1/1982
 
Zmiany struktury organizacyjnej PKP
 
Udział załóg w zarządzaniu przedsiębiorstwem PKP
Olejniczak R.
 
Refleksje w sprawie zmian organizacyjnych PKP (artykuł dyskusyjny)
Renker I.
 
Doskonalenie organizacji ruchu podmiejskiego Śląskiej DOKP
Zalewski R.
 
W sprawie zmiany zasad kolejowej obsługi portów morskich
Goryszewski H.
 
Koleje wąskotorowe – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość – cz. I
Maciejewska E.
 
 
2/1982
 
Sytuacja przewozowa kolei
Olejniczak R.
 
Organizacja przewozów węgla do elektrowni na terenie Śląskiej DOKP
Dziadek S.
 
Wymagania jakościowe kolejowych przewozów pasażerskich
Rudziński L.
 
Problemy doskonalenia jakości przewozów pasażerskich
Pierzankowki R.
 
Zachowanie się osoby trzeciej a odpowiedzialność za utratę życia lub uszczerbek na zdrowiu podróżnego
Goryszewski H.J.
 
Koleje wąskotorowe – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość – cz. II
Maciejewska E.
   
 
3/1982
 
PKP na przełomie lat osiemdziesiątych
 
Zasady odpowiedzialności kolei z tytułu przekroczenia terminu dostawy przesyłki towarowej
Żółciński Z.
 
Program dalszej elektryfikacji sieci PKP na tle przesłanek ekonomicznych i organizacyjnych
Bogdański W., Karólewski, Wasilewicz W.
 
Nowy układ zeszytów służbowego rozkładu jazdy pociągów towarowych
Bednarczyk M., Siewiera G.
 
Kto jest uprawniony do rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków z tytułu przejazdów bezbiletowych?
Mierzyński J.
 
Międzynarodowe przewozy przesyłek bagażowych i ekspresowych na podstawie SMPS
Twardy F.
 
 
4/1982
 
Jak zwiększyć niezawodność i rolę kolei w obsłudze aglomeracji warszawskiej?
Smolarz W.
 
Porównanie Taryfy bagażowej PKP z taryfami bagażowymi innych kolei europejskich
Bukowska M.
 
Warunki powojennej pracy kolei
Zamkowska S.
 
Kryteria zdolności przewozowych kolei wąskotorowych
Soida K.
 
Siła wyższa jako okoliczność wyłączająca odpowiedzialność kolei
Mierzyński J.
 
Wykorzystanie kolei do celów militarnych (1830-1914)
Jasiewicz K.
 
 
5/1982
 
Rozmowy o reformie na PKP
 
Kolejowe przewozy pasażerskie w perspektywicznym programie rozwoju transportu
Panków M.
 
Porozumienia stosowania przyznania ulgi przejazdowej
Bronowski T.
 
Wpływ nieprawidłowości ekspedycyjno-przewozowych na wyniki pracy kolei
Tumielewicz M.
   
Ocena struktury organizacyjnej i skuteczności działania operatywnego służby dyspozytorskiej PKP
Medeński W.
 
Status Kolejarza – honorowego dawcy krwi
 
 
6/1982
 
Już w jesiennym szczycie
 
Kolej w obsłudze największych aglomeracji miejsko-przemysłowych do 1990 roku
Panków M.
 
Ekonomiczne i eksploatacyjne skutki uszkodzeń wagonów towarowych
Żurkowski A.
 
Automatyzacja operatywnej sprawozdawczości z pracy wagonów towarowych w Południowej DOKP
Stoch S.
 
Rozważania nad strukturą organizacyjną PKP na tle zadań przewozowych kolei
Gołębiewski S.
 
Problematyka prawnego unormowania spedycji
Piekarska L.
 
Kolejowa komunikacja promowa Polska – Szwecja
Ząbecki J.
 
 
7/1982
 
System organizacyjno-ekonomiczny kolei węgierskich
Skolasiński L., Krężel M.
 
Kierunki zmian przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych w międzynarodowej komunikacji kolejowej CIM
Tunkel K.
 
Efektywność kontroli w służbie handlowo-przewozowej
Gołębiewski S.
 
Przedsiębiorstwo Wagonów Sypialnych i Restauracyjnych „Wars” – wczoraj, dziś i jutro
Kryszkiewicz S.
 
Charakter umowy przewozu osób kolejami
Mierzyński J.
 
Przewóz przesyłek bagażowych w komunikacji międzynarodowej CIV
Twardy F.
 
Z historii niektórych linii kolejowych
Mierzyński J.
   
 
8/1982
 
Założenia nowego rozkładu jazdy pociągów pasażerskich na lata 1983 – 1985
Zajączkowski E.
 
Połączenie zakładów zaplecza remontowo-produkcyjnego z przedsiębiorstwem PKP
Bakera J.
 
Doskonalenie sprawozdawczości i statystyki z przewozów pasażerskich
Krawczyk S.
 
Postanowienia Taryfy towarowej PKP w świetle wzorcowej taryfy UIC
Kmieć A.
 
Załadunek statyczny jako jeden z mierników efektywności ekonomicznej wagonu towarowego
Gołębiewski S.
 
Odpowiedzialność dyscyplinarna pracowników kolejowych w świetle orzecznictwa komisji dyscyplinarnych
Ferenc S.
 
Elementy zdolności przewozowej kolei – cz. I
Blotko K.
 
Historia węzła Łazy na tle historii kolejnictwa w Polsce i na świecie
Mazur H.
 
 
9/1982
 
60 lat Polskiej DOKP w Katowicach
Jarus H.
 
Praca lokomotyw pociągowych w ruchu towarowym na wybranych odcinkach linii magistralnych
Kur H., Powała A.
 
Atlas Odległości Taryfowych
Ulka Cz.
 
Elementy zdolności przewozowej kolei – cz. II
Blotko K.
 
Konieczność reformy – refleksja pracownika liniowego
Rajewicz S.
 
Zmiana taryfy osobowej i bagażowej PKP
 
 
10/1982
 
brak danych
 
11/1982
 
brak danych
 
12/1982
 
brak danych