1/1983
 
XX Kongres Techników Polskich, Łódź, 8-10 października 1982 r.
 
Uchwała Generalna XX Kongresu Techników Polskich
 
Węzłowe problemy transportu na tle trzyletniego planu przywracania równowagi ekonomicznej
 
Program rozwoju transportu kolejowego w latach 1983-1985
Godlewski R.
 
Zmiany w Taryfie osobowej i bagażowej PKP
Bronowski T.
 
Nowa organizacja ruchu towarowego w Śląskiej DOKP
Fojcik E.
 
Ekonomiczne podstawy wyboru systemu wyprawiania pociągów towarowych
Iwaszyn E., Iwaszyn M.
 
Nomenklatura i klasyfikacja towarów w Taryfie towarowej PKP
Kmieć A.
 
Zmiana towarowych taryf przewozowych
Zadrużna J.
 
 
2/1983
 
Udział kolei w przewozie ładunków masowych
Dziadek S.
 
Problemy gęstego ruchu pociągów
Mazur H., Matuszek J.
 
Jeszcze o tranzycie, czyli o działalności eksportowej PKP
Tymoszuk J.
 
Ulgi przejazdowe dla dzieci w niektórych krajach europejskich
Bukowska M.
 
Elementy zdolności przewozowej kolei – cz. III – ładowność wagonu
Blotko K.
 
Węzłowe problemy rozwoju bazy materiałowo-technicznej kolei NRD
Wirth W., Shön A.
 
Koleje dawnych lat
   
 
3/1983
 
25-lecie działalności Komitetu Organizacji Współpracy Kolei (OSŻD)
Batkowski S.
 
Rekonstrukcja berneńskich konwencji CIV i CIM regulujących międzynarodowe przewozy kolejami
Goryszewski H.J.
 
Kolej w obsłudze największych ośrodków miejsko-przemysłowych NRD
Rabe U., Meisner A., Gibbons K.
 
W sprawie struktury i działania dyspozytury PKP
Łaszkiewicz R.
 
Spływ próżnych węglarek – mity a rzeczywistość
Dorabialski E.
 
Przewozy ziemiopłodów ze zbiorów 1982 r.
Adamczyk S.
 
Rozwój kolei i techniki kolejowej na terenie zarządu KPEV (szkic historyczny)
Wasilewski J.
 
 
4-5/1983
 
Transport w 1982 r.
Jagiełło A.
 
Specyfika kolejowej komunikacji pasażerskiej w rejonie krakowskim na tle innych środków lokomocji
Ścisło G.
 
Integrująca rola transportu pasażerskiego w rozwoju Rybnickiego Okręgu Węglowego
Dziadek S.
 
Różne pojęcia i miary wydajności linii kolejowych
Chwieduk A., Łaszkiewicz R.
 
Metody nadzoru nad wykorzystaniem potencjału trakcyjnego na magistrali węglowej Tarnowskie Góry – Gdynia
Król B.
 
Wnioski z eksperymentalnej eksploatacji zintegrowanego systemu dyspozytorskiego w Południowej DOKP
Nędza K.
 
Ekonomiczna ocena eksploatacji linii kolejowej
Juda P.S.
 
Elementy zdolności przewozowej kolei – cz. IV – obrót wagonu
Blotko K.
 
60 lat kolejowego dozoru technicznego
Krychniak S., Mazurkiewicz S.
 
Ciuchcią przez Pałuki
Moczulski M.
 
 
6/1983
 
Zmiany struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa PKP
Plewicki J.
 
Zakres stosowania MTT
Żółciński Z.
 
Zdolność przepustowa jednotorowej linii kolejowej
Łaszkiewicz R., Leyda-Zelazna A.
 
Urządzenia SRK na dużych stacjach
Holewiński A.
 
Możliwości uproszczenia statystyki pasażerskiej na dużych stacjach kolejowych
Krawczyk S.
 
Wpływ systemu CETAR na sprawność odprawy handlowej przesyłek
Witkowska M.
 
Przedsiębiorstwo Spedycji Krajowej w krajowym systemie transportowym
Szymanik E.
 
Elementy zdolności przewozowej kolei – cz. V – analiza zdolności załadowczej
Blotko K.
 
UIC – 60 lat działalności
Muzioł T.
 
 
7/1983
 
Kolej w programie oszczędnościowym
 
Jak jest realizowana decyzja rządowa w sprawie prawidłowego funkcjonowania kolei
Godlewski R.
 
Przewozy pasażerskie w latach 1980-1982 (w ocenach UIC)
Panków M.
 
Ochrona ładunków przed działaniem narażeni w procesie przewozowym
Tumielewicz M.
 
Zdolność przepustowa dwutorowej linii kolejowej z blokadą półsamoczynną
Chwieduk A., Łaszkiewicz R.
 
Nowoczesny system radio-dyspozytorski
Wasiak M.
 
Elementy zdolności przewozowej kolei – cz. VI – analiza czasu obrotu wagonu
   
 
8/1983
 
Kierunki rozwoju kolei do 1990 r.
Godlewski R.
 
Pomóc kolei
Szymanik E.
 
Nowy system analizy zapełnienia pociągów dalekobieżnych
Panków M.
 
Dworzec Centralny w Warszawie – jego rola w obsłudze ruchu pasażerskiego
Łyszczarz J.
 
„Wars” w 1983 r.
 
Zdolność przepustowa dwutorowej linii kolejowej z blokadą samoczynną
Łaszkiewicz R., Gurtat Z.
 
Znaczenie protokołu szkodowego dla odpowiedzialności kolei
Witkowska M.
 
Elementy zdolności przewozowej kolei – cz. VII – tabor pojazdów trakcyjnych i jego praca
Blotko K.
 
 
9/1983
 
Organizacja ruchu towarowego umożliwiająca modernizację stacji Łazy
Fojcik E.
 
Żołnierze żelaznych dróg
Wojcieszek Z.
 
Przewozy pasażerskie i obsługa podróżnych w świetle skarg i wniosków
Glinicki J.
 
Ekonometryczne badanie efektów postępu techniczno-organizacyjnego w Pomorskiej DOKP
Tarczyński W.
 
Ekonomiczne przesłanki prowadzenia gęstego ruchu pociągów (na przykładzie Śląskiego Okręgu Kolei Państwowych)
Mazur H., Pachut S.
 
Elementy zdolności przewozowej kolei – cz. VIII – ciężar pociągu
Blotko K.
 
Koleje wąskotorowe na świecie
Soida K.
 
   
10/1983
 
Organizacja przewozu przesyłek pospiesznych w ruchu towarowym na terenie Śląskiego OKP
Fojcik E.
 
Ruchu równoodstępowy a zdolność przepustowa linii kolejowej
Łaszkiewicz R., Kaczmarska L.
 
Opłata za pozostawienie wagonów w dyspozycji klienta
Gołębiowska M. T.
 
Ładowanie i zabezpieczanie przesyłek międzynarodowych
Tumielewicz M.
 
Podstawowe problemy pracy stacji Częstochowa Osobowa
Wanaś E., Walczak Z.
 
Rozwój kolei na terenie zarządu KPEV (szkic historyczny)
Wasilewski J.
 
Elementy zdolności przewozowej kolei – cz. IX – obrót lokomotywy
Blotko K.
 
Koleje czechosłowackie – nasz południowy partner
Pałdyna T.
 
 
11/1983
 
Co dalej z konteneryzacją?
Niewiadomska W.
 
20-lecie sekcji transportu kolejowego Stałej Komisji RWPG do spraw współpracy w dziedzinie transportu
Stawrowski R.
 
Ulgi przejazdowe dla młodzieży uczącej się
Bukowska M.
 
„Orbis” ma już 60 lat…
Czarnocki J.
 
30 lat czasopism kolejowych WKŁ
 
Elementy zdolności przewozowej kolei – cz. X – bilans zdolności przewozowej lokomotyw
Blotko K.
 
Kontenerowy system transportowy w NRD
Trettin H.
  
 
12/1983
 
Trudne lata przed transportem
Olejniczak R.
 
Taryfowe drogi i bezdroża
Binalski K.
 
Kolej w strukturze gałęziowej systemu przewozu osób
Pawlicka Z.
 
Założenia podstawowych zmian w ruchu pasażerskim na Konferencji rozkładu jazdy pociągów 1984/1985
Drobik R.
 
Określenie masy przesyłki towarowej
Goryszewski H.J.
 
Zasady obliczania opłat za przewóz przesyłek o szczególnych właściwościach
Kmieć A.
 
Elementy zdolności przewozowej kolei – cz. XI – tabor pasażerski
Blotko K.
 
Wypadki podczas eksploatacji zbiorników wagonowych do przewozu towarów sypkich
Mordziński K.
 
Mławska Kolei Dojazdowa
Wach T.