i skutki opóźnień pociągów pasażerskich na przykładzie Pomorskiej DOKP
Walczak B., Kosacki J.
 
Stacja Kołobrzeg w obsłudze ruchu pasażerskiego
Chrapek S.
 
Zwyczajny Zjazd SITK

Ze szkicownikiem na szlaku

 
Francuscy kolejarze w bitwie o szyny
 
 
2/1985
 
Wstępny bilans 1984 r. i plan pracy kolei na 1985 r.
Daszczuk F., Poźniak S.
 
Prawne uregulowania spedycji
Piekarska L.
 
Planowanie funduszu wynagrodzeń i zatrudnienia w przedsiębiorstwie PKP w warunkach reformy gospodarczej
Regulski A.
 
Funkcja motywacyjna płac w nowym systemie wynagradzania pracowników PKP
Doleba E.
 
Koleje wąskotorowe Lubelszczyzny
Staszewski P.
 
Wietnamska magistrala jedności
 
Publikacje szkoleniowe na łamach „Eksploatacji kolei”
 
 
3-4/1985
 
Organizacja przewozów kolejowych – stan i zamierzenia
Nowosielski L., Sitko A., Krychniak S.
 
Znaczenie odprawy handlowej przesyłki dla należytego wykonania umowy przewozu koleją
Witkowska M.
 
Metoda konstruowania planu operatywnego pracy stacji rozrządowej
Bartczak M.
 
Koleje podkarpackie w pierwszych dniach wolności
Hajduga S.
 
Z dziejów linii średnicowej na WWK
Szymaniuk A.
 
Z Warszawy do Wiednia w latach 1834-1857
Chwaściński B.
 
Hamowanie pociągów (publikacja szkoleniowa)
 
 
5/1985
 
Kierunki postępu technicznego w mechanizacji robót ładunkowych
Gradowski J.
 
Metoda konstruowania planu operatywnego pracy stacji rozrządowej
Bartczak M.
 
Kierunki poprawy regularności kursowania pociągów pasażerskich na przykładzie Pomorskiej DOKP
Walczak B., Kosacki J.
 
Wykorzystanie energii trakcyjnej na WWK
Mierzejewski E.
 
Budowniczowie mostów kolejowych na Wiśle w latach 1918-1939
Chwaściński B.
 
Przed oficjalnym otwarciem
 
Przeobrażenia w rumuńskim transporcie
 
Autokarem przez Europę
 
Postępowanie dyżurnego ruchu w razie wypadku kolejowego (materiał szkoleniowy)
 
6/1985
 
Organizacja przewozu towarów masowych
Michalak-Kowalska A.
 
Wpływ nieprawidłowości przewozowych na pracę stacji granicznych
Gil A.
 
Działalność marketingowa w spedycji międzynarodowej
Lesiak J.
 
Zastosowanie informatyki do planowania pracy drużyn konduktorskich
Powała A., Kur H., Żurkowski A.
 
Koncepcje systemu kontroli dyspozytorskiej WWK
Bujnowski W.
 
Modernizacja kolei afrykańskich
 
Wykorzystanie radiołączności pociągowej (materiał szkoleniowy)
 
 
7/1985
 
Zadania przewozowe kolei w ruchu dalekobieżnym
Panków M.
 
Renowacja i modernizacja wyposażenia technicznego kolei
Nowosielski L., Sitko A., Krychniak S.
 
Sprawcy kradzieży przesyłek wagonowych i paserzy
Majchrzak J.
 
Wykorzystanie środków trwałych w Południowej DOKP
Danak T.
 
„Mikroskop czy statystyka” a prawo do naukowej krytyki
 
Kolej Warszawsko-Wiedeńska w zbiorach Muzeum Kolejnictwa
 
Modernizacja kolei afrykańskich
 
Praca przewozowa w czerwcu 1985 r.
 
Przewóz materiałów niebezpiecznych (materiał szkoleniowy)
 
 
8/1985
 
Unifikacja prawa przewozowego
Piekarska L.
 
Statystyka pasażerska PKP na miarę potrzeb (co i dlaczego zmieni się od 1986 r.?)
 
Nadodrzańska Magistrala Kolejowa
 
 
Systemy szybkich przewozów pasażerskich na świecie
Żurkowski A.
 
Wagony towarowe kolei państw zachodnioeuropejskich
Liberadzki B.
 
Modernizacja kolei afrykańskich
 
Prowadzenie ruchu pociągów i dokumentacji podczas zamknięć torowych (materiał szkoleniowy)
 
 
9/1985
 
Automatyzacja stacji rozrządowych
Dyduch J.
 
Przedsięwzięcia na rzecz poprawy bezpieczeństwa przesyłek
Tylutki A.
 
Pomiar długości pociągu a zdolność przewozowa kolei
Bednarczyk M., Jędrzejczyk J., Siewiera G.
 
Ekonometryczna analiza przewozów towarowych w Pomorskiej DOKP
Tarczyński W.
 
Pierwsze powojenne lata pracy
Bronowski T.
 
Grzmiące giganty pary
Garratt C.
 
Uprawnienia do przejazdu w pomieszczeniach nieprzeznaczonych dla podróżnych (materiał szkoleniowy)
 
 
10/1985
 
Czynniki sprzyjające powstawaniu szkód w przesyłkach towarowych
Tylutki A.
 
Współpraca transportu kolejowego i morskiego w warunkach stacji Gdańsk Port Północny
Rogowski A.
 
Analiza strat energii elektrycznej związanych z nieplanowanym zmniejszeniem prędkości i zatrzymaniami pociągów towarowych
Wincencik K., Kania B.
 
Przewozy osób niepełnosprawnych
Wysogrocka E.
 
Do Grodziska pod parą
 
Rozwój kolei w Ameryce Łacińskiej
Przybyłowska G.
 
Kolei w dżungli Gabonu
Ilostany wagonowe, wyłączanie wagonów z ilostanu roboczego (materiał szkoleniowy)
 
 
11/1985
 
Systemy kierowania pracą stacji rozrządowej (SKPS)
Miszczyk M.
 
Organizacja pracy stacji Lublin Tatary podczas budowy i wdrażania urządzeń automatyzacji rozrządu
Kalicki R.
 
Bezpieczeństwo przewozu przesyłek (cz. I)
Tumielewicz M.
 
Słownictwo używane w transporcie międzynarodowym
 
40 lat Pomorskiej DOKP
 
Powstanie DOKP w Szczecinie
Bendo A.
 
Europejska taryfa pasażerska (TEV)
 
Narodziny kolei w Afganistanie
 
Przygotowanie kolei do zimy i praca w warunkach zimowych (materiał szkoleniowy)
 
 
12/1985
 
Koncepcja informatycznego systemu kierowania pracą stacji rozrządowej Lublin Tatary
Jachimek K., Ostasz M., Sawa T.
 
Wykorzystanie majątku trwałego kolei
Giersz J.
 
Zwrot opłat za niewykorzystane bilety międzynarodowe
Bronowski T.
 
Z czasów pionierskich na Pomorzu Zachodnim
Wolny T.
 
Dokumentacja prowadzona przez zespół drużyn konduktorskich (materiał szkoleniowy)